Förhindra problem med minnesbrist


När det inte finns tillräckligt med ledigt minne på datorn för alla åtgärder som ska utföras kan Windows och program sluta fungera. Som hjälp för att förhindra förlust av information visas ett meddelande i Windows när datorn har lite ledigt minne. Du kan också lära dig att känna igen tecken på minnesbrist och vidta åtgärder för att förhindra problemet.

Hur märks det att det är lite ledigt minne?

Tecken på lite ledigt minne är bland andra dålig prestanda, meddelande om lite ledigt minne och visningsproblem. Om du t.ex. försöker öppna en meny i ett program när datorn har minnesbrist, kan programmet svara långsamt eller verka sluta svara. Om menyn visas kanske den inte verkar svara när du försöker klicka på ett objekt eller så visas inte alla objekt. Om du klickar på ett menyobjekt kanske menyn försvinner och det blir en tom yta på skärmen i stället för innehållet i dokumentet eller filen du arbetar med visas.

Varför blir det problem med minnesbrist?

Datorn har två slags minne: RAM-minne (Random Access Memory) och virtuellt minne. Alla program använder RAM-minne men när det inte finns tillräckligt med RAM-minne för det program du försöker köra flyttas tillfälligt information som normalt skulle lagras i RAM-minnet av Windows till en fil på hårddisken, som kallas växlingsfil. Mängden information som tillfälligt lagras i en växlingsfil kallas också virtuellt minne. Att använda virtuellt minne – med andra ord, att flytta information till och från växlingsfilen – frigör tillräckligt med RAM-minne för att programmen ska kunna köras korrekt.

Problem med minnesbrist inträffar när datorn får slut på RAM-minne och det blir lite ledigt virtuellt minne. Detta kan hända när du kör fler program än det RAM-minne som är installerat på datorn är avsett att stödja. Problem med minnesbrist kan också uppstå när ett program inte frigör minne som inte längre behövs. Detta problem kallas överutnyttjat minne eller minnesläcka.

Så här förhindrar du problem med minnesbrist

Du kan hjälpa till att förhindra minnesbrist och informationförlust genom att köra färre program samtidigt. Det är bra att lägga märke till vilka program som visar tecken på minnesbrist och försöka att inte köra dem samtidigt.

Det är dock inte alltid det går att köra ett begränsat antal program. Tecken på minnesbrist kan tyda på att det behövs mer RAM-minne som stöd för de program du använder. Här är de rekommenderade lösningarna på problem med minnesbrist:

 • Öka växlingsfilens (det virtuella minnets) storlek

  I Windows görs automatiska försök att öka växlingsfilens storlek första gången datorn får minnesbrist, men du också manuellt ställa in storleken på upp till högsta storlek som bestäms av mängden installerat RAM-minne. Även om det går att undvika problem med minnesbrist genom att öka växlingsfilens storlek kan detta också innebära att programmen körs långsammare. Eftersom det går snabbare att läsa information från RAM-minnet än från hårddisken (där växlingsfilen finns) kan för mycket tillgängligt virtuellt minne gör att programmen blir långsammare.

  Mer information finns i Ändra storlek på det virtuella minnet.

 • Installera mer RAM-minne

  Om du ser tecken på minnesbrist eller om det visas varningar i Windows om problem med minnesbrist, kan du läsa informationen som följde med datorn eller kontakta datortillverkaren för att fastställa vilken typ av RAM-minne som är kompatibelt med datorn och sedan installera mer RAM-minne. Om du vill installera mer RAM-minne ska du läsa den information du har fått av tillverkaren.

  Mer information finns i Ta reda på hur mycket RAM-minne som finns på datorn.

 • Fastställa om ett program överutnyttjar minne

  Om datorn får minnesbrist när du kör vissa program kan ett eller flera av dessa program ha en minnesläcka. Du stoppar minnesläckan genom att stänga programmet. Om du vill reparera minnesläckan måste du ta reda på om det finns programuppdateringar eller kontakta utgivaren av programmet.

  Om du vill fastställa vilket program som använder mest minne följer du stegen nedan:

  1. Öppna Aktivitetshanteraren genom att högerklicka i aktivitetsfältet och sedan klicka på Starta Aktivitetshanteraren.

  2. Klicka på fliken Processer.

  3. Om du vill sortera program efter minnesanvändning klickar du på Privat arbetsminne.

  Du kan också titta efter program fel och felsökningsinformation genom att använda Loggboken:

  1. Öppna Loggboken genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Loggboken. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. I det vänstra fönstret klickar du på Program- och tjänstloggar för att visa felhändelser. Om du vill se en beskrivning av problemet dubbelklickar du på händelsen. Om du vill se om det finns tillgänglig felsökningsinformation kan du titta efter en länk till onlinehjälpen.

  Mer information finns i Vilken information hamnar i händelseloggarna (Loggboken)?Behöver du mer hjälp?