Kan jag skydda filer eller mappar med ett lösenord?


Nej, du kan inte använda ett lösenord för att skydda filer och mappar i Windows. Men vissa program som körs på Windows gör det möjligt att skydda enskilda filer med ett lösenord. Mer information finns i hjälpen till programmet du använder.

Det finns andra sätt att skydda filer och mappar i Windows. Du kan kryptera dina filer genom att använda krypterande filsystem (EFS), manuellt ange vem som har åtkomst till mappar eller filer genom att tilldela behörigheter, och dölja dem. Välj metod beroende på hur säkert du vill skydda mapparna och filerna. Kryptering är den säkraste metoden, medan dolda mappar ger minst skydd.

Mer information om EFS finns i Vad är Krypterande filsystem (EFS)? Mer information om behörigheter finns i Vad är behörigheter?Behöver du mer hjälp?