Spela upp en CD eller DVD i Windows Media Center


Du kan spela upp ljud-CD och DVD-filmer i Windows Media Center. Du kan även spela upp data-CD och -DVD (skivor som innehåller digitala mediefiler, exempelvis MP3-, JPEG- och WMV-filer).

Det är enklast att spela upp CD- och DVD-skivor med en fjärrkontroll för Media Center. Se till att den fjärrkontroll du vill ha är kompatibel med datorn.

Bild av alternativet Spela upp DVD i Windows Media Center
Spela upp en DVD-skiva i Media Center

Information om hur datorn hanterar multimedieinnehåll när en CD- eller DVD-skiva sätts in i datorn finns i Ändra inställningarna för Spela upp automatiskt.

Visa alla

Spela upp en DVD-skiva

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Om Media Center inte är i helskärmsläge klickar du på MaximeraBild på knappen Maximera.
 3. Sätt i DVD-skivan i en DVD-enhet på datorn.

 4. Om huvudmenyn för DVD-titel inte visas automatiskt, bläddrar du till Filmer på startskärmen i Media Center och klickar sedan på Spela upp DVD.

 5. Klicka på lämplig knapp (vanligtvis Spela upp) på DVD-menyn för att spela upp DVD-skivan.

 6. Medan du spelar upp DVD-skivan kan du flytta musen så att uppspelningsknapparna visas. Här följer några saker som du kan göra med de här knapparna:

  • Klicka på knappen Hoppa framåt Bild av knappen Hoppa framåt om du vill hoppa till nästa kapitel på DVD-skivan.
  • Klicka på knappen Hoppa bakåtBild av knappen Hoppa bakåt om du vill gå tillbaka till föregående kapitel på DVD-skivan.
  • Klicka på knappen PausaBild på pausknappen och sedan på knappen Snabbspola framåt en gång om du vill titta på DVD-skivan i slowmotion. (Klicka på knappen Snabbspola framåt igen när du vill visa DVD-skivan i normal hastighet.)
  • Klicka på knappen StoppaBild av knappen Stopp om du vill stoppa uppspelningen av DVD-skivan.

Ändra inställningarna för DVD-uppspelning

 1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar och klicka sedan på DVD.

 2. Gör något av följande:

  • Ändra inställningarna för standardspråk genom att klicka på Språk.

  • Ändra de grundläggande ljudinställningarna genom att klicka på Ljud.

  • Ändra när undertext ska visas genom att klicka på Textning.

  • Ändra vissa knappars funktion på fjärrkontrollen för Media Center genom att klicka på Alternativ för fjärrkontroll.

Spela upp en ljud-CD

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Om Media Center inte är i helskärmsläge klickar du på MaximeraBild på knappen Maximera.
 3. Sätt in en ljud-CD i datorns CD-enhet.

 4. Om CD-skivan inte spelas upp automatiskt, bläddrar du till Musik på startskärmen i Windows Media Center, klickar på Musikbibliotek, Album, klickar på den CD-skiva som du satt in och klickar sedan på Spela upp album.

 5. Här följer några saker som du kan göra medan CD-skivan spelas upp:

  • Spela nästa låt på CD-skivan genom att flytta musen så att uppspelningsknapparna visas och sedan klicka på knappen Hoppa framåtBild på knappen Hoppa framåt.
  • Gå till början av det ljudspår som spelas upp genom att flytta musen så att uppspelningsknapparna visas och sedan klicka på knappen Hoppa bakåtBild på knappen Hoppa bakåt.
  • Visa alla låtarna på CD-skivan genom att klicka på Visa låtlista.

  • Klicka på Visuella effekter om du vill titta på en visuell effekt medan musiken spelas upp.

  • Klicka på Spela upp bilder om du vill visa ett bildspel med dina bilder medan musiken spelas upp.

  • Spela upp låtarna på CD-skivan i slumpmässig ordning genom att klicka på Blanda.

  • Spela upp CD-skivan flera gånger genom att klicka på Upprepa.

  • Stoppa uppspelningen av CD-skivan genom att flytta musen så att uppspelningsknapparna visas och sedan klicka på knappen StoppaBild på knappen Stopp.

Spela upp mediefiler från en CD eller DVD med data eller en flyttbar enhet

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Om Media Center inte är i helskärmsläge klickar du på MaximeraBild på knappen Maximera.
 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Sätt in CD- eller DVD-skivan med mediefiler (t.ex. MP3-filer) i datorns CD- eller DVD-enhet.

  • Anslut den flyttbara enheten (till exempel en USB-flash-enhet) till datorns USB-port.

 4. Klicka på Spela upp musik under Vad vill du göra?.

Obs!

 • Skivformatet Blu-ray stöds inte i Media Center. Om du vill spela upp en Blu-ray-skiva måste du använda ett icke-Microsoft-program som stödjer uppspelning av Blu-ray, samt en enhet som kan läsa Blu-ray-skivor.

 • När du ska spela upp CD- och DVD-skivor i Media Center bör du kontrollera att ljud- eller video-filtyperna stöds. Information om vilka filtyper som fungerar finns i Filtyper som stöds av Windows Media Center.Behöver du mer hjälp?