Se information om datorns prestanda genom att använda Aktivitetshanteraren


På fliken Prestanda i Aktivitetshanteraren finns avancerad information om hur systemresurser används av datorn, t.ex. RAM-minne (Random Access Memory) och CPU.

 1. Öppna Aktivitetshanteraren genom att högerklicka i aktivitetsfältet och sedan klicka på Starta Aktivitetshanteraren.

 2. Klicka på fliken Prestanda.

Visa alla

Övervaka hur mycket CPU- och minnesresurser som används

Bild på prestandadiagram
Prestandadiagram

På fliken Prestanda finns fyra diagram. De två översta diagrammen visar hur mycket processorn används just nu och hur mycket den har använts under de senaste minuterna. (Om diagrammet CPU-användningshistorik verkar vara delat har datorn antingen flera CPU-processorer, en enda CPU med dubbla kärnor eller båda delarna.) En hög procent innebär att program eller processer kräver mycket CPU-resurser, vilket kan göra datorn långsammare. Om procenttalet verkar ha låst sig vid eller ligger nära 100 procent kan det vara ett program som inte svarar. Mer information finns i Avsluta ett program som inte svarar.

De två bilderna längst ned visar mängden RAM, eller fysiskt minne (i MB) som används just nu och vad som använts under de senaste minuterna. Den procentuella andelen av minne som används visas längst ned i Aktivitetshanteraren. Om minnet verkar vara högt hela tiden eller om datorns prestanda är märkbart långsammare försöker du minska hur många program som är öppna samtidigt. Du kan också installera mer RAM. Mer information finns i Förhindra problem med minnesbrist.

Om du vill visa minnesanvändningen för enskilda processer i datorn klickar du på fliken Processer. Kolumnen Minne (Private Working Set) är som standard markerad. Private working set är en del av arbetsminnet, en teknisk term som beskriver hur mycket minne som används av varje process. Privat arbetsminne anger specifikt hur mycket minne en process använder som inte kan delas med andra processer.

Om du är en erfaren användare kanske du vill visa andra avancerade minnesvärden på fliken Processer. Du kan göra det genom att klicka på Visa, Markera kolumner och sedan välja ett minnesvärde:

 • Arbetsminne. Mängden minne i det privata arbetstminnet plus den mängd minne som processen använder, som kan delas med andra processer.

 • Toppvärde arbetsminne. Maximal mängd arbetsminne som används av processen.

 • Arbetsminnesförändring. Storlek på ändring av arbetsminne som används av processen.

 • Storlek på virtuellt minne. Mängden virtuellt minne som reserverats för användning av en process.

 • Minne - Växlingsbar pool. Mängden allokerat virtuellt minne för en process som kan skrivas till ett annat lagringsmedium, t.ex. en hårddisk.

 • Minne - Icke växlingsbar pool. Mängden allokerat virtuellt minne för en process som inte kan skrivas till ett annat lagringsmedium.

Få information om hur mycket minne som används

Bild på prestandatabeller
Prestandatabeller

I tre avancerade tabeller under diagrammen visas olika uppgifter om användning av minne och resurser. Under Fysiskt minne (MB) visar Total hur mycket RAM (i MB) som finns installerat på datorn. Cachelagrad avser mängden fysiskt minne som senaste tiden använts för systemresurser. Tillgängligt, visar mängden minne som är omedelbart tillgängligt för processer, drivrutiner eller operativsystemet. Ledigt minne syftar på minne som för närvarande inte används eller som inte innehåller användbar information (till skillnad från cachelagrade filer, som innehåller användbar information).

Under Kernel-minne (MB), visar Sidväxlad hur mycket virtuellt minne som används av kärndelen av Windows, vilken kallas för kernel. Icke sidväxlad är hur mycket RAM-minne som används av kernel.

I systemtabellen finns fem fält:

 • Referenser. Antal unika objekt-ID som används av processer. Det här värdet är mest intressant för IT-proffs och programmerare.

 • Trådar. Antal objekt eller processer som körs inom större processer eller program. Det här värdet är mest intressant för IT-proffs och programmerare.

 • Processer. Antal enskilda processer som körs i datorn (informationen kan också visas på fliken Processer).

 • Aktiv tid. Hur lång tid som har gått sedan datorn startades om.

 • Dedikerat (MB). En beskrivning av användning av virtuellt minne (kallas också för växlingsfil). Växlingsfilen är utrymme på hårddisken som används av Windows, förutom RAM. Det första talet visar hur mycket RAM-minne och virtuellt minne som används för tillfället och det andra talet är hur mycket RAM-minne och virtuellt minne som finns tillgängligt på datorn.

Om du vill visa avancerad information om hur mycket minnes- och CPU-resurser som används klickar du på knappen Resursövervakaren. I Resursövervakaren visas översikter i diagramform, på samma sätt som i Aktivitetshanteraren, men de är utförligare. Den innehåller också mer information om resurser, t.ex. diskanvändning och nätverksanvändning.

Mer information om Aktivitetshanteraren finns i Öppna Aktivitetshanteraren.Behöver du mer hjälp?