Vi kommer att göra förbättringar av webbgränssnittet i Outlook.com men ditt lösenord, din inloggning och dina data ändras inte.
Viktigt: om ditt konto har uppgraderats kanske informationen i den här artikeln inte längre gäller. Gå till Välkommen till Outlook på webben om du vill ha mer information.

Dela kalendrar i Outlook.com

Du kan dela dina kalendrar i Outlook.com med familj, vänner och kolleger så att de kan se ditt schema, och till och med lägga till aktiviteter. Varje kalender kan delas separat.

Du kan dela kalendrar på två sätt. Du kan välja Dela med personer du väljer som har ett Microsoft-konto eller Visa länk och skicka länken till de personer du vill dela kalendern med.

Dela med personer du väljer

Du kan dela dina kalendrar med andra som har ett Microsoft-konto, det vill säga en mejladress och ett lösenord för att logga in på tjänster som Outlook.com, OneDrive, Windows Phone och Xbox LIVE.

Du kan skapa flera behörighetslistor. För varje lista finns flera åtkomstnivåer, till exempel medägare, redigeringsrättigheter och endast läsrättigheter. Du kan när som helst lägga till eller ta bort personer från listorna.

De personer som du delar kalendern med får en inbjudan via mejl. De kan visa kalendern genom att klicka på inbjudan och logga in. De kan ha vilken mejltjänst som helst, och de kan registrera sig för ett kostnadsfritt Microsoft-konto med sin mejladress.

Så här delar du en kalender med de personer du vill:

 1. Klicka på Dela i Kalender och klicka sedan på namnet på den kalender som du vill dela.

 2. Klicka på Dela med personer du väljer.

 3. Klicka på rutan Till och skriv mejladressen till den person som du vill dela kalender med.

 4. Upprepa steg 3 om du vill lägga till fler personer med samma åtkomstnivå.

 5. Välj åtkomstnivå i listrutan.

 6. Klicka på Dela.

Visa länk

Du kan skicka vem som helst en länk som ger personen läsrättigheter till kalendern. Mottagaren kan också skicka länken vidare till andra. Mottagaren kan nå din kalender via andra kalenderappar som Microsoft Outlook, Google Calendar, Mozilla Lightning och iCal.

Det finns två åtkomstnivåer att välja mellan: Visa information och Visa ledig/upptagen tid. Du kan ha en uppsättning länkar för varje åtkomstnivå.

Så här skapar du en länk:

 1. Klicka på Dela i Kalender och klicka sedan på namnet på den kalender som du vill dela.

 2. Klicka på Visa länk.

 3. Välj Visa information eller Visa ledig/upptagen tid. Klicka på Skapa under önskad typ.

Med länkuppsättningen kan andra nå din kalender på tre olika sätt. De kan

 • visa kalendern i en webbläsare (HTML)

 • importera kalendern till andra kalenderappar (ICS)

 • visa kalendern i en feed-läsare (XML).

Behörigheten är densamma oavsett vilken länk de använder i uppsättningen.

Obs!

 • Alla befintliga länkar inaktiveras och nya länkar skapas om du väljer Återställ länkar. Eftersom de gamla länkarna inte längre fungerar måste du skicka nya länkar till alla som ska ha åtkomst till kalendern.

 • Om du väljer Ta bort behörigheter inaktiveras alla befintliga länkar och länkuppsättningen. Länkarna slutar därmed att fungera.

 • Offentlig publicering av kalendrar stöds inte längre. Läs mer

Kom åt Outlook.com-kalendern från din Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch eller Android-enhet

Gå till Outlook.com

Behöver du mer hjälp?