Tidigare versioner av filer: Vanliga frågor och svar


Här följer svar på några vanliga frågor om tidigare versioner av filer och mappar.

Visa alla

Vad är tidigare versioner?

Tidigare versioner är antingen kopior av filer och mappar som skapats med säkerhetskopiering i Windows, eller kopior och mappar som sparats automatiskt i Windows som del av en återställningspunkt. Du kan använda tidigare versioner för att återställa filer eller mappar som du råkat ändra eller ta bort av misstag, eller filer som har skadats. Beroende på vilken typ av fil eller mapp det gäller kan du välja att öppna, spara på annan plats eller återställa en tidigare version.

Hur skapas tidigare versioner?

Tidigare versioner sparas automatiskt som en del av en återställningspunkt. Om Systemskydd har aktiverats, skapas tidigare versioner automatiskt i Windows av de filer som har förändrats sedan den senaste återställningspunkten skapades. Återställningspunkter skapas oftast en gång per dag. Om din disk är partitionerad, eller om du har mer än en hårddisk i datorn måste du aktivera Systemskydd på de övriga partitionerna eller diskarna. Tidigare versioner skapas även med Windows Säkerhetskopiering när du säkerhetskopierar filer.

Obs!

 • Om du modifierar en fil flera gånger under en dag, sparas bara den version som var aktuell när återställningspunkten skapades som en tidigare version.

Aktivera Systemskydd

Systemskydd aktiveras automatiskt för enheten som Windows har installerats på. Du kan aktivera det för övriga enheter genom att följa nedanstående steg.

 1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på Systemskydd till vänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på enheten och sedan på Konfigurera.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill kunna återställa systeminställningar och tidigare filversioner klickar du på Återställ systeminställningar och tidigare versioner av filer.

  • Om du vill kunna återställa tidigare filversioner klickar du på Återställ bara tidigare versioner av filer.

 5. Klicka på OK.

Inaktivera Systemskydd

Om du inte vill att tidigare versioner av filer ska sparas i Windows, kan du inaktivera Systemskydd. När du inaktiverar Systemskydd kan du inte heller återställa datorns systemfiler med hjälp av Systemåterställning.

 1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på Systemskydd i det vänstra fönstret. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på enheten och sedan på Konfigurera.

 4. Klicka på Inaktivera Systemskydd, och klicka sedan på OK.

Hur visar eller återställer jag tidigare versioner av en fil eller mapp?

 1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Återställ tidigare versioner.

  Du får då se en lista över de tidigare versioner av filen eller mappen som är tillgängliga. Listan innehåller filerna som sparats på en säkerhetskopia (om du använder Windows Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera filer) och återställningspunkter.

  Obs!

  • Om du vill återställa en tidigare version av en fil eller mapp som ingår i ett bibliotek, högerklickar du på filen eller mappen på platsen där den har sparats i stället för i biblioteket. Om du till exempel vill återställa en tidigare version av en bild som ingår i bildbiblioteket, men som har sparats i mappen Mina bilder, högerklickar du på mappen Mina bilder och klickar sedan på Återställ tidigare versioner. Mer information om bibliotek finns i Ta med mappar i ett bibliotek.

  Bild på fliken Tidigare versioner
  Fliken Tidigare versioner som visar några tidigare filversioner
 2. Innan du återställer en tidigare version av en fil eller mapp väljer du den tidigare versionen, och klickar sedan på Öppna för att visa den och kontrollera att det är önskad version.

  Obs!

  • Du kan inte öppna eller kopiera tidigare versioner av filer som har skapats med Windows Säkerhetskopiering, men du kan återställa dem.

 3. Om du vill återställa en tidigare version, väljer du den tidigare versionen och klickar sedan på Återställ.

  Varning!

  • Filen eller mappen kommer nu att ersätta den aktuella versionen på datorn, och det går inte att ångra ersättningen.

  Obs!

  • Om knappen Återställ inte är tillgänglig går det inte att återställa en tidigare version av filen eller mappen till dess ursprungliga plats. Men du kan kanske öppna den, eller spara den på en annan plats.

Hur skiljer sig återställning från återställningspunkter och återställning från säkerhetskopior?

När du återställer en tidigare version från en återställningspunkt finns filen redan sparad på datorn, så du behöver inte göra något mer. Om du vill återställa en tidigare version av en fil eller mapp från en säkerhetskopia, väljer du den tidigare versionen och klickar på Återställ. Guiden Återställa filer öppnas i Windows och du kan följa anvisningarna i guiden. Du måste ha enheten eller mediet där säkerhetskopian har sparats på plats, för att du ska kunna återställa objekt från en säkerhetskopia.

Varför kan jag inte hitta tidigare versioner av vissa filer?

Det finns flera möjliga orsaker:

 • Filen har inte ändrats. Tidigare versioner av filer finns endast för filer som har ändrats.

 • Det har inte skapats någon återställningspunkt eller säkerhetskopia sedan filen ändrades.

 • Systemskydd kanske inte är aktiverat för enheten som filerna har sparats på. Om Systemskydd inte är aktiverat skapas inga tidigare versioner i Windows.

  Aktivera Systemskydd

  1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

  2. Klicka på Systemskydd i det vänstra fönstret. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Klicka på enheten och sedan på Konfigurera.

  4. Klicka på Återställ systeminställningar och tidigare versioner av filer, och klicka sedan på OK.

 • Om datorn ingår i ett nätverk på en arbetsplats, kan systemadministratören ha inaktiverat möjligheten att använda tidigare versioner.

 • Filen eller mappen krävs för att Windows ska fungera på rätt sätt. Exempel på sådana är systemmappen (den mapp som Windows installerats i) och filer i systemmappen, som oftast är C:\Windows. Funktionen Systemåterställning i Windows erbjuder en möjlighet att återställa systemfiler. Mer information om återställning av systemfiler finns i Systemåterställning: vanliga frågor.

Kan jag återställa en fil eller mapp som har tagits bort eller bytt namn?

Om du råkar ta bort eller byta namn på en fil eller mapp av misstag kan du återställa en tidigare version av filen eller mappen, men du behöver känna till var filen eller mappen sparades. Om du vill återställa en fil eller mapp som har tagits bort eller bytt namn gör du följande:

 1. Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

 2. Navigera till mappen som innehåller filen eller mappen, högerklicka på den och klicka sedan på Återställ tidigare versioner.

  Om mappen låg överst på en enhet, till exempel C:\, högerklickar du på enheten och klickar sedan på Återställ tidigare versioner.

 3. Dubbelklicka på en tidigare version av den mapp som innehåller filen eller mappen du vill återställa. (Om du till exempel tog bort en fil idag ska du välja en version av mappen som är från igår, vilken då innehåller filen.)

 4. Dra den fil eller mapp du vill återställa till en annan plats, till exempel skrivbordet eller en annan mapp.

  Denna version av filen eller mappen sparas på den plats du valde.

Tips!

 • Om du inte kommer ihåg filens eller mappens exakta namn eller placering kan du söka efter den genom att skriva in en del av dess namn i sökfältet i mappen Dator.Behöver du mer hjälp?