Första gången du sparar en fil måste du ange ett namn för filen och välja var du vill spara den. Om du öppnar en fil och vill spara en separat kopia i stället för att ersätta filen som du öppnat måste du spara filen med ett nytt namn eller spara den på en annan plats.

De flesta appar sparar filer på en standardplats. Till exempel kanske de appar som du använder för att arbeta med dokument visar OneDrive som standardplatsen för att spara filer. När du sparar filer på OneDrive kan du komma åt dem från vilken enhet som helst, även om någonting skulle hända med din dator. Men du kan alltid välja att spara filerna någon annanstans, om du vill.

Så här sparar du en fil från en skrivbordsapp

När du använder en skrivbordsapp och trycker eller klickar för att spara en fil visas dialogrutan Spara som.

Dialogrutan Spara som
Dialogrutan Spara som

Så här väljer du alternativen när du sparar en fil:

 1. Använd adressfältet eller det vänstra fönstret om du vill välja en annan plats där filen ska sparas:

  I adressfältet kan du trycka eller klicka på en del av sökvägen om du vill gå upp till den platsen, eller ange hela sökvägen till en mapp (till exempel E:\MammasBilder).

  I det vänstra fönstret kan du trycka eller klicka på en plats om du vill visa innehållet på platsen, eller trycka eller klicka på en pil om du vill expandera en plats. Om det vänstra fönstret inte visas trycker eller klickar du på Bläddra i mappar i det nedre vänstra hörnet i dialogrutan Spara som för att visa det.

 2. Skriv ett namn på filen i rutan Filnamn.

 3. I vissa appar kan du välja mellan olika format när du sparar en fil. Om rutan Filformat visas kan du välja ett filformat i rutan.

 4. Beroende på appen och vilken typ av fil du sparar kanske du kan lägga till filegenskaper som taggar när du sparar filen. Du kan till exempel lägga till taggar och andra egenskaper i Microsoft Office-dokument, bilder (t.ex. JPEG-filer) och musik (t.ex. MP3-filer). Du kan använda de här egenskaperna när du söker efter och ordnar filer.

 5. När du är klar trycker eller klickar du på Spara.

Obs!

 • Om dialogrutan Spara som visas när du försöker skriva ut ett dokument är det för att Microsoft XPS Document Writer eller ett annat "skriv till fil"-alternativ har valts i stället för en riktig skrivare. När du skriver ut från en app öppnar du appens utskriftsalternativ och ser till att din skrivare har valts och inte ett "skriv till fil"-alternativ.

Så här sparar du en fil från andra appar

Alternativen som du kan välja mellan när du sparar filer
Alternativen som du kan välja mellan när du sparar filer

Så här sparar du en fil (t.ex. en bifogad fil i ett e-postmeddelande) från en app som E-post:

 1. Om du vill välja en annan plats trycker eller klickar du på rubriken i övre vänstra hörnet av skärmen.

  Tips!

  • Om du vill öppna den plats där den aktuella mappen har sparats trycker eller klickar du på Gå upp.

 2. Ange ett namn för filen.

 3. I vissa appar kan du välja mellan olika format när du sparar en fil. Om rutan visas kan du välja ett filformat i den.

 4. Spara filen genom att trycka eller klicka på knappen längst ned till höger (knappens namn kan variera beroende på app).

Obs!

 • När du sparar en fil kanske vissa filer som finns på den platsen inte visas. Du får bara se de typer av filer som appen kan spara och öppna.

 • Du kan inte använda Utforskaren när du sparar filer, du måste använda en app. Vanligtvis öppnar du och sparar en fil i den app som filen skapades i.

 • Både Din dator och OneDrive har mappar som heter "Dokument" och "Bilder" som du kan spara filer i. De två mapparna hänger inte ihop. Om du sparar filer i mappen Dokument på datorn laddas de inte upp till OneDrive.
Behöver du mer hjälp?