Köra ett program automatiskt när Windows startarOm du alltid öppnar samma program när du har startat datorn, t.ex. en webbläsare eller ett e-postprogram, kanske du vill att de ska starta automatiskt när du startar Windows. Program eller genvägar som finns i mappen Start körs när Windows startar.

  1. Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen , klicka på Alla program, högerklicka på mappen Start och klicka sedan på Öppna.
  2. Öppna den plats som innehåller det objekt som du vill skapa en genväg för.

  3. Högerklicka på objektet och klicka sedan på Skapa genväg. Den nya genvägen visas på samma plats som det ursprungliga objektet.

  4. Dra genvägen till mappen Start.

Nästa gång du startar Windows körs programmet automatiskt.

Obs!

  • Du kan också göra så att en enskild fil, t.ex. ett ordbehandlingsdokument, öppnas automatiskt genom att dra en genväg för filen till mappen Start.