Vi kommer att göra förbättringar av webbgränssnittet i Outlook.com men ditt lösenord, din inloggning och dina data ändras inte.
Viktigt: om ditt konto har uppgraderats kanske informationen i den här artikeln inte längre gäller. Gå till Välkommen till Outlook på webben om du vill ha mer information.

Hantera kontaktlistan i Outlook.com

Var finns mina kontakter?

 1. Klicka på pilen bredvid Outlook.com-logotypen uppe till vänster.

  Outlook.com-logotypen och pilen
 2. Klicka på Kontakter.

  Paneler som öppnar E-post, Kontakter, Kalender och OneDrive

Lägga till en kontakt

När du svarar på ett e-postmeddelande som innehåller en e-postadress som inte finns i kontaktlistan kan du få en fråga om du vill lägga till den. Du kan också lägga till kontakter manuellt

 1. Klicka på Ny i Kontakter.

 2. Lägga till kontaktinformation Om du vill lägga till fler mejladresser, telefonnummer m.m. klickar du på ikonen Plus-ikonen i det avsnittet.
 3. Klicka på Spara.

Lägga till och ta bort kontakter från Favoriter

Favoriter visas i Kontakter längst upp i kontaktlistan. Om du vill lägga till eller ta bort kontakter från Favoriter, klickar du på kontakten och sedan på Lägg till i Favoriter eller Ta bort från Favoriter.

Redigera eller ta bort en kontakt

Klicka på en kontakt i Kontakter och klicka sedan på Redigera eller Ta bort.

Obs! Enskild kontaktinformation från sociala nätverk kan inte redigeras eller tas bort. Information om hur du lägger till eller tar bort sociala nätverk i ditt Outlook.com-konto finns i Lägga till vänner från sociala nätverk.

Återställa borttagna kontakter

Om du av misstag har tagit bort eller förlorat kontakter kan du återställa dem. Se Återställa borttagna kontakter.

Rensa dubbletter bland kontakterna

Du kan slå ihop dubbletter av kontakter till en kontakt med all kontaktinformation.

Använda Rensa kontakter

 1. Klicka på Hantera i Kontakter och klicka sedan på Rensa kontakter.

 2. I varje kontaktuppsättning avmarkerar du kryssrutorna för de kontakter som du vill ta bort från uppsättningen.

 3. Upprepa steg 2 för varje kontaktuppsättning och klicka sedan på Rensa.

Söka efter och slå samman kontakter manuellt

 1. Skriv namnet på den kontakt som du vill söka efter i sökfältet i Kontakter.

 2. Markera de kontakter som du vill slå samman i sökresultatet och klicka sedan på Länka.

Ångra en sammanslagen kontakt

När en ny sammanslagen kontakt skapas tas de ursprungliga dubblettkontakterna bort. Om du av misstag råkar slå samman två eller fler kontakter kan du återställa dem på följande sätt.

 1. Klicka på Hantera i Kontakter och sedan på Återställ borttagna kontakter.

 2. Markera de ursprungliga kontakterna som du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

 3. Klicka på den felaktigt sammanslagna kontakten, klicka på Ta bort och sedan på Ta bort igen.

Arbeta med grupper

Grupper visas i alfabetisk ordning i kontaktlistan. Om du vill se vilka som ingår i en grupp klickar du på gruppen.

Skapa en ny grupp

 1. Klicka på pilen bredvid Ny och sedan på Ny grupp.

 2. Ange ett namn för gruppen.

 3. Börja skriva ett namn eller en mejladress under Lägg till medlem. Klicka på kontakten när han eller hon visas i listan.

 4. När du har lagt till alla som ska vara med i gruppen klickar du på Spara.

Du kan också göra så här:

 1. Klicka på kryssrutan bredvid varje kontakt som du vill lägga till i en ny grupp.

 2. Klicka på Grupper och sedan på Ny grupp.

 3. Ange ett namn för gruppen och klicka sedan på Spara.

Lägga till medlemmar i en grupp

 1. Klicka på namnet på den grupp som du vill lägga till medlemmar i och klicka sedan på Redigera.

 2. Börja skriva ett namn eller en mejladress under Lägg till medlem. Klicka på kontakten när han eller hon visas i listan.

 3. När du har lagt till alla medlemmar klickar du på Spara.

Du kan också göra så här:

 1. Klicka på kryssrutan bredvid varje kontakt som du vill lägga till i gruppen.

 2. Klicka på Grupper, välj den grupp som du vill lägga till kontakterna i och klicka sedan på Verkställ.

Ta bort medlemmar från en grupp

 1. Klicka på namnet på den grupp som du vill ta bort medlemmar från och klicka sedan på Redigera.

 2. Klicka på X under varje kontakt som du vill ta bort och klicka sedan på Spara.

Du kan också göra så här:

 1. Klicka på kryssrutan bredvid varje kontakt som du vill ta bort från gruppen.

 2. Klicka på Grupper, avmarkera kryssrutan bredvid den grupp som du vill ta bort kontakterna från och klicka sedan på Verkställ.

