Öppna flikar som du stängt tidigare


Om du stänger en eller flera flikar under en session, eller stänger hela sessionen av misstag eller avsiktligt, kan Internet Explorer öppna flikarna eller sessionen som du stängde.

Titta på det här videoklippet för att få information om hur du öppnar flikar som du har stängt (videoklippet kan vara på engelska)

Så här öppnar du flikar som du stängt i den aktuella sessionen

Internet Explorer håller koll på vilken webbsida som är associerad med vilken flik, inklusive formulärdata och hur du kom till webbsidan i fråga. Detta innebär att om du har flera flikar öppna och sedan stänger en eller flera, kan du lätt öppna dessa igen. Gör så här:

  1. I Internet Explorer klickar du på knappen Ny flik.

    Bild på knappen Ny flik
    Knappen Ny flik
  2. På den nya fliksidan, under Öppna tidigare stängda flikar kan du leta upp och klicka på adressen för den webbsida som du vill öppna.

Obs!

  • Om du har ändrat sidan för nya flikar till din startsida kan du skriva about:tabs i Adressfältet för att visa sidan för nya flikar. Mer information om hur du ändrar vad som öppnas med knappen Ny flik finns i Öppna en ny flik till din startsida i Internet Explorer.

  • Internet Explorer håller endast koll på historik och formulärdata för flikar som du stängt under den aktuella sessionen. Om du stänger flikar och sedan avslutar din session genom att stänga webbläsaren, kommer du inte att kunna öppna flikarna igen. Du kan öppna webbläsarsessionen igen, men detta kommer endast att öppna de flikar som var öppna när du stängde webbläsaren.

Så här öppnar du den senaste webbläsarsessionen du stängt

När du stänger Internet Explorer och avslutar din session kommer det att hålla koll på vilka webbsidor som var öppna när det stängdes. Detta innebär att när du startar en ny session kan du öppna alla de tidigare öppna webbsidorna igen. Följ de här stegen för att öppna din senaste webbläsarsession igen:

  1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

  2. Klicka på Verktyg och därefter på Öppna senaste webbläsarsession igen. Alla webbsidorna som var öppna när Internet Explorer stängdes kommer att öppnas igen i nya flikar.

Obs!Behöver du mer hjälp?