Med Anslutning till fjärrskrivbord kan du arbeta vid en dator och ansluta till en annan dator på en annan plats (fjärrdatorn). Du kan till exempel sitta vid din hemdator och ansluta till arbetsdatorn, och använda alla dina appar, filer och nätverksresurser som om du arbetade direkt med arbetsdatorn.

Visa alla

Hur ansluter jag till en annan dator med Anslutning till fjärrskrivbord?

 1. Ställ in fjärrdatorn så att fjärranslutningar tillåts.

  1. Svep från skärmens högra kant och tryck på Sök.
   (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)

  2. Skriv fjärrskrivbord i sökrutan och tryck eller klicka på Välj användare som får använda fjärrskrivbord. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

  3. Välj Tillåt fjärranslutningar till den här datorn under Fjärrskrivbord i dialogrutan Systemegenskaper.

  4. Tryck eller klicka på Välj användare och sedan på Lägg till i dialogrutan Användare av fjärrskrivbord.

  5. Gör följande i dialogrutan Välj användare eller grupper:

   1. Om du vill välja sökplats trycker eller klickar du på Platser och anger sedan platsen för sökningen.

   2. Ange namnet eller användarnamnet för den person som du vill lägga till i Ange de objektnamn som ska väljas och tryck eller klicka på OK. Namnet läggs till i listan över användare som kan ansluta till datorn.

 2. Även när du vill ansluta till en fjärrdator måste du känna till datorns fullständiga namn.

  1. Öppna System genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva System i sökrutan och trycka eller klicka på System.

  2. Det fullständiga datornamnet visas under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

 3. Sedan måste du se till att inställningarna för strömspar- och viloläge är inställda på Aldrig, eftersom det inte går att ansluta till en dator som är försatt i strömsparläge eller viloläge. Mer information finns i Energischeman: Vanliga frågor och svar

 4. Ange till sist det fullständiga namnet på fjärrdatorn i Anslutning till fjärrskrivbord på den lokala datorn.

Obs!

 • Du kan bara tillåta fjärranslutningar till datorer som kör vissa Windows-versioner. Mer information finns i nästa avsnitt, "Vilka datorer kan jag ansluta till med Anslutning till fjärrskrivbord?"

Vilka datorer kan jag ansluta till med Anslutning till fjärrskrivbord?

Du kan använda en dator som kör valfri version av Windows XP, Windows Vista och Windows 7, eller en dator som kör Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 för att upprätta en anslutning. Men fjärrdatorn måste köras med ett av följande Windows-operativsystem:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Hur ansluter jag till en arbetsdator?

Du kan ansluta till en arbetsdator från en annan arbetsdator eller från din hemdator. Bara en person i taget kan logga in på en dator. Om någon annan använder arbetsdatorn loggas de ut automatiskt när du loggar in. Nödvändig port öppnas också automatiskt av Windows-brandväggen när du startar en fjärranslutning. Om du använder en annan brandvägg måste du kontrollera att porten för Fjärrskrivbord (vanligtvis port 3389) är öppen.

Ansluta från en arbetsdator till en annan arbetsdator

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva mstsc i sökrutan och sedan trycka eller klicka på mstsc.

 2. Ange namnet på den arbetsdator som du vill ansluta till och klicka sedan på Anslut. (Du kan ange IP-adressen i stället för datornamnet)

Ansluta från en hemdator till en arbetsdator

Om du vill ansluta till en arbetsdator från en hemdator måste du ansluta till företagsnätverket. Du kan göra det på två sätt (kontakta systemadministratören om du inte vet vilken metod du ska använda):

 • Virtuellt privat nätverk (VPN). Virtuella privata nätverk ansluter datorer till stora nätverk (oftast företagsnätverk) via Internet. Be IT-administratören om namnet på VPN-servern innan du börjar.

