Kan jag partitionera om hårddisken?


Om du är inloggad som administratör kan du partitionera om hårddisken med krympningsfunktionen i Diskhantering. Du kan krympa en befintlig partition eller volym och skapa ledigt diskutrymme, där du sedan kan skapa en ny partition eller volym. (Observera att termerna partition och volym ofta betyder samma sak.)

  1. Öppna Datorhantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster ruta.

  3. Högerklicka på den volym som du vill krympa och klicka sedan på Krymp volym.

  4. Följ anvisningarna.

Kommentarer

  • Det finns några faktorer som kan förhindra att du kan krympa en volym. Mer information får du om du på Hjälp-menyn klickar på Hjälpavsnitt, fliken Sök, skriver Krympa en standardvolym och sedan klickar på Visa avsnitt.

  • Om du har flera partitioner på hårddisken kan du ta bort partitioner och sedan skapa nya i det oallokerade utrymme som skapas. Alla data på en partition går förlorade om du tar bort den.

  • Du kan också partitionera om hårddiskar med ett annat partitioneringsverktyg. Det finns många program från tredje part som gör det möjligt att partitionera om hårddisken utan att data går förlorade.Behöver du mer hjälp?