Läslista är en app där du kan hålla reda på innehåll som du vill återkomma till senare från webben eller dina favoritappar. Appen Läslista ordnar innehåll som du delar med den i kronologisk ordning med rubriker och bilder från innehållet så att du enkelt kan återkomma till det du lagt till i appen.

Om du vill se till att du har den senaste versionen av Läslista loggar du in på datorn med ett Microsoft-konto och aktiverar automatiska appuppdateringar.

Visa alla

Hur lägger jag till innehåll i Läslista?

 1. När du hittat ett objekt som du vill lägga till i listan sveper du in från skärmens högerkant och trycker på Dela.
  (Om du använder en mus pekar du i övre högra hörnet på skärmen, för muspekaren nedåt och klickar på Dela.)

 2. Tryck eller klicka på Läslista. Du ser en förhandsgranskning av innehållet.

  Valfritt:
  Tryck eller klicka på den nedrullningsbara menyn Kategorisera. Välj en kategori för objektet eller skapa en ny kategori.

 3. Tryck eller klicka på Lägg till. Objektet visas i din lista under I dag.

Varför visas inte Läslista som ett alternativ när jag öppnar snabbknappen Dela?

Om du inte ser Läslista som ett alternativ när du öppnar snabbknappen Dela innebär det att appen eller webbläsaren som du använder inte delar med Läslista. Du kan inte dela innehåll från skrivbordsappar eller skrivbordswebbläsare till Läslista.

Du kan däremot dela objekt till Läslista från många appar från Windows Store och från Internet Explorer om du har den konfigurerad som standardwebbläsare och öppnar den från Startskärmen.

Hur är Läslista ordnad?

I Läslista visas de objekt som du lagt till senast först, och äldre objekt visas på en tidslinje som du kan skrolla igenom. Bilder och rubriker gör det lätt att identifiera innehållet som du har lagt till när du skrollar igenom listan.

Du kan även filtrera din lista efter kategori så att du bara ser objekt i en viss kategori.

Så här filtrerar du listan efter kategori

 1. Svep in från över- eller nederkanten.
  (Om du använder en mus högerklickar du i appen.)

 2. Tryck eller klicka på namnet för den objektkategori du vill visa, eller
  tryck eller klicka på Kategorier och sedan på namnet för den objektkategori du vill visa.

Du kan gå tillbaka och visa alla objekt i din lista genom att svepa uppåt från över- eller nederkanten och trycka eller klicka på Alla objekt.

Du kan söka i Läslista om du vill söka efter särskilt innehåll som du har lagt till. Du kan söka efter rubrik, sammanfattning eller namnet på appen som innehållet kommer från.

Hur hanterar jag kategorier?

Läslista innehåller sex standardkategorier – Ekonomi, Mat, Hälsa, Nyheter, Sport och Resor. Du kan flytta objekt från en kategori till en annan, lägga till nya kategorier samt byta namn på och ta bort kategorier. Du måste använda appen i helskärmsvy för att hantera kategorier.

Så här skapar du en ny kategori

 1. Svep in från över- eller nederkanten.
  (Om du använder en mus högerklickar du i appen.)

 2. Tryck eller klicka på Kategorier.

 3. Tryck eller klicka på Lägg till Ikonen Lägg till nytt.
 4. Ange ett namn för den nya kategorin. Tryck eller klicka på OK.

Så här skapar du en ny kategori för ett objekt eller en grupp av objekt

 1. Svep nedåt eller högerklicka på objekt som du vill kategorisera.

 2. Tryck eller klicka på Kategorisera.

 3. Tryck eller klicka på Ny kategori.

 4. Ange ett namn för den nya kategorin. Tryck eller klicka på OK.

Så här ändrar du kategori för ett objekt eller en grupp av objekt

 1. Svep nedåt eller högerklicka på objekt som du vill ändra kategori för.

 2. Tryck eller klicka på Kategorisera.

 3. Tryck eller klicka på kategorin du vill ha, eller
  tryck eller klicka på Ny kategori och ange namnet på kategorin som du vill skapa och tryck eller klicka på OK.

