X


Anslutning till fjärrskrivbord är en teknik som gör att du kan sitta vid en dator (även kallad klientdator) och ansluta till en fjärrdator (även kallad värddator) på en annan plats. Du kan till exempel ansluta till din arbetsdator från hemdatorn och ha tillgång till alla dina program, filer och nätverksresurser som om du satt framför datorn på jobbet. Du kan låta vissa program vara igång när du lämnar jobbet och när du kommer hem se din arbetsdators skrivbord på din hemdator med samma program igång.

Om du vill titta på ett videoklipp, se Bild på en uppspelningsknappVideo: Access another computer using Remote Desktop.

Här följer svar på några vanliga frågor om Anslutning till fjärrskrivbord.

Visa alla

Vilka versioner av Windows 7 innehåller Anslutning till fjärrskrivbord?

Alla versioner av Windows 7 innehåller Anslutning till fjärrskrivbord.

 • Du kan använda fjärrskrivbordet för att starta en anslutningen från alla Windows 7-versioner.

 • Du kan ansluta till datorer som kör Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate och Windows 7 Enterprise.

 • Du kan inte använda Anslutning till fjärrskrivbord för att ansluta till datorer med Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic eller Windows 7 Home Premium.

Hur tillåter jag fjärranslutningar på den dator jag vill ansluta till?

Gör så här om datorn du vill ansluta till använder Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate eller Windows 7 Enterprise:

 1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på Fjärrinställningar i fönstret till vänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. I dialogrutan Systemegenskaper, under Fjärrskrivbord, markerar du något av tre alternativ och klickar sedan på Välj användare.

  Om du är administratör på datorn läggs ditt aktuella användarkonto automatiskt till i listan med fjärranvändare, och du kan hoppa över följande två steg.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Användare av fjärrskrivbord.

 5. Gör följande i dialogrutan Välj användare eller grupper:

  • Om du vill ange sökplatsen klickar du på Platser och anger sedan platsen du vill söka efter.

  • Skriv namnet på användaren som du vill lägga till under Ange de objektnamn som ska väljas och klicka sedan på OK.

  Namnet visas nu i listan över användare i dialogrutan Användare av fjärrskrivbord.

Anmärkningar

 • Det går inte att ansluta till en dator som är i strömspar- eller viloläge, så se till att inställningarna för strömspar- och viloläge på fjärrdatorn är Aldrig. (Viloläge är inte tillgängligt på alla datorer.) Information om hur du gör ändringarna finns i avsnittet Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

 • Du kan inte använda Anslutning till fjärrskrivbord för att ansluta till en dator med Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic eller Windows 7 Home Premium.

 • Om du vill ha mer information om att tillåta anslutningar från en dator utanför hemnätverket ska du söka efter "Tillåt fjärrskivbordanslutningar från datorer utanför hemnätverket" i Windows Hjälp och support.

Hur ändrar jag inställningarna för Anslutning till fjärrskrivbord?

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Anslutning till fjärrskrivbord och klickar sedan på Anslutning till fjärrskrivbord i listan över sökresultat.

 2. Skriv namnet på den dator du vill ansluta till i Dator.

 3. Innan du ansluter klickar du på Alternativ och gör önskade ändringar på flikarna Bildskärm, Lokala resurser, Program, Prestanda och Avancerat.

  Obs!

  • Om du vill spara inställningarna för framtida anslutningar klickar du på fliken Allmänt och sedan på Spara.

 4. Klicka på Anslut.

Varför kan jag inte ändra vissa inställningar för fjärrskrivbord?

Systemadministratören kontrollerar dessa inställningar genom grupprinciper.

Vad är ett fullständigt datornamn?

Ett fullständigt datornamn, som även kallas fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN) innehåller värddatorns namn och alla domäner på högre nivå. Det fullständiga datornamnet på en dator som heter "host" kan till exempel vara host.exempel.microsoft.com.

Vilka versioner av Windows 7 innehåller stöd för flera bildskärmar för Anslutning till fjärrskrivbord?

I Windows 7 Ultimate och Windows 7 Enterprise kan du använda flera bildskärmar med hög upplösning i en fjärrsession med Anslutning till fjärrskrivbord. Gör så här om du vill att fjärrdatorns skrivbord ska använda flera bildskärmar:

 1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Anslutning till fjärrskrivbord och klickar sedan på Anslutning till fjärrskrivbord i listan över sökresultat.

 2. Klicka på Alternativ och sedan på fliken Bildskärm.

 3. Markera kryssrutan Använd alla bildskärmar för fjärrsessionen och klicka sedan på Anslut.

Anmärkningar

 • Den här funktionen kallas ibland oavbruten upplösning. För att växla till och från utsträckt helskärmsläge, tryck på Ctrl+Alt+Break.

 • Du kan inte använda skrivbordssammansättning om du använder flera bildskärmar i fjärrskrivbordssessionen. I Skrivbordssammansättning finns elementen i användargränssnittet för Aero, t.ex. genomskinliga fönster, för fjärrskrivbordssessioner.

Hur ändrar jag lyssningsporten för Anslutning till fjärrskrivbord?

För ökad säkerhet kan du ändra den port som Anslutning till fjärrskrivbord använder (eller "lyssnar vid") i stället för att använda standardporten 3389. När du loggar in skriver du fjärrdatorns namn följt av ett kolon och den önskade porten (t.ex. Dator1:3390). Instruktioner om hur du gör ändringen permanent finns på Ändra lyssningsporten för Anslutning till fjärrskrivbord på Microsofts webbplats för hjälp och support.