Assistenten för programkompatibilitet: Vanliga frågor och svarAssistenten för programkompatibilitet identifierar automatiskt kända kompatibilitetsproblem i äldre program.

När du har kört ett äldre program i Windows 8.1 meddelas du om ett problem har identifierats och kan välja att få det åtgärdat nästa gång du kör programmet. Om problemet är allvarligt kan en varning visas eller så kan programmet blockeras från att köras. Om det händer kan du söka efter möjliga lösningar online.

Här är svar på några vanliga frågor om Assistenten för programkompatibilitet.

Visa alla

Vilka ändringar görs med Assistenten för programkompatibilitet?

Det beror på problemet, men inga ändringar görs i själva programmet. Assistenten för programkompatibilitet kan till exempel automatiskt lösa konflikter med funktioner i Windows eller köra programmet i ett läge som liknar tidigare versioner av Windows.

Varför visas Assistenten för programkompatibilitet om det gick att installera programmet?

Assistenten för programkompatibilitet kan visas om ett program eller en drivrutin inte registrerades korrekt. Det kan hända ibland när du installerar en enhet. Om programmet kunde installeras och fungerar korrekt trycker eller klickar du på Det här programmet är korrekt installerat så stängs Assistenten för programkompatibilitet.

Hur aktiverar eller inaktiverar jag den?

Du kan aktivera eller inaktivera Assistenten för programkompatibilitet med hjälp av grupprincipinställningar. Om du vill ha avancerad information om hur du använder Grupprincip går du till webbplatsen för Microsoft TechNet och söker efter ”Grupprincip”.

Det gick inte att åtgärda problemet med Assistenten för programkompatibilitet. Vad gör jag nu?

Assistenten för programkompatibilitet kanske inte kan identifiera eller åtgärda kompatibilitetsproblemet. I så fall testar du att köra Felsökaren för programkompatibilitet. Mer information finns på Göra äldre program kompatibla med den här versionen av Windows.