Så här tar du bort kategorin för ett objekt eller en grupp av objekt

 1. Svep nedåt eller högerklicka på objekt som du vill ta bort kategorin för.

 2. Tryck eller klicka på Rensa kategori.

Så här byter du namn på en kategori

 1. Svep in från över- eller nederkanten.
  (Om du använder en mus högerklickar du i appen.)

 2. Tryck eller klicka på den kategori som du vill byta namn på.

 3. Svep in från nederkanten och tryck eller klicka på Byt namn på kategori.

eller

 1. Svep in från över- eller nederkanten.
  (Om du använder en mus högerklickar du i appen.)

 2. Tryck eller klicka på Kategorier.

 3. Svep nedåt eller högerklicka på kategorin som du vill byta namn på.

 4. Tryck eller klicka på Byt namn på kategori.

Så här tar du bort en kategori och alla objekt i den

 1. Svep in från över- eller nederkanten.
  (Om du använder en mus högerklickar du i appen.)

 2. Tryck eller klicka på namnet för den kategori som du vill ta bort.

 3. Svep in från nederkanten och tryck eller klicka på Ta bort kategori.

eller

 1. Svep in från över- eller nederkanten.
  (Om du använder en mus högerklickar du i appen.)

 2. Tryck eller klicka på Kategorier.

 3. Svep nedåt eller högerklicka på de kategorier som du vill ta bort.

 4. Tryck eller klicka på Ta bort kategori.

Kan jag dela objekt från min lista med vänner?

Du kan dela objekt som du har lagt till i listan direkt från Läslista.

 1. Svep nedåt eller högerklicka på objekt som du vill dela.

 2. Svep från skärmens högerkant och tryck på Dela.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Dela.)

 3. Välj hur du vill dela objekten. Om du vill skicka dem som e-post trycker eller klickar du på E-post.

Hur länge kan jag behålla objekt i min lista?

Du kan behålla objekten i listan så länge som du vill. För att spara utrymme visas inga bilder för objekten du lagt till efter tre månader. Du kan fortfarande se objektens rubriker och beskrivningar och öppna dem från din lista.

Hur tar jag bort objekt från min lista?

Du kan ta bort objekt från listan när du inte längre är intresserad av dem.

Om du använder appen i helskärmsvy

 1. Svep nedåt eller högerklicka på objekt som du vill ta bort.

 2. Tryck eller klicka på Ta bort. Objekten tas bort från din lista och flyttas till mappen Nyligen borttagna.

Om du visar appen som en lista bredvid en annan app

 1. Svep över eller högerklicka på det objekt som du vill ta bort.

 2. Tryck eller klicka på knappen Ta bort. Objektet tas bort från din lista och flyttas till mappen Nyligen borttagna.

Om du vill lägga till ett objekt igen när du har tagit bort det, kan du göra det.

Så här lägger du till ett objekt som du har tagit bort

 1. Svep in från nederkanten.
  (Om du använder en mus högerklickar du i appen.)

 2. Tryck eller klicka på Nyligen borttagna. En lista över alla objekt som du har tagit bort under en angiven tidsperiod visas, som standard de senaste 30 dagarna.

 3. Svep eller högerklicka för att markera det objekt som du vill lägga till igen.

 4. Tryck eller klicka på Lägg till igen. Objektet läggs till i listan.

Om du vill kan du även ta bort ett objekt permanent. Du måste använda appen i helskärmsvy för att kunna ta bort objekt permanent.

Så här tar du bort objekt permanent

 1. Svep in från nederkanten.
  (Om du använder en mus högerklickar du i appen.)

 2. Tryck eller klicka på Nyligen borttagna. En lista över alla objekt som du har tagit bort under en angiven tidsperiod visas, som standard de senaste 30 dagarna.

 3. Svep nedåt eller högerklicka på objekt som du vill ta bort.

 4. Tryck eller klicka på Ta bort.

Obs!

 • Objekten i mappen Nyligen borttagna tas bort permanent efter 30 dagar som standard.

Hur ändrar jag efter hur lång tid borttagna objekt tas bort permanent?

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Alternativ.

 3. Välj hur länge du vill spara nyligen borttagna objekt på menyn – 10 dagar, 30 dagar eller 60 dagar.

Hur synkroniserar jag Läslista mellan mina Windows-enheter?

Om du konfigurerade datorn med rekommenderade inställningar och loggar in med ett Microsoft-konto synkroniseras listan som standard.

 1. Svep in från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på OneDrive och sedan på Inställningar för synkronisering.

 3. Kontrollera att Synkronisera inställningar på den här datorn och Appdata har inställningen .

Obs!

 • Du måste vara inloggad på datorn med ett Microsoft-konto för att kunna synkronisera inställningar mellan enheter. Mer information finns i Allt om Microsoft-kontot.

Hur många objekt kan jag lägga till i min lista?

Du kan lägga till så många objekt du vill. Det finns en gräns för hur många objekt du kan synkronisera mellan flera enheter. Om du når den gränsen får du ett meddelande om att nya objekt du lägger till inte synkroniseras med andra enheter förrän du tar bort några objekt från listan.

Behöver du mer hjälp?