Spela upp en ljud- eller videofil: Vanliga frågor och svar


Nedan visas svar på några vanliga frågor om uppspelning av ljud- eller videofiler i Windows Media Player.

Visa alla

Hur kan jag åtgärda ljudproblem som sprak, knaster eller ljud som spelas för fort eller för långsamt?

Om problemet påverkar alla eller merparten av de filer som du spelar upp (och inte bara några få, specifika filer), kan problemet vara att drivrutinen för ljudkortet (kallas även ljudkontroll eller ljudenhet) är inaktuell. Så här kan du söka efter uppdateringar:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar till vänster och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.

 3. Om uppdateringar hittas klickar du på Installera uppdateringar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Ibland måste du hämta drivrutinen direkt från datortillverkarens eller ljudkorttillverkarens webbplats.

Hur kan jag åtgärda problem med videouppspelning, som linjer, flimmer eller ostadig bild och liknande?

Om problemet påverkar alla eller merparten av de videofiler som du spelar upp (och inte bara några få, specifika filer), kan problemet vara att drivrutinen för grafikkortet (kallas även skärmadapter, videoadapter, grafikadapter eller videokort) är inaktuell. Så här söker du efter uppdateringar för grafikkortets drivrutin och efter uppdateringar för Microsoft DirectX:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar till vänster och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.

 3. Om uppdateringar hittas klickar du på Installera uppdateringar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Ibland måste du hämta drivrutinen direkt från datortillverkarens eller grafikkorttillverkarens webbplats.

Om problemet kvarstår när du har uppdaterat drivrutinen kan du prova med att minska (eller stänga av) grafikkortsaccelerationen. Så här gör du:

 1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

 2. Klicka på Avancerade inställningar, klicka på fliken Felsök och sedan på Ändra inställningar.

  Observera att det inte går att ändra inställningarna för alla drivrutiner för grafikkort.

 3. Flytta skjutreglaget Maskinvaruacceleration mot Ingen för att minska eller stänga av grafikkortsaccelerationen.

Varför visas en visuell effekt (eller ett felmeddelande) i spelaren i stället för videoinnehållet när jag spelar upp en videofil?

Den videocodec som krävs för att avkoda och visa videoinnehållet kanske inte är installerad på datorn.

Om du till exempel försöker spela upp en fil som kodats med videocodec-rutinen MPEG-2 men inte har installerat någon kompatibel MPEG-2-avkodare (kallas även för DVD-avkodare) på datorn, kan ett felmeddelande visas eller andra problem med uppspelning uppstå.

Information om hur du söker efter och hämtar codec-rutiner finns i Codec-rutiner: vanliga frågor och svar.

Hur gör jag Windows Media Player till standardspelare för en viss filtyp?

Du kan göra Windows Media Player till standardspelare för ett antal olika filtyper (format). Du måste vara inloggad som administratör eller medlem i gruppen Administratörer om du vill ändra vilka filer som spelas upp automatiskt i spelaren.

 1. Öppna Standardprogram genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Standardprogram.

 2. Klicka på Ange dina standardprogram.

 3. I listan Program klickar du på Windows Media Player och sedan på Välj standardinställningar för programmet.

 4. Markera kryssrutorna bredvid de filtyper som du vill att Windows Media Player ska spela upp som standard.

  Om du inte vill att Windows Media Player ska spela upp en viss filtyp som standard, går du tillbaka till Ange dina standardprogram och anger ett annat program som standardprogram för den aktuella filtypen.

  Anmärkningar

  • Observera att spelaren inte alltid kan spela upp en fil, trots att du har markerat filtypen. Det kan inträffa om en codec som inte är installerad på datorn används för filen. Information om hur du söker efter och hämtar codec-rutiner finns i Codec-rutiner: vanliga frågor och svar.

  • Windows Media Player kan inte anges som standardspelare för samtliga filtyper som Windows Media Player kan spela upp. Det beror på att vissa filtyper inte stöds.

