Söka efter spionprogram och annan oönskad programvara


Med Windows Defender kan du välja om du vill utföra en snabbsökning eller en fullständig sökning på datorn. Om du misstänker att en viss del av datorn har blivit angripen av spionprogram kan du anpassa sökningen genom att bara markera de enheter och mappar som du vill kontrollera.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du söker efter spionprogram och annan oönskad programvara på datorn (1:09)

Vid en snabbsökning genomsöks de delar av datorns hårddisk som mest sannolikt angrips av spionprogram. Vid en fullständig sökning kontrolleras alla filer på hårddisken och alla program som körs, men den kan göra att datorn går långsamt tills sökningen är klar. Vi rekommenderar att du schemalägger en snabbsökning dagligen. Om du misstänker att datorn har angripits av spionprogram bör du utföra en fullständig sökning. Information om hur du schemalägger regelbundna sökningar finns i Schemalägga när datorn ska sökas igenom av Windows Defender.

Visa alla

Så här söker du igenom de områden av datorn som mest sannolikt infekteras av spionprogram (snabbsökning)

 1. Öppna Windows Defender genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Defender och klickar sedan på Windows Defender i listan över resultatlistan.

 2. Klicka på Sök.

Så här söker du igenom alla delar av datorn (fullständig sökning)

 1. Öppna Windows Defender genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Defender och klickar sedan på Windows Defender i listan över resultatlistan.

 2. Klicka på pilen bredvid vid knappen Skanna och klicka sedan på Fullständig sökning.

Så här söker du igenom specifika delar av datorn (anpassad sökning)

Du kan välja att vissa delar av datorn ska sökas igenom av Windows Defender. Om spionprogram eller potentiellt oönskade program upptäcks i Defender gör programmet emellertid en snabbsökning, så att de upptäckta objekten kan tas bort från andra delar av datorn om det behövs.

 1. Öppna Windows Defender genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Defender och klickar sedan på Windows Defender i listan över resultatlistan.

 2. Klicka på pilen bredvid vid knappen Skanna och klicka sedan på Anpassad sökning.

 3. Klicka på Sök i markerade enheter och mappar och sedan på Markera.

 4. Markera de enheter och mappar som du vill söka igenom, och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Sök nu för att köra en sökning.

Välja avancerade sökalternativ

Vid genomsökning av datorn kan du välja mellan ytterligare fem alternativ:

 • Sök igenom arkivfiler. Om du väljer att söka igenom dessa platser kan det ta längre tid att utföra sökningen, men spionprogram och andra program som kan vara oönskade kan installera sig själva och försöka gömma sig på sådana platser.

 • Sök igenom e-post. Med det här alternativet kan du söka igenom innehållet i e‑postmeddelanden och filer som är bifogade i e‑postmeddelanden.

 • Sök igenom flyttbara enheter. Använd det här alternativet om du vill söka igenom innehållet på flyttbara enheter, till exempel USB-flash-enheter.

 • Använd heuristisk sökning. I Windows Defender används definitionsfiler för att identifiera kända hot, men programmet kan också upptäcka och varna dig för potentiellt skadligt eller oönskat funktionssätt hos program som inte ännu finns med i någon definitionsfil. Mer information om definitionsfiler finns i Hålla definitionerna i Windows Defender aktuella.

 • Skapa en återställningspunkt. Du kan välja att Windows Defender automatiskt ska ta bort identifierade objekt, och om du markerar det här alternativet kan du återställa systeminställningarna om du vill använda program som du inte hade för avsikt att ta bort.

 1. Öppna Windows Defender genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Defender och klickar sedan på Windows Defender i listan över resultatlistan.

 2. Välj AlternativVerktyg-menyn.

 3. Klicka på Avancerat, markera kryssrutorna vid de alternativ du vill använda och klicka sedan på Spara. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.Behöver du mer hjälp?