  1. Öppna guiden Anslut till Internet genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Nätverks- och delningscenter i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Nätverks- och delningscenter. Tryck eller klicka på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk och sedan på Anslut till en arbetsplats.

  2. Följ anvisningarna på skärmen.

  3. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva mstsc i sökrutan och sedan trycka eller klicka på mstsc.

  4. Ange namnet på den arbetsdator som du vill ansluta till och klicka sedan på Anslut. (Du kan ange IP-adressen i stället för datornamnet.)

 • Servern för fjärrskrivbordsgateway. En server för fjärrskrivbordsgateway gör det lättare för användare att ansluta till arbetsdatorer i ett företagsnätverk från valfri dator med en Internetanslutning, även om de två nätverken använder olika protokoll. Observera att systemadministratören kanske inte tillåter ändringar av serverinställningarna för fjärrskrivbordsgateway.

  1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva mstsc i sökrutan och sedan trycka eller klicka på mstsc.

  2. Tryck eller klicka på Visa alternativ, fliken Avancerat och sedan på Inställningar under Anslut från var som helst.

  3. Klicka på Använd följande RD Gateway-serverinställningar och skriv servernamnet (du får den här informationen från systemadministratören).

  4. Välj något av följande i Inloggningsmetod:

   • Låt mig välja senare. Välj det här alternativet om du vill välja inloggningsmetod när du ansluter.

   • Fråga efter lösenord (NTLM). Om du väljer det här alternativet måste du ange ett lösenord när du ansluter.

   • Smartkort. Om du väljer det här alternativet uppmanas du att sätta i ett smartkort när du ansluter.

  5. Du kan öka anslutningens hastighet genom att markera kryssrutan Förbigå RD Gateway-server för lokala adresser.

   Om gateway-servern finns i ett annat nätverk än det som du är ansluten till kan du inte ansluta till datorer i nätverket. Därför rekommenderar vi det här alternativet.

  6. Tryck eller klicka på OK, fliken Allmänt, ange namnet på den dator som du vill ansluta till och tryck eller klicka sedan på Anslut. (Du kan ange IP-adressen i stället för datornamnet.)

Hur öppnar jag Startskärmen och snabbknapparna när jag ansluter till en fjärrdator med Windows 8.1 från en dator med Windows 8.1?

Använd anslutningsfältet längst upp på skärmen när du vill öppna fjärrdatorns startskärm, snabbknappar och senast använda appar, och för att använda Anslutning till fjärrskrivbord samtidigt med andra appar.
Snabbknappsmenyn i anslutningsfältet
Snabbknappsmenyn i anslutningsfältet

Obs!

 • Om fönstret Anslutning till fjärrskrivbord inte är maximerat måste du klicka på ikonen Anslutning till fjärrskrivbord högst upp till vänster i fönstret för att visa startskärmen, snabbknapparna och andra alternativ.

Varför kan jag inte ansluta med Anslutning till fjärrskrivbord?

Här är några möjliga lösningar på vanliga problem som kan uppstå när du försöker ansluta till en fjärrdator. Om de här lösningarna inte fungerar kan du söka efter mer hjälp på webbplatsen Microsoft Community.

 • Det går inte att hitta fjärrdatorn. Om den här typen av fel visas kontaktar du systemadministratören för fjärrdatorn och bekräftar att du har rätt datornamn och kontrollerar sedan att du har angett namnet korrekt. Prova att ange IP-adressen för fjärrdatorn i stället för datornamnet om du ändå inte kan ansluta.

 • Det har uppstått ett nätverksproblem. Kontrollera att

  • routern är på (endast hemnätverk)

  • Ethernet-kabeln är ansluten till nätverkskortet (endast kabelanslutna nätverk)

  • knappen som aktiverar trådlös kommunikation på datorn är på (endast bärbara datorer på trådlösa nätverk)

  • nätverkskortet fungerar.

  Om problemet kvarstår kontaktar du den person som konfigurerade nätverket.

