Spela in TV i Windows Media Center


Du kan använda Windows Media Center för att spela in pågående TV-program och filmer direkt på datorn. Du kan även schemalägga en inspelning i förväg eller automatiskt spela in nya avsnitt av din favorit-TV-serie.

Bild av alternativet Inspelade program i Windows Media Center
Komma åt inspelade TV-program i Media Center

Om du vill spela in TV i Media Center behöver du två saker:

 • En TV-mottagare (en enhet som ansluts till datorn via en inbyggd kortplats eller en extern expansionsport).

 • En TV-signalkälla (till exempel från en TV-antenn eller ett kabel-TV-uttag).

Information om hur du ändrar alternativen för inspelningarna, till exempel inspelningskvaliteten eller den plats där de inspelade TV-programmen lagras, finns i Ställ in inspelningsalternativ i Windows Media Center.

Det fins två huvudsätt att styra Media Center: med en mus och ett tangentbord eller med en fjärrkontroll till Media Center. Följande procedurer förklarar mus- och tangentbordsmetoden när du använder uppspelningsknapparna som visas när du flyttar musen.

Bild av uppspelningskontroller i Windows Media Center
Uppspelningsknapparna när du använder en mus för att styra Media Center
Visa alla

Spela in ett pågående TV-program eller en film

Du kan spela in ett TV-program eller en film som sänds nu. När du gör det, spelas programmet in från det ögonblick du startar inspelningen. Om du börjar inspelningen i mitten av programmet spelas inte den första hälften in.

 1. Klicka på StartBild av knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Center.
 2. Bläddra till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka på Live-TV.

 3. Flytta musen medan ett program sänds så att uppspelningsknapparna visas och klicka sedan på Spela inBild av knappen Spela in.

Obs!

 • Om du inte ser knappen Spela in kan det bero på att Media Center-fönstret är för litet. I så fall ökar du storleken på fönstret eller använder helskärmsläge genom att klicka på MaximeraBild av knappen Maximera i det övre högra hörnet.

Schemalägga inspelningar med Programguiden

Du kan snabbt schemalägga inspelningar medan du bläddrar i Programguiden efter kommande TV-program och filmer. Information om hur du konfigurerar Programguiden finns i avsnittet Konfigurera mottagare, TV-signal och programguiden i Komma igång med Windows Media Center.

 1. Bläddra till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Programguiden.

 2. Högerklicka på det program som du vill spela in och klicka sedan på Spela in för att schemalägga en inspelning av programmet.

Schemalägga inspelningar med Sök

Du kan söka i Media Center om du vill hitta ett TV-program eller en film som du vill spela in.

 1. Bläddra till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Sök.

 2. Klicka på den kategori som du vill söka efter (till exempel Titel) och följ sedan instruktionerna för att påbörja sökningen.

 3. På sidan med sökresultat klickar du på det TV-program eller den film som du vill spela in och klickar sedan på Spela in för att schemalägga en inspelning av programmet.

Spela in en TV-serie

I stället för att schemalägga inspelningen av ditt favorit-TV-program varje vecka kan du schemalägga inspelningen av en hel serie.

 1. Bläddra till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Programguiden.

 2. Leta reda på den TV-serie du vill spela in, klicka på den och klicka sedan på Spela in serie.

Tips!

 • Om du använder en fjärrkontroll för Media Center när du bläddrar igenom Programguiden, kan du trycka på RECORD två gånger för att snabbt schemalägga inspelningen av en serie.

Spela upp ett inspelat TV-program

 1. Bläddra till TV på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inspelade program, klicka på det program som du vill titta på och klicka sedan på Spela upp eller Fortsätt.

 2. Om du vill styra uppspelningen av ett inspelat TV-program flyttar du musen så att uppspelningsknapparna visas och gör sedan något av följande:

  • Klicka på PausaBild av knappen Pausa om du tillfälligt vill pausa programmet. Du ser ett tidsförloppfält som visar hur mycket tid som har gått av inspelningen. När du vill fortsätta titta på programmet där du slutade, klickar du på Spela uppBild av knappen Spela upp.
  • Flytta reglaget som visas ovanför uppspelningsknapparna om du vill börja titta någon annanstans i det inspelade programmet.

