Skriva ut till Microsoft XPS-dokumentskrivare


Med XPS Document Writer kan du skapa .xps-filer med hjälp av alla program som du kan skriva ut från i Windows. Skriv ut på XPS Document Writer när du vill skapa, skicka och dela ut eller publicera dokument som du inte vill att andra ska kunna ändra, eller när du vill skriva ut ett dokument eller visa det online precis som det ser ut på skärmen. Det är också bra att skapa ett XPS-dokument för filer som innehåller grafik eller illustrationer, vilka annars skulle kunna se annorlunda ut i utskrift än online eller på datorer med olika bildskärmar.

XPS-dokument är enkla att dela ut eftersom du kan titta på dem på vilken dator som helst där visningsprogram för XPS är installerat, även om datorn inte har samma program som du använde för att skapa originaldokumenten. Mer information om XPS-dokument finns i XPS-dokument: vanliga frågor och svar. Du kan också gå till Microsofts webbplats för XPS-dokument (XML Paper Specification) (sidan kan vara på engelska).

Skriva ut på XPS Document Writer

  1. Öppna dokumentet eller filen du vill skriva ut i .xps-format och klicka sedan på Skriv ut. I de flesta program finns utskriftsalternativet på Arkiv-menyn.

  2. Välj Microsoft XPS Document Writer i dialogrutan Skriv ut.

  3. Om du vill visa dokumentet med hjälp av visningsprogrammet för XPS efter att du har skrivit ut det, klickar du på Inställningar, sedan på fliken XPS-dokument och kontrollerar sedan att kryssrutan Öppna automatiskt XPS-dokument i visningsprogrammet för XPS är markerad. Klicka därefter på OK.

  4. Skriv ut dokumentet eller filen genom att klicka på Skriv ut.

  5. Ange sedan ett filnamn när du ombeds göra det och bläddra till den plats där du vill spara .xps -filen. Klicka på Spara. Som standard sparas .xps-filer i mappen Dokument.Windows

När du har skrivit ut till .xps-filformatet kan du visa ett XPS-dokument genom att bläddra till det och öppna det. Du kan skriva ut på papper, dela ut XPS-dokumentet eller skicka det till ett tryckeri eller till andra personer på det sätt du föredrar.

Tips!

  • Du kan undvika säkerhetsproblem genom att bifoga en digital signatur till ett XPS-dokument innan du skickar eller delar ut det. Den digitala signaturen identifierar XPS-dokumentets skapare. Den som visar dokumentet får information om dokumentet skulle ha ändrats sedan det signerades digitalt. Du kan också bestämma vem som ska få se dokumentet och hur länge genom att tillämpa behörigheter innan du delar ut dokumentet.Behöver du mer hjälp?