 • Porten för Fjärrskrivbord kanske är blockerad av en brandvägg. Gör så här om du använder Windows-brandväggen:

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar sedan ned muspekaren och klickar på Sök), skriva brandvägg i sökrutan och sedan trycka eller klicka på Windows-brandväggen.

  2. Tryck eller klicka på Tillåt en app eller funktion i Windows-brandväggen.

  3. Tryck eller klicka på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

  4. Välj Fjärrskrivbord under Tillåtna appar och funktioner och tryck eller klicka på OK.

  Om du använder en annan brandvägg ser du till att porten till Fjärrskrivbord (vanligtvis 3389) är öppen.

 • Fjärranslutningar kanske inte har ställts in på fjärrdatorn. Information om hur du åtgärdar det här problemet finns under Hur ansluter jag till en annan dator med Anslutning till fjärrskrivbord? i det här avsnittet.

 • Fjärrdatorn kanske bara tillåter anslutningar från datorer som autentisering på nätverksnivå är aktiverat på. Mer information finns under "Vilka typer av fjärrskrivbordsanslutningar bör jag tillåta?" i det här avsnittet.

 • Fjärrdatorn är kanske avstängd. Du kan inte ansluta till en dator som är avstängd eller som är försatt i vilo- eller strömsparläge. Kontrollera därför att inställningarna för strömspar- och viloläge på fjärrdatorn är Aldrig (viloläge finns inte på alla datorer). Mer information finns i Energischeman: Vanliga frågor och svar.

Obs!

 • Om inloggningsskärmen för fjärrdatorn visas men du inte kan logga in kan det bero på att du inte har lagts till i gruppen Användare av fjärrskrivbord eller i en annan grupp med administratörsrättigheter på fjärrdatorn. Be systemadministratören lägga till dig i lämplig grupp.

Hur ändrar jag inställningarna för Anslutning till fjärrskrivbord?

Du kan ändra olika inställningar för fjärranslutningen, t.ex. storleken på fjärrdatorns skrivbord, ljud och anslutningshastighet.

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva mstsc i sökrutan och sedan trycka eller klicka på mstsc.

 2. Ange namnet på den dator som du vill ansluta till.

 3. Innan du ansluter trycker eller klickar du på Visa alternativ och gör sedan önskade ändringar på flikarna Bildskärm, Lokala resurser, Program, Prestanda och Avancerat.

 4. Om du vill spara inställningarna för framtida anslutningar trycker eller klickar du på fliken Allmänt och sedan på Spara.

 5. Tryck eller klicka på Anslut.

Varför kan jag inte ändra vissa inställningar för Anslutning till fjärrskrivbord?

Dessa inställningar kanske hanteras av systemadministratören. Be administratören om mer information.

Vilka typer av fjärrskrivbordsanslutningar bör jag tillåta?

Innan du eller någon annan kan ansluta till en fjärrdator, måste du välja lämpliga anslutningsinställningar på fjärrdatorn. Så här ändrar du fjärrinställningarna:

 1. Öppna System genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva System i sökrutan och trycka eller klicka på System.

 2. Klicka på Fjärrinställningar. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Det finns två fjärrinställningsalternativ:

 • Tillåt inte fjärranslutningar till den här datorn. Detta förhindrar alla andra från att fjärransluta till din dator.

 • Tillåt fjärranslutningar till den här datorn. Detta tillåter fjärranslutningar till din dator.

  Om du vet att personerna som ska ansluta till din dator kör Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1 på sina datorer markerar du rutan Tillåt bara anslutningar från klienter som använder Fjärrskrivbord med autentisering på nätverksnivå (rekommenderas). I dessa versioner av Windows används autentisering på nätverksnivå, vilket är en autentiseringsmetod där användaren autentiseras innan en fullständig anslutning upprättas och inloggningsrutan visas. Detta är ett sätt att skydda fjärrdatorn från hackare och skadlig programvara.