Hantera inspelade TV-program i Windows Media Center: Vanliga frågor och svar


Med rätt konfiguration kan du använda Windows Media Center till att se och spela in live-TV på din dator. Mer information finns i Spela in TV i Windows Media Center.

Om du har problem med inspelning av TV-program kan du läsa i Varför spelades inte ett teveprogram in i Windows Media Center?

Nedan visas svar på några vanliga frågor om att hantera inspelade TV-program i Media Center.

Visa alla

Hur ändrar jag inställningarna för inspelning av TV-program?

Du kan ändra olika inställningar för inspelning av TV-program i Media Center, som t.ex. i vilken kvalitet programmen ska spelas in och på vilken enhet de ska lagras.

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV, Inspelning och Lagring av inspelningar. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill ställa in vilken enhet du vill att Media Center ska spela in TV-program på klickar du på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Spela in på enhet för att välja en enhet. Du kan spela in TV-program på en hårddisk på datorn eller direkt till en extern hårddisk. Om det bara finns en lagringsplats är plusBild på knappen plus och minusBild på knappen minus inaktiverade.
  • Om du vill ställa in den maximala storleken på enhetsutrymmet för inspelade TV-program klickar du på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Maxgräns för TV för att ändra storleken. Mängden tillgängligt utrymme beror på storleken på den hårddisk som du valde under Spela in på enhet.
  • Om du vill ställa in vilken inspelningskvalitet som alla framtida inspelningar ska ha klickar du på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Inspelningskvalitet och väljer en inställning. Kvalitetsinställningen påverkar den totala inspelningstiden som finns på den valda hårddisken. Om du till exempel valt Bra kvalitet kan du spela in fler TV-program än om du valde Bästa kvalitet.
  Bild av skärm med lagring av inspelningar
  En grafisk bild av hårddiskutrymmet ändras varje gång du ändrar någon av dessa tre inställningar.

Obs!

 • TV-program med hög upplösning (HDTV) i Windows Media Center kan bara spelas in med de högsta kvalitetsinställningarna för att kvaliteten på ljud och bild ska bevaras. Därför blir filstorleken på dessa filer större än för standardprogram vid Bästa kvalitet.

Vilket är det bästa sättet att ta bort inspelade TV-program på?

Det beror på hur mycket tillgängligt hårddiskutrymme du har. Som standard tar Media Center automatiskt bort program för att skapa utrymme på hårddisken för nya inspelningar. Du kan ändra inställningarna för automatisk borttagning av program, eller välja att ta bort TV-program manuellt.

Så här ändrar du de allmänna inställningarna för att automatiskt ta bort inspelade TV-program

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV, Inspelning och därefter på Standardvärden för inspelning.

 3. Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Behåll för att välja något av följande alternativ:
  • Välj Tills utrymmet behövs för att automatiskt ta bort program när gränsen för hårddiskutrymmet har nåtts. Läs mer i ”Hur ändrar jag lagringsinställningarna för inspelade TV-program?” ovan om du vill öka gränsen.

  • Välj En vecka för att automatiskt ta bort program en vecka efter att de spelades in.

  • Välj Tills jag tittat för att automatiskt ta bort program när du sett klart på dem.

  • Välj Tills jag tar bort för att aldrig ta bort program automatiskt.

 4. Klicka på Spara.

Obs!

 • Tills utrymmet behövs är standardinställningen. Om du ändrar inställningen och sedan får slut på utrymme på hårddisken kommer schemalagda program inte att spelas in.

Så här åsidosätter du de allmänna inställningarna för ett visst program

Du kan åsidosätta du de allmänna inställningarna för ett visst program. Om du till exempel vill att Media Center ska ta bort merparten av programmen när utrymmet behövs, med undantag för ett program som du aldrig vill ta bort, kan du ändra alternativet för just det programmet.

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Inspelade program.

 3. Klicka på det inspelade TV-program som du vill ändra, rulla till Åtgärder (överst på skärmen), klicka på Behåll tills och välj sedan en inställning som åsidosätter den allmänna inställningen för endast detta program.

Så här tar du bort ett TV-program manuellt

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Inspelade program.

 3. Klicka på det program som du vill ta bort, klicka på Ta bort och sedan på Ja.

Vad händer med de program som spelas in som en del av en TV-serie?

Det beror på de allmänna inställningarna för att automatiskt ta bort inspelade TV-program (se ”Vilket är det bästa sättet att ta bort inspelade TV-program på?” ovan), samt inställningarna för vissa serier.

Så här ändrar du inställningarna för att spela in en serie

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till TV på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inspelade program, Visa schema och därefter på Serie.

 3. Klicka på en serie från listan till höger och klicka sedan på Inställningar för serie. (Om du inte har schemalagt några inspelningar av serier är listan tom.)

 4. Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Behåll om du vill välja en allmän inställning för att automatiskt ta bort program i serien.
 5. Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Behåll upp till för att välja hur många program du maximalt vill behålla samtidigt.
 6. Klicka på Spara.

Obs!

 • Om du ändrar inställningarna för en specifik serie kommer Media Center att använda både dessa inställningar och dina allmänna inställningar för att bestämma när ett program automatiskt ska tas bort.

Hur avbryter jag inspelningen av en serie?

Så här avbryter du inspelningen av en serie

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till TV på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inspelade program, klicka på Visa schema och klicka sedan på Serie.

 3. Klicka på en serie i listan till höger, klicka på Avbryt serie och därefter på Ja. (Om du inte har schemalagt några inspelningar av serier är listan tom.)

Vad är kopieringsskydd och hur påverkar det mig?

För att förhindra otillåten distribution är en del digitala mediefiler skyddade av användningsrättigheter. Dessa rättigheter anger hur du får använda filen – till exempel om du kan synkronisera filen med en bärbar enhet eller spela upp den i en annan dator. Villkoren anges av den person eller det företag som tillhandahåller filen eller den programleverantör som tillhandahåller innehållet. Media Center kan inte spela upp skyddade filer förrän du har hämtat rättigheter till innehållet.

Det finns olika sätt att få användningsrättigheter, men det vanligaste är att hämta dem från innehållsleverantörer. Innehållsleverantören kan utfärda rättigheter när du hämtar filen. Om du annars försöker spela upp en fil som du inte har rättighet till, försöker Media Center hämta den automatiskt eller uppmanar dig att hämta rättigheten.

Dessutom kan en del TV-innehåll vara märkt med att det är skyddat av TV-innehållsägaren, programleverantören eller den ursprungliga skaparen. Villkoren för innehållsskyddet anges av innehållsleverantören och skickas med TV-programmet. Om du spelar in programmet, lagras innehållsskyddet tillsammans med den inspelade TV-filen och används vid uppspelning.

En del program eller delar av inspelade program kan vara begränsade till att enbart spelas upp på den dator som de hämtades till. Om du försöker spela upp den inspelade TV-filen på en annan dator visas ett meddelande om att det är begränsat innehåll och att du inte kan spela upp det.

Dessutom kan en del skyddade mediefiler eller delar av filer ha användningsrättigheter som upphör att gälla efter en viss tid. Om du försöker få åtkomst till mediefilen när rättigheten upphört att gälla får du ett meddelande om att mediefilen inte längre är tillgänglig.Behöver du mer hjälp?