Skriva ut webbsidor: Vanliga frågor och svar


Svar på några vanliga frågor om utskrift i Internet Explorer.

Visa alla

Varför blir min text så liten när jag skriver ut?

När du skriver ut en webbsida förminskar Internet Explorer innehållet på webbsidan så att det stämmer överens med pappersbredden. Om webbsidan är bred kan förminskningen av textstorleken göra att texten blir så liten att den är oläslig. Pröva något av följande alternativ för att komma runt problemet:

 • Ändra utskriftsorienteringen till liggande.

 • Markera delar av webbsidan och skriv ut dessa separat. Mer information om hur du gör detta finns under frågan "Hur skriver jag ut särskilda delar av en webbsida?" senare i det här avsnittet.

 • Klicka på pilen bredvid knappen Skriv utBild på knappen Skriv ut med pil, klicka på Förhandsgranska och sedan på Anpassad i listan Ändra utskriftsstorlek. I textrutan Anpassad storlek anger du hur stor du vill att webbsidan ska vara vid utskrift genom att ställa in ett procenttal. Då ökar utskriftsstorleken för hela webbsidan, men detta kan leda till att en viss del av utskriften av webbsidan inte kommer med. Mer information om hur du förhandsgranskar utskrifter finns i Förhandsgranska en webbsida som ska skrivas ut.
  1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

  2. Klicka på pilen bredvid knappen Skriv utBild på knappen Skriv ut med pil och klicka sedan på Förhandsgranska.
  3. Klicka på AnpassadBild på knappen Ändra utskriftsstorlek i listan Ändra utskriftsstorlek.
  4. I textrutan Anpassad storlek anger du hur stor du vill att webbsidan ska vara vid utskrift genom att ställa in ett procenttal. Då ökar utskriftsstorleken för hela webbsidan, men detta kan leda till att en viss del av utskriften av webbsidan inte kommer med.

Mer information om hur du förhandsgranskar utskrifter finns i Förhandsgranska en webbsida som ska skrivas ut

Hur kan jag förbättra läsbarheten när jag skriver ut webbsidor?

Du kan förbättra läsbarheten vid utskrift av webbsidor genom att t.ex. undvika att skriva ut bakgrundsfärger och bilder. På så vis framträder texten tydligare.

Sluta skriva ut bakgrundsfärger och bilder

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på pilen bredvid knappen Skriv utBild på knappen Skriv ut med pil och klicka sedan på Utskriftsformat.
 3. Avmarkera kryssrutan Skriv ut bakgrundsfärger och bilder i dialogrutan Utskriftsformat och klicka sedan på OK.

Varför visas inte dialogrutan Skriv ut när jag klickar på knappen Skriv ut?

När du klickar på knappen Skriv ut i Internet Explorer skrivs webbsidan ut direkt på din standardskrivare. Om du vill kunna välja utskriftsalternativ innan sidan skickas till skrivaren gör du något av följande:

 • Klicka på pilen bredvid knappen Skriv utBild på knappen Skriv ut med pil och klicka sedan på Skriv ut.
 • Högerklicka på webbsidan och sedan på Skriv ut.

 • Klicka på pilen bredvid knappen Skriv ut. Klicka sedan på Förhandsgranska och skriv sedan ut från förhandsgranskningen.

 • Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

Varför går vissa webbsidor inte att förminskas vid utskrift?

Vissa webbsidor anger exakt var texten ska skrivas ut på sidan. Om den webbsida du vill skriva ut anger exakt var texten ska skrivas ut fungerar inte kommandot Förminska. Du löser det här problemet genom att ange en anpassad skala i förhandsgranskningen. Mer information om hur du förhandsgranskar utskrifter finns i Förhandsgranska en webbsida som ska skrivas ut.

Hur skriver jag ut specifika delar av en webbsida?

Följ nedanstående steg om du vill skriva ut endast en viss del av en webbsida (i stället för hela webbsidan).

Skriva ut delar av en webbsidas innehåll

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Gå till webbsidan och markera det innehåll som du vill skriva ut.

 3. Klicka på pilen till höger om knappen Skriv utBild på knappen Skriv ut med pil och klicka sedan på Skriv ut.
 4. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Markering och sedan på Skriv ut.

Kan jag skriva ut flera markeringar samtidigt?

Nej, det går bara att skriva ut en markering åt gången.

Varför måste jag återställa utskriftsalternativen varje gång jag öppnar Internet Explorer?

De utskriftsändringar som görs i Internet Explorer är alltid tillfälliga. Om du vill att ändringarna ska vara permanenta måste du ändra inställningarna i Windows. Information om hur du ändrar utskriftsalternativ i Windows finns i Välja utskriftsalternativ.

Varför skrivs vissa typer av innehåll inte ut när jag skriver ut en webbsida?

Vissa typer av multimediainnehåll (t.ex. videoklipp, bildspel samt innehåll som skapats med Adobe Flash) skrivs inte ut vid utskrift av webbsidor. Om du vill skriva ut den typen av innehåll högerklickar du på bilden eller kontrollen och klickar sedan på Skriv ut. Tänk på att det av upphovsrättsliga skäl inte är alla webbplatser som tillåter att du skriver ut den typen av innehåll. Om alternativet Skriv ut inte är tillgängligt tillåter inte webbplatsen att du skriver ut innehållet.

Varför kan jag inte skriva ut mina webbsidor?

I Internet Explorer används samma Windows utskriftsfunktioner som i andra program. Skrivaren måste vara rätt installerad och fungera korrekt i Windows för att webbsidor ska kunna skrivas ut. Om skrivaren inte fungerar i Internet Explorer kan du prova med något annat program, till exempel ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram.Behöver du mer hjälp?