Med appen Fjärrskrivbord från Windows Store kan du sitta vid en dator och ansluta till en annan, på en annan plats (fjärrdatorn). Du kan till exempel sitta vid din hemdator och ansluta till arbetsdatorn, och använda alla dina appar, filer och nätverksresurser som om du arbetade direkt med arbetsdatorn.

Visa alla

Hur ansluter jag till en annan dator med Fjärrskrivbord?

Dessa instruktioner gäller för konfiguration av en Windows 8.1-dator. Om du vill konfigurera en dator med Windows 7 eller Windows Vista går du till Ansluta till en annan dator med Anslutning till fjärrskrivbord. Använd den nedrullningsbara menyn bredvid rubriken om du vill visa en annan version.

Så här konfigurerar du fjärrdatorn

 1. Gå till fjärrdatorn.

 2. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriv tillåt fjärråtkomst i sökrutan och tryck eller klicka på Tillåt fjärråtkomst till datorn. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Kontrollera att knappen Tillåt fjärranslutningar till den här datorn är vald under Fjärrskrivbord i dialogrutan Systemegenskaper. Mer information om de här alternativen finns under ”Vilka typer av fjärrskrivbordsanslutningar bör jag tillåta?” i det här avsnittet.

 4. Tryck eller klicka på Välj användare och sedan på Lägg till i dialogrutan Användare av fjärrskrivbord.

 5. Gör följande i dialogrutan Välj användare eller grupper:

  • Om du vill välja sökplats trycker eller klickar du på Platser och anger sedan platsen för sökningen.

  • Ange namnet eller användarnamnet för den person som du vill lägga till i Ange de objektnamn som ska väljas och tryck eller klicka på OK. Namnet läggs till i listan över användare som kan ansluta till datorn.

 6. Kontrollera att du har datorns fullständiga namn. Du måste ange det i appen Fjärrskrivbord när du vill ansluta till datorn via en fjärranslutning. Så här hittar du datorns fullständiga namn:

  1. Öppna System genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva System i sökrutan och trycka eller klicka på System.

  2. Det fullständiga datornamnet visas under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

 7. Inaktivera vilo- och strömsparläge på fjärrdatorn. Du måste se till att inställningarna för strömspar- och viloläge är inställda på Aldrig eftersom det inte går att ansluta till en dator som är försatt i strömsparläge eller viloläge. Mer information finns i Energischeman: Vanliga frågor och svar.

Så här ansluter du till en fjärrdator från appen Fjärrskrivbord

 1. Öppna Fjärrskrivbord på den lokala datorn. (Om du inte hittar appen kan du installera den från Windows Store.)

 2. Ange det fullständiga namnet på fjärrdatorn och tryck eller klicka på Anslut.

Obs!

Vilka datorer kan jag ansluta till med appen Fjärrskrivbord?

Du kan upprätta en anslutning med en dator som kör Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 eller Windows RT 8.1. Men du kan bara ansluta till datorer som kör följande Windows-operativsystem:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Varför kan jag inte ansluta till en fjärrdator?

Här är några möjliga lösningar på vanliga problem som kan uppstå när du försöker ansluta till en fjärrdator. Om de här lösningarna inte fungerar kan du söka efter mer hjälp på webbplatsen Microsoft Community .

 • Det går inte att hitta fjärrdatorn. Om den här typen av fel visas kontaktar du systemadministratören för fjärrdatorn och bekräftar att du har rätt datornamn och kontrollerar sedan att du har angett namnet korrekt. Prova att ange IP-adressen för fjärrdatorn i stället för datornamnet om du ändå inte kan ansluta.

 • Det har uppstått ett nätverksproblem. Kontrollera att

  • routern är på (endast hemnätverk)

  • Ethernet-kabeln är ansluten till nätverkskortet (endast kabelanslutna nätverk)

  • knappen som aktiverar trådlös kommunikation på datorn är på (endast bärbara datorer på trådlösa nätverk)

  • nätverkskortet fungerar.

  Om problemet kvarstår kontaktar du den person som konfigurerade nätverket.

 • Porten för Fjärrskrivbord kanske blockeras av en brandvägg antingen på din lokala dator eller på fjärrdatorn. Följ stegen nedan på den ena eller båda datorerna för att tillåta Fjärrskrivbord i Windows-brandväggen:

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar sedan ned muspekaren och klickar på Sök), skriva brandvägg i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Windows-brandväggen.

