Återställa filer från papperskorgen


När du tar bort en fil från datorn flyttas den egentligen bara till papperskorgen, där den lagras tillfälligt tills papperskorgen töms. På det sättet har du möjlighet att återställa filer du råkat ta bort av misstag och återställa dem till deras ursprungliga platser.

Information om hur du tar bort filer permanent finns i Ta bort filer från papperskorgen permanent.

Titta på det här videoklippet för att få information om hur du återställer filer från papperskorgen (0:50)

Så här återställer du filer från papperskorgen

  1. Öppna Papperskorgen genom att dubbelklicka på Papperskorgen på skrivbordet.

  2. Gör något av följande:

    • Om du vill återställa en fil klickar du på den, går till verktygsfältet och klickar på Återställ det här objektet.

    • Om du vill återställa alla filer ser du till att inga filer är markerade och klickar på Återställ alla objekt i verktygsfältet.

    Filerna återställs till sina ursprungliga platser på datorn.

Bild av knappen Återställ det här objektet
Återställa ett objekt från papperskorgen

Obs!

  • Om du tar bort en fil från en plats som inte är på datorn (till exempel ett nätverksmapp), kan det hända att filen tas bort permanent i stället för att sparas i papperskorgen.

  • Om papperskorgen inte visas på skrivbordet kan du läsa mer i Visa eller dölja papperskorgen.Behöver du mer hjälp?