Varför uppstår ett fel när jag försöker spela upp strömmar från vissa servrar?

Det här kan inträffa av flera olika skäl.

 • Du eller servern kanske har tillfälliga problem med nätverksanslutningen.

 • Om du använder din dator på arbetet kanske nätverksadministratören blockerar vissa typer av strömmar.

 • Windows Media Player kanske inte har konfigurerats korrekt.

  Information om hur du konfigurerar spelaren för direktuppspelning finns i Vilka protokoll används för direktuppspelning i Windows Media Player?

 • Servern kanske inte har konfigurerats korrekt.

Varför händer det ofta att Windows Media Player inte svarar eller avslutas oväntat?

Windows Media Player kommunicerar med många olika systemkomponenter, till exempel drivrutiner för maskinvara, codec-rutiner för ljud och video samt DirectShow-filter. Därför kan problem med spelaren bero på en felaktig eller inkompatibel komponent från någon annan programvarutillverkare än Microsoft.

Var försiktig när du installerar codec-rutiner, särskilt vissa av de gratispaket som finns på Internet och som påstås innehålla codec-rutiner från många olika företag eller organisationer. Det finns kända inkompatibilitetsproblem med vissa komponenter i dessa codec-paket, vilket kan leda till allvarliga uppspelningsfel i Windows Media Player och andra multimedieprogram. Felen kan även orsaka skador på systemet, vilket gör att det blir svårare för Microsoft Support att diagnostisera och felsöka problemen.

Detta innebär att vi starkt avråder dig från att installera dessa typer av codec-paket och vi rekommenderar att du tar bort dem från datorn om du har installerat dem och får problem med Media Player. Vi rekommenderar dig att enbart installera codec-rutiner, filter och plugin-program från betrodda, auktoriserade källor, till exempel den officiella leverantörens webbplats. Även då bör du vara försiktig, eftersom många leverantörer av codec-rutiner erbjuder minimal kundsupport.

Vi rekommenderar också att du ställer in en systemåterställningspunkt innan du installerar några digitala mediekomponenter. På så sätt kan du återställa den ursprungliga systemkonfigurationen om det skulle behövas. Mer information om hur du ställer in en återställningspunkt finns i Vad är Systemåterställning?

Mer information om codec-rutiner finns i Codec-rutiner: vanliga frågor och svar.

Hur förhindrar jag att videoklipp spelas upp automatiskt i helskärmsläge?

Normalt sett spelar Windows Media Player bara upp videoklipp i helskärmsläge när du klickar på knappen Visa helskärmBild av knappen Visa helskärm eller när du trycker på Alt+Retur. Ibland händer det ändå att videoklipp spelas upp i helskärmsläge automatiskt.

Oftast beror det på att du använder flera skärmar och att grafikkortet (kallas även för skärmadapter, videoadapter, grafikadapter eller videokort) har konfigurerats för kloningsläge (ett läge för flera skärmar där samma bild visas på två eller flera skärmar). Eventuellt kan du lösa problemet med helskärmsläget genom att stänga av kloningsläget för en eller flera av skärmarna.

Ibland kan problemet också uppstå om grafikkortet har konfigurerats för zoomningsläge (ett läge som gör det möjligt att förstora en del av skärmen). Eventuellt kan du lösa problemet med helskärmsläget genom att stänga av zoomningsläget.

Vilka åtgärder som krävs för att stänga av klonings- eller zoomingsläget beror på grafikkortsmodellen och på vilken version av drivrutinen för grafikkortet som används. Instruktionerna som följer är allmänna. Särskilda instruktioner för just din maskinvarukonfiguration finns på datortillverkarens eller grafikkorttillverkarens webbplats.

 1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

 2. Klicka på Avancerade inställningar, titta efter inställningen för klonings- eller zoomningsläget på någon av flikarna (börja med att leta efter en flik där grafikkortets märke eller modellnamn anges), och stäng av funktionen.Behöver du mer hjälp?