  • Klicka på Hoppa bakåtBild av knappen Hoppa bakåt eller Spola tillbaka om du vill titta på någonting en gång till, och klicka på Hoppa framåt eller Snabbspola framåtBild av knappen Hoppa framåt om du vill flytta framåt i programmet.
  • Klicka på Höj volymenBild av knappen Höj volymen eller Sänk volymenBild av knappen Sänk volymen om du vill höja eller sänka volymen, och klicka på Ljud avBild av knappen Ljud av om du vill sätta på eller stänga av ljudet.
 3. När du har tittat klart på det inspelade programmet flyttar du på musen och klickar på StoppaBild av knappen Stoppa.

Schemalägga inspelningar efter kanal eller tidpunkt

Du kan konfigurera Media Center så att en viss kanal automatiskt spelas in vid en viss tidpunkt.

 1. Bläddra till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka på Inspelade program.

 2. Klicka på Lägg till inspelning och sedan på Kanal och tid.

 3. Klicka på den kanal som du vill spela in i Kanal.

 4. Klicka på plusBild av knappen plus eller minusBild av knappen minus i Frekvens om du vill ange hur ofta du vill spela in kanalen.
 5. Om du valde Spela in en gång i Frekvens klickar du på plus eller minusBild av knappen plus i DatumBild av knappen minus för att ange inspelningsdatum.
 6. Ange tidpunkten då inspelningen ska starta i Starttid.

 7. Ange tidpunkten då inspelningen ska stoppa i Stopptid.

 8. Klicka på plusBild av knappen plus eller minusBild av knappen minus i Behåll om du vill ange hur länge du vill behålla det inspelade programmet.
 9. Klicka på Spela in.

Obs!

 • Du kan ändra titel på en schemalagd inspelning baserad på kanal och tidpunkt. Bläddra till TV på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inspelade program, Lägg till inspelning, Kanal och tid, Ändra titel och följ sedan instruktionerna.

Så här schemalägger du inspelningar efter nyckelord

Du kan konfigurera Media Center så att TV-program och filmer automatiskt spelas in utifrån nyckelord som är associerade med ett program. Det kan vara namn på skådespelare, namn på en regissör eller ett ord i titeln. När ett TV-program eller en film i fortsättningen matchar de angivna nyckelorden, spelas programmet automatiskt in.

 1. Bläddra till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka på Inspelade program.

 2. Klicka på Lägg till inspelning, Önskelista eller Nyckelord och välj sedan kategori beroende på vilket nyckelord du vill använda för inspelningen (till exempel Namn på skådespelare).

 3. Skriv nyckelordet för inspelningen och gör därefter något av följande:

  • Klicka på det matchande nyckelordet i sökresultaten om du vill spela in program baserat på det ordet.

  • I Lägg till i önskelistan klickar du på Spela in alla program med om du vill basera inspelningar på exakt det ord som du skrev in. Det kan vara användbart om du inte hittar nyckelordet i sökresultatet, men vill spela in kommande program baserat på nyckelordet.

  • Om du klickade på kategorin Generellt nyckelord i steg 2, klickar du nu på Spara om du vill spela in program baserat på nyckelordet.

 4. Klicka på plusBild av knappen plus eller minusBild av knappen minus i de olika kategorierna för att ändra de inställningar som ska användas för den anpassade inspelningen. Klicka på Spela in och sedan på OK.

Lägga till eller ta bort mappar som Windows Media Center söker igenom för att hitta inspelade TV-program

Du kan lägga till mappar som Media Center ska övervaka för inspelade TV-filer. För att kännas igen i den här versionen av Media Center måste filerna vara Windows TV-filer (.wtv) eller Microsoft-inspelade TV-filer (.dvr-ms).

 1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV, Inspelning och sedan på Mediebibliotek.

 2. Följ instruktionerna nedan om du vill lägga till eller ta bort platser som Media Center söker igenom för att hitta inspelade TV-program.

Obs!

 • Du kan titta på inspelade TV-filer från flera platser, men Media Center spelar bara in på den plats som angetts i Lagring av inspelningar.

Anmärkningar

 • När du spelar in ett TV-program eller en film, sparas det på din hårddisk som en Windows TV-fil med filnamnstillägget .wtv.

 • En analog eller digital TV-mottagare krävs för att du ska kunna se och spela in TV i Windows Media Center. Du kan kanske installera en TV-mottagare om datorn inte redan har en sådan. Mer information om hur du skaffar en TV-mottagare finns i Få hjälp om TV-mottagaren. Alternativt kontaktar du datortillverkaren.

Artikel-ID: MSW700049Behöver du mer hjälp?