Ändra storlek på Aktivitetsfältet


Du kan ändra storlek på Aktivitetsfältet om du vill skapa mer utrymme för knappar och verktygsfält.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ändrar storlek på Aktivitetsfältet (0:55)

Ändra storlek på Aktivitetsfältet

  1. Högerklicka i ett tomt utrymme i Aktivitetsfältet. Om det finns en bock bredvid Lås Aktivitetsfältet är Aktivitetsfältet låst. Lås upp det genom att klicka på Lås Aktivitetsfältet. Då tas bocken bort.

  2. Peka på Aktivitetsfältets kant tills pekaren byter skepnad till en dubbelsidig pil Bild av en pil som visar att storleken på aktivitetsfältet kan ändras och dra sedan i kanten för att ändra storleken på Aktivitetsfältet.


Behöver du mer hjälp?