  Obs! När du tar bort en kontakt från en grupp finns kontakten fortfarande kvar i kontaktlistan.

Ta bort en grupp

 1. Klicka på gruppen som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort och sedan på Ta bort igen.

  Obs! De som ingick i gruppen finns fortfarande kvar i kontaktlistan efter borttagningen.

Importera kontakter från ett annat e-postkonto eller en annan app

Importera kontakter från Google, Yahoo, ett annat Outlook.com-konto, Outlook 2010, Outlook 2013 eller Windows Live E-post

 1. Klicka på Starta import under Importera kontakter i Kontakter.

 2. Klicka på Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 & Outlook 2013 eller Windows Live E-post och följ instruktionerna på skärmen.

Obs!

 • Outlook.com-alternativet fungerar också för e-postadresser som slutar på @outlook.com, @hotmail.com, @live.com eller @msn.com.

Från Outlook Express

Du kan ladda upp din e-post och dina kontakter från Outlook Express till Outlook.com. Installera tillägget Mail Migration och följ instruktionerna.

Från en annan e-posttjänst

 1. Logga in på det e-postkonto som du vill importera kontakter från.

 2. Exportera dina kontakter till en CSV-fil och spara den på hårddisken.

  Olika e-posttjänster fungerar på olika sätt. Mer information finns på din e-postleverantörs supportsidor.

 3. Logga in på ditt Outlook.com-konto.

 4. Klicka på Starta import under Importera kontakter i Kontakter. Klicka sedan på Andra e-posttjänster.

 5. Bläddra till filen du sparade i steg 2, klicka på Ladda upp och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Anslut till dina kontakter från sociala nätverk

Du kan inte längre ansluta dina Facebook-kontakter till ditt Outlook.com-konto. Det beror på ändringar som Facebook har gjort i sitt diagram-API och som påverkar Microsoft-appar och -tjänster. Facebooks diagram-API är det verktyg som används för att ansluta ditt Microsoft-konto till Facebook. Mer information finns på Facebook Connect är inte längre tillgängligt.

I Kontakter kan du, förutom de kontakter du redan lagt till eller importerat, välja att visa information från kontaktlistor i dina sociala nätverk som Twitter och LinkedIn samt dina Google- och Yahoo-konton. Tänk på att om du senare skulle koppla från kontot visas inte dessa kontakter längre i din Outlook.com-kontaktlista.

Under Lägg till personer i din kontaktlista i Kontakter klickar du på det sociala nätverk eller den e-posttjänst som du vill ansluta till.

Obs! Enskild kontaktinformation från sociala nätverk kan inte redigeras eller tas bort i Outlook.com. Mer information finns på Lägga till vänner från sociala nätverk.

Om du får för många födelsedagspåminnelser från dina sociala nätverk kan du läsa Inaktivera påminnelser om födelsedagar.

Personer saknas på sidan Kontakter efter att en ansluten tjänst tagits bort

Om du nyligen har tagit bort en ansluten tjänst från ditt Outlook.com-konto, till exempel Google eller Twitter, har alla kontakter som var kopplade till den tjänsten även tagits bort från sidan Kontakter. Om du nyligen har tagit bort dina Facebook-kontakter, kan du inte återställa dem. Se Facebook Connect är inte längre tillgängligt för mer information. Du måste koppla tjänsten till ditt Outlook.com-konto igen för att återställa de kontakter som saknas. Gör så här:

 • Logga in på https://account.live.com.

 • Klicka på Relaterade konton och sedan på Hantera andra konton.
  Relaterade konton
 • Klicka på Lägg till konton och klicka sedan på den tjänst du vill lägga till.
  Lägga till kontosida
 • Du ombeds logga in på tredjepartstjänsten. Du får en bekräftelse när tjänsten har lagts till.

 • Du får även ett e-postmeddelande med en bekräftelse från Microsoft.

 • Gå till https://people.live.com och kontrollera om kontakterna från tjänsten finns med i din kontaktlista.

Skicka inbjudningar om att vara med i din Skype-kontaktlista

Fråga kontakter i din adressbok om de vill vara med i din Skype-kontaktlista. Klicka på Bjud in under Personer som vi hittat på Skype.

Mer information finns i Prata med familj och vänner via Skype i Outlook.com.

Kontakta kundsupport om du vill ha mer hjälp med att hantera kontakter och grupper.

Gå till Outlook.com

Behöver du mer hjälp?