Återställa datorn från en säkerhetskopia av systemet


Du kan använda en systemavbildning för att återställa datorns innehåll om hårddisken eller hela datorn skulle sluta att fungera. Mer information om systembilder finns i Vad är en systemavbildning?.

Varning!

 • När du återställer datorn från en systemavbildning resulterar det i en fullständig återställning. Du kan inte välja att återställa enskilda objekt. Alla program, systeminställningar och filer ersätts med dem som finns på systemavbildningen.

Innan du börjar ska du kontrollera att det flyttbara medium där säkerhetskopian finns lagrad är tillgängligt, om så är tillämpligt. Kontrollera också att disken som du återställer säkerhetskopian till är lika stor eller större än disken som du har säkerhetskopierat.

Visa alla

Återställ med Återställningskontrollpanelen (rekommenderas)

Om datorn fortfarande fungerar och du kan komma åt Kontrollpanelen eller om du vill återställa säkerhetskopian av systemet på en annan dator gör du så här:

 1. Öppna Återställning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv återställning i sökrutan och klicka på Återställning.

 2. Klicka på Avancerade återställningsmetoder.

 3. Klicka på Återställ datorn med hjälp av en systemavbildning som du har skapat tidigare och följ sedan anvisningarna.

Så här återställer du med förinställda återställningsalternativ

Om du inte kommer åt Kontrollpanelen och inte har någon installationsskiva för Windows eller någon systemreparationsskiva återställer du datorn så här:

 1. Starta om datorn med hjälp av datorns strömbrytare.

 2. Gör något av följande:

  • Om det bara finns ett operativsystem på datorn håller du ned F8-tangenten tills datorn startas om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas försöker du på nytt.

  • Om det finns flera operativsystem på datorn använder du piltangenterna och markerar det operativsystem som du vill starta och trycker därefter på F8.

 3. Använd piltangenterna och markera Reparera datorn på skärmen Avancerade startalternativ. Tryck på Retur.

 4. Välj en tangentbordslayout och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj ett användarnamn, ange lösenordet och klicka sedan på OK.

 6. På menyn Systemåterställningsalternativ klickar du på Återställning av systemavbildning och följer sedan anvisningarna.

Återställ med hjälp av en Windows-installationsskiva eller systemreparationsskiva

Om du inte kan komma åt Kontrollpanelen kan du återställa datorn med en installationsskiva för Windows eller en systemreparationsskiva (om du har någon).

 1. Sätt in installationsskivan eller systemreparationsskivan.

 2. Starta om datorn med hjälp av datorns strömbrytare.

 3. Om du uppmanas till det trycker du på en valfri tangent för att starta datorn från installationsskivan eller systemreparationsskivan.

  Om datorn inte har konfigurerats att starta från en CD eller DVD läser du den information som medföljde datorn. Du kan behöva göra ändringar i datorns BIOS-inställningar. Mer information om vilka inställningar som ska ändras finns på datortillverkarens webbplats. Mer information om BIOS finns i BIOS: vanliga frågor.

 4. Välj språkinställningar och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Reparera datorn.

  Det här steget gäller endast om du använder en installationsskiva för Windows.

 6. Välj ett återställningsalternativ och klicka sedan på Nästa.Behöver du mer hjälp?