Vi kommer att göra förbättringar av webbgränssnittet i Outlook.com men ditt lösenord, din inloggning och dina data ändras inte.
Viktigt: om ditt konto har uppgraderats kanske informationen i den här artikeln inte längre gäller. Gå till Välkommen till Outlook på webben om du vill ha mer information.

Fel när du försöker skicka eller ta emot mejl

Outlook.com

Outlook.com hindrar mig från att skicka ett mejl

För att skydda mot skräppostavsändare och minska mängden skräppost har Outlook.com en gräns för hur många mejl och vilken typ av mejl som kan skickas. Här följer information om de vanligaste felen och hur du kan åtgärda dem.

Öka gränsen genom att verifiera ditt konto

Du kan höja gränsvärdena genom att gå till webbsidan Lägg till en telefon och ange ett telefonnummer. Vi skickar en verifieringskod som du kan ange på sidan. Detta gör att vi kan verifiera att du är kontots ägare och inte en skräppostavsändare. Verifierade konton får skicka fler mejl och mer innehåll.

Tips om verifiering av ditt konto

Om du har begärt att få koden i ett sms är koden de siffror som står i själva meddelandet, inte siffrorna i rubriken.

Sms med kod.

Om du inte kan ta emot sms på telefonen kan du begära att få koden i ett automatiskt meddelande via ett telefonsamtal. Var redo att skriva ned koden.

Du kanske inte vill ge oss ditt telefonnummer. Vi har full förståelse för det. Numera är det många som ringer och vill sälja saker. Det känns viktigt att klargöra att Microsoft aldrig säljer din säkerhetsinformation eller använder den för reklam eller i något annat syfte. Punkt slut. Vi respekterar din integritet.

 • Det kan ta några minuter innan du får din kod på grund av hög nätverksbelastning. Begär en ny kod om du inte har fått den inom 15 minuter.

 • Dubbelkolla att telefonen kan ta emot sms. Alla leverantörer stöder inte sms, och det är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

 • För att skydda lösenordet från skräppostavsändare ber vi dig skriva några bokstäver och siffror som visas på en bild. Mer information om hur du skriver tecknen.

Gräns för antal meddelanden per dag

För att avskräcka skräppostavsändare har vi begränsat antalet mejl som kan skickas från ett Outlook.com-konto under en dag.

På telefonen

Dagsgränsen är lägre för mejl som skickas från mobilen via EAS eller POP. Så här skickar du ett mejl från en mobil enhet:

 1. Spara meddelandet som ett utkast så att du inte förlorar det. Om du vill spara meddelandet på en Windows Phone trycker du på ikonen Ta bort så att frågan Vill du spara eller ta bort meddelandet? visas. Tryck på Spara.

 2. Logga in på Outlook.com på datorn, öppna utkastet och klicka på Skicka.

På din dator

Prova följande om du har nått gränsen för mejl som du skickat via webben:

 1. Klicka på Spara utkast om du vill spara meddelandet.

 2. Öka gränsen för antal meddelanden per dag genom att gå till webbsidan Lägg till en telefon och verifiera kontot.

För många mottagare för ett mejl

Vi har också en gräns för hur många mottagare du kan ha i ett mejl. Prova följande om du får ett felmeddelande:

 1. I felmeddelandet anges hur många mottagare du kan skicka meddelandet till. Ta bort några mottagare så att du inte överskrider gränsen och försök sedan skicka meddelandet på nytt.

 2. Öka gränsen för antal meddelanden per dag genom att gå till webbsidan Lägg till en telefon och verifiera kontot.

Innehåll i ditt meddelande har utlöst våra skräppostfilter

Om skräppostfiltren i Outlook.com upptäcker innehåll som ser ut som skräppost blockeras meddelandet. Ibland kan också legitima mejl blockeras. Prova följande om ditt meddelande blockeras:

 1. Ändra innehållet i meddelandet så att det ser mindre misstänkt ut och försök skicka det på nytt.

 2. Om du inte redan har gjort det kan du öka gränsen för antalet meddelanden per dag genom att gå till webbsidan Lägg till en telefon och verifiera kontot.

Om du har problem med att skicka e-post och behöver mer information kan du kontakta kundsupport.

Behöver du mer hjälp?

Få hjälp med Outlook-skrivbordsappen.

Har du förslag till Outlook.com? Vi vill höra dem.