Vad finns det för risker med att släppa program genom en brandvägg?


När du lägger till ett program i listan över program som tillåts genom en brandvägg eller öppnar en port i en brandvägg låter du ett visst program skicka information till eller från datorn via brandväggen. Att tillåta ett program att kommunicera genom en brandvägg (eller att ta bort blockeringen) är som att öppna ett hål i brandväggen.

Varje gång du öppnar en port eller tillåter ett program att kommunicera genom en brandvägg försvagas skyddet för datorn något. Ju fler tillåtna program eller öppna portar det finns i brandväggen, desto fler möjligheter finns det för hackare eller skadliga program att använda någon av öppningarna för att sprida en mask, få tillgång till dina filer eller använda din dator för att sprida skadliga program till andra.

I allmänhet är det säkrare att lägga till ett program i listan över tillåtna program än att öppna en port. Om du öppnar en port förblir den öppen tills du stänger den, oavsett om den används av något program eller inte. Om du lägger till ett program i listan över tillåtna program är "hålet" bara öppet när det behövs för en viss kommunikation.

Du kan minska säkerhetsrisken genom att:

 • Bara tillåta ett program eller öppna en port när det verkligen behövs och följa stegen nedan för att ta bort program från listan över tillåtna program eller stänga portar som inte längre behövs.

 • Aldrig tillåta ett program som du inte känner igen att kommunicera genom brandväggen.

Så här tar du bort ett program från listan över tillåtna program

 1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på Kontrollpanelen. Skriv brandvägg i sökrutan och klicka på Windows-brandväggen.

 2. Klicka på Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windows-brandväggen i den vänstra rutan.

  Bild av den vänstra rutan i Windows-brandväggen på Kontrollpanelen
  Vänstra rutan av Windows-brandväggen
 3. Klicka på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Avmarkera kryssrutan bredvid programmet som du vill ta bort från listan över tillåtna program, och klicka sedan på OK.

Så här stänger du en brandväggsport

 1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på Kontrollpanelen. Skriv brandvägg i sökrutan och klicka på Windows-brandväggen.

 2. Klicka på Avancerade inställningar till vänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Klicka på Regler för inkommande trafik till vänster i dialogrutan Windows-brandväggen med avancerad säkerhet.

 4. Markera regeln som du vill inaktivera i fönstret i mitten, och klicka sedan på Inaktivera regel i fönstret till höger.