  2. Tryck eller klicka på Tillåt en app eller funktion i Windows-brandväggen.

  3. Tryck eller klicka på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

  4. Välj Fjärrskrivbord under Tillåtna appar och funktioner och tryck eller klicka på OK.

  Om du använder en annan brandvägg ser du till att porten till Fjärrskrivbord (vanligtvis 3389) är öppen.

 • Fjärranslutningar kanske inte tillåts på fjärrdatorn. Information om hur du åtgärdar det här problemet finns under ”Hur ansluter jag till en annan dator med Anslutning till fjärrskrivbord?” i det här avsnittet.

 • Fjärrdatorn kanske bara tillåter anslutningar från datorer som autentisering på nätverksnivå är aktiverat på. Mer information finns under ”Vilka typer av fjärrskrivbordsanslutningar bör jag tillåta?” i det här avsnittet.

 • Fjärrdatorn är kanske avstängd. Du kan inte ansluta till en dator som är avstängd eller som är försatt i vilo- eller strömsparläge. Om fjärrdatorn stöder viloläge bör du därför kontrollera att inställningarna för strömspar- och viloläge på fjärrdatorn är inställda på Aldrig. Mer information finns i Energischeman: Vanliga frågor och svar.

Obs!

 • Om inloggningsskärmen för fjärrdatorn visas men du inte kan logga in kan det bero på att du inte har lagts till i gruppen Användare av fjärrskrivbord eller i en annan grupp med administratörsrättigheter på fjärrdatorn. Be systemadministratören lägga till dig i lämplig grupp.

Hur ändrar jag inställningarna i Fjärrskrivbord?

Du kan ändra olika inställningar för fjärranslutningen, t.ex. för att använda fjärrenheter som skrivare, urklipp och ljudenheter, och ändra pekarhastighet.

Ändra inställningar för alla fjärrdatorer

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Anslutningsinställningar.

Ändra inställningar för en särskild fjärrdator

 1. Svep över eller högerklicka på miniatyrbilden för den aktuella datorn på appens startskärm.

 2. Tryck eller klicka på Redigera och avmarkera sedan Använd samma inställningar för alla fjärrdatorer.

 3. Ändra de inställningar du vill.

Hur öppnar jag Startskärmen, snabbknapparna eller pektangentbordet på en fjärrdator?

Du kan visa fjärrdatorns appkommandon i Fjärrskrivbord på några olika sätt. (Det är här som ikonerna för Startskärmen, snabbknapparna och pektangentbordet finns.)

 • Högerklicka överst på skärmen

 • Svep in från skärmens över- eller nederkant (när fjärrsessionen är i helskärmsläge)

 • Tryck eller klicka på anslutningsfältet

 • Tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten +Z

Vilka typer av fjärrskrivbordsanslutningar bör jag tillåta?

Innan du eller någon annan kan ansluta till en fjärrdator, måste du välja lämpliga anslutningsinställningar på fjärrdatorn. Så här ändrar du fjärrinställningarna:

 1. Öppna System genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva System i sökrutan och trycka eller klicka på System.

 2. Klicka på Fjärrinställningar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Det finns två fjärrinställningsalternativ:

 • Tillåt inte fjärranslutningar till den här datorn. Detta förhindrar alla andra från att fjärransluta till din dator.

 • Tillåt fjärranslutningar till den här datorn. Detta tillåter fjärranslutningar till din dator.

  Om du vet att personerna som ska ansluta till din dator kör Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1 på sina datorer markerar du rutan Tillåt bara anslutningar från klienter som använder Fjärrskrivbord med autentisering på nätverksnivå (rekommenderas). I dessa versioner av Windows används autentisering på nätverksnivå, vilket är en autentiseringsmetod där användaren autentiseras innan en fullständig anslutning upprättas och inloggningsrutan visas. Detta är ett sätt att skydda fjärrdatorn från hackare och skadlig programvara.

Går det att använda appen Fjärrskrivbord på flera bildskärmar?

Nej. Du kan inte visa en fjärrsession på flera skärmar och Startskärmen och appar från Windows Store (t.ex. appen Fjärrskrivbord) kan bara öppnas på en skärm i taget, vilket betyder att du inte kan visa flera sessioner samtidigt. Om du vill ansluta till mer än en dator och visa dem samtidigt på flera bildskärmar, eller om du vill ha flera fjärrfönster öppna på samma skärm, kan du använda appen Anslutning till fjärrskrivbord på skrivbordet.

Behöver du mer hjälp?