Rippa musik från en CD-skiva


Du kan använda Windows Media Player för att kopiera låtar från ljud-CD-skivor till datorn. Denna process kallas rippning.

Under rippningen skapar Media Player en kopia av varje låt, sparar den på hårddisken som en komprimerad Windows Media Audio-fil (WMA), MP3- eller WAV-fil och lägger sedan till den i biblioteket. Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.

Bild av pågående rippning
Rippa en musik-CD

Efter att du har rippat din CD-samling kan du använda Media Player till följande:

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du rippar musik från en CD (1:00)
Visa alla

Rippa musik från en CD

Om Windows Media Player inte är öppen, öppnas den i uppspelningsläge när en ljud-CD sätts in i CD-enheten. Om biblioteket är öppet när du sätter in en CD, förblir biblioteket öppet. Du kan rippa en CD och ändra rippningsinställningarna i båda lägena. Klicka på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek eller Växla till uppspelningBild av knappen Växla till Uppspelning om du vill växla mellan lägena.
Bild av rippningskontroller
Rippningskontroller i biblioteket

Mer information om uppspelningsläget och spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player. Mer information om rippningsinställningar finns i Ändra inställningar för att rippa musik.

Så här rippar du musik från en CD:

 1. För bästa resultat ska du kontrollera att du är ansluten till Internet innan du börjar.

  När du är ansluten till Internet hämtar Media Player medieinformation om de låtar som rippas från en mediedatabas. Informationen läggs sedan till under rippningen med Windows Media Player.

  Du kan rippa en CD när datorn inte är ansluten till Internet. Media Player kommer däremot inte att kunna identifiera namnet på CD:n, den artist som skapat den eller namnet på låtarna förrän du ansluter till Internet.

 2. Sätt i en ljud-CD i CD-enheten.

 3. (Valfritt) Om du vill välja ett annat format (t.ex. MP3 istället för WMA) eller en annan bithastighet (t.ex. 192 kbps istället för 128 kbps) för filerna som skapas under rippningen klickar du på menyn Rippningsinställningar i spelarens bibliotek och sedan på Format eller Ljudkvalitet.

 4. (Valfritt) Om du inte vill rippa alla sånger, avmarkerar du kryssrutorna vid de låtar i biblioteket som du inte vill ska rippas.

 5. Klicka på knappen Rippa CDBild av knappen Rippa CD i läget Uppspelning i uppspelningsläge eller på Rippa CD i spelarens bibliotek för att starta rippningen.

  När låtarna är rippade kan du söka efter dem och spela dem från ditt bibliotek.

  Obs!

  • Spelaren sparar rippade låtar i musikbiblioteket på datorn. Om du tar bort musikbiblioteket eller tar bort alla platser från det kan du inte längre rippa musik från en CD. Mer information om hur du lägger till och tar bort platser i musikbiblioteket finns i Lägga till objekt i biblioteket i Windows Media Player. Mer information om hur du återställer ett borttaget bibliotek finns i Bibliotek: vanliga frågor.

  • I vissa fall ombeds du att manuellt ange medieinformationen som saknas efter att rippningen är klar. Lär dig mer om hur du lägger till eller redigerar medieinformation när rippningen är klar genom att följa stegen nedan. Mer information om hur du redigerar medieinformation finns i Lägga till eller redigera medieinformation i Windows Media Player.

Lägga till eller redigera medieinformation när rippningen är klar

 1. Anslut till Internet.

  Om medieinformationen saknas beroende på att du inte var ansluten till Internet under rippningen, visas medieinformationen för de nyligen rippade spåren strax efter att du har anslutit till Internet. Om informationen inte visas, eller om den är felaktig, fortsätter du med nedanstående steg för att lägga till eller redigera informationen. Om du inte har tillgång till Internet kan du redigera medieinformationen manuellt.

 2. Klicka på StartBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 3. Bläddra till det album som du just har rippat i biblioteket.

 4. Högerklicka på albumet och klicka sedan på Sök information om album.

 5. Om du får ett felmeddelande om att du måste ändra sekretessinställningarna gör du följande:

  1. Klicka på Ordna, Alternativ och klicka sedan på fliken Sekretess.

  2. Markera kryssrutan Uppdatera musikfiler genom att hämta information från Internet.

  3. Upprepa steg 3 och 4.

 6. Gör något av följande:

  • Om rätt album eller artistinformation visas i sökresultatet markerar du posten och följer sedan instruktionerna på sidan för att uppdatera skivomslag och medieinformation automatiskt. Om rätt album inte visas i sökresultatet följer du instruktionerna på sidan för att söka en gång till med andra sökvillkor. Du kan också lägga till medieinformationen manuellt.

  • Om rätt albuminformation visas med en allmän musikikon som skivomslag finns inget skivomslag att hämta.

  Mer information om hur du redigerar medieinformation finns i Lägga till eller redigera medieinformation i Windows Media Player.

Obs!

 • Obehörig användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot lagen om upphovsrätt i USA och/eller andra länder. Upphovsrättsskyddat material innefattar bland annat programvara, dokumentation, grafik, sångtexter, fotografier, ClipArt, animeringar, film- och videoklipp samt ljud och musik (även MP3-kodad). Brott mot amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt kan medföra böter och fängelse.Behöver du mer hjälp?