Säkerhetszoner: Lägga till och ta bort webbplatser


Internet Explorer hänför alla webbplatser till en av fyra säkerhetszoner: Internet, Lokalt intranät, Betrodda platser eller Ej tillförlitliga platser. Den zon en viss webbplats tilldelas avgör vilka säkerhetsinställningar som används för platsen. Du kan välja vilka webbplatser som ska tilldelas till zonerna Intranät, Betrodda och Ej tillförlitliga. Genom att lägga till en webbplats till en viss zon kan du reglera den säkerhetsnivå som används för webbplatsen. Om du t.ex. har en lista över webbplatser som du besöker och litar på till fullo kan du lägga till dessa platser till zonen Betrodda platser.

Mer information om säkerhetszoner finns i Ändra säkerhetsinställningar i Internet Explorer.

Visa alla

Lägga till en webbplats till en säkerhetszon

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Navigera till den webbplats du vill lägga till en viss säkerhetszon.

 3. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 4. Klicka på Säkerhet och sedan på en säkerhetszon (Lokalt intranät, Betrodda platser eller Ej tillförlitliga platser).

 5. Klicka på Platser.

 6. Om du klickade på Lokalt intranät i steg 4 klickar du på Avancerat.

 7. Webbplatsen bör visas i fältet Lägg till följande webbplats i zonen. Klicka på Lägg till.

  Om webbplatsen inte är en säker plats (HTTPS) avmarkerar du kryssrutan Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen.

 8. Klicka på Stäng och sedan på OK (eller klicka två gånger på OK om du klickade på Lokalt intranät i steg 4).

Ta bort en webbplats från en säkerhetszon

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på StartBild på knappen Start. I sökrutan skriver du Internet Explorer och i listan över resultat klickar du sedan på Internet Explorer.

 2. Klicka på knappen Verktyg och sedan på Internetalternativ.

 3. Klicka på Säkerhet och sedan på en säkerhetszon (Lokalt intranät, Tillförlitliga platser eller Ej tillförlitliga platser).

 4. Klicka på Platser.

 5. Om du klickade på Lokalt intranät i steg 3 klickar du på Avancerat.

 6. Klicka på den webbplats som du vill ta bort i Webbplatser.

 7. Klicka sedan på Ta bort.

 8. Klicka på Stäng och sedan på OK (eller klicka två gånger på OK om du klickade på Lokalt intranät i steg 3).Behöver du mer hjälp?