Återställa filer från en säkerhetskopia


Du kan återställa säkerhetskopierade versioner av filer som har gått förlorade, skadats eller ändrats av misstag. Du kan även återställa enskilda filer, grupper av filer eller samtliga filer som du har säkerhetskopierat.

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Klicka på Återställ mina filer om du vill återställa filerna.

  • Klicka på Återställ alla användares filer om du vill återställa alla användares filer. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Klicka på Bläddra efter filer eller Bläddra efter mappar om du vill bläddra igenom innehållet på säkerhetskopian.

   När du bläddrar efter mappar visas inte de enskilda filerna i en mapp. Klicka på Bläddra efter filer om du vill visa enskilda filer.

  • Klicka på Sök om du vill söka igenom innehållet på säkerhetskopian, skriv hela eller en del av ett filnamn och klicka på Sök.

Tips!

 • Om du söker efter filer eller mappar som är associerade till ett specifikt användarkonto kan du förbättra sökningen genom att ange platsen för filen eller mappen i rutan Sök efter. Om du t.ex. vill söka efter alla JPG-filer som har säkerhetskopierats skriver du JPG i rutan Sök efter. Om du bara vill söka efter JPG-filer som är associerade med användaren Bengt, skriver du C:\Users\Bengt\JPG i rutan Sök efter.

 • Du kan använda jokertecken som *.jpg om du vill söka efter alla JPG-filer som har säkerhetskopierats.

Så här återställer du en säkerhetskopia som har skapats på en annan dator

Du kan återställa filer från en säkerhetskopia som har skapats på en annan dator som kör Windows Vista eller Windows 7.

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Klicka på Välj en annan säkerhetskopia att återställa filer från och följ sedan anvisningarna i guiden. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Så här söker du efter filer som har återställts från en säkerhetskopia som skapats på en annan dator

Om du återställer filer från en säkerhetskopia som har skapats på en annan dator återställs filerna i en mapp med det användarnamn som användes när säkerhetskopian skapades. Om användarnamnen är olika måste du gå till den mapp där filerna återställts. Om användarnamnet till exempel var Lena på den dator där säkerhetskopian skapades men användarnamnet är LenaJ på den dator som säkerhetskopian återställs på, sparas de återställda filerna i en mapp med namnet Lena. Du kan hitta de återställda filerna på följande vis:

 1. Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

 2. Dubbelklicka på ikonen för den enhet som filerna sparats på, till exempel C:\.

 3. Dubbelklicka på mappen Användare.

  En mapp för alla användarkonton visas.

 4. Dubbelklicka på mappen för det användarnamn som användes för att skapa säkerhetskopian.

  De återställda filerna finns i olika mappar beroende på vad de fanns från början.

Återställa filer från en filsäkerhetskopiering efter att du har återställt datorn från en säkerhetskopierad systemavbildning

När du har återställt datorn från en säkerhetskopierad systemavbildning kan det finnas nyare versioner av vissa filer i en filsäkerhetskopiering som du vill återställa. Eftersom du har återställt datorn till det skick den var i när den säkerhetskopierade systemavbildningen skapades, visar Windows Säkerhetskopiering inga filsäkerhetskopieringar i guiden Återställ filer som skapats efter att den säkerhetskopierade systemavbildningen skapades. Gör så här om du vill återställa filer från en filsäkerhetskopiering som skapats efter att den säkerhetskopierade systemavbildningen skapades:

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Klicka på Välj en annan säkerhetskopia att återställa filer från. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Välj i Säkerhetskopieringsperiod det datumintervall i säkerhetskopian som innehåller de filer som du vill återställa och följ sedan anvisningarna i guiden.Behöver du mer hjälp?