Du kan dela dokument, musik, bilder eller videoklipp genom att bifoga filer i ett e-postmeddelande.

Så här skickar du en fil i ett e-postmeddelande

  1. Välj ett av följande alternativ:

    • Högerklicka på filen som du vill skicka i ett e-postmeddelande, peka på Skicka till och klicka på E-postmottagare. Om du har installerat ett e-postprogram på datorn visas ett meddelande där filen har bifogats.

    • Öppna e-postprogrammet och dra filerna direkt till ett öppet e-postmeddelande. Filerna visas som bifogade filer och är redo att skickas.

  2. Skriv färdigt e-postmeddelandet och klicka på Skicka.

Anmärkningar

  • Om du vill skicka en fil på det här sättet måste ett e-postprogram vara installerat på datorn. Mer information finns i Komma igång med e-post och Vad har hänt med Windows Mail?

  • Vissa e-postprogram blockerar vissa typer av filer (till exempel filer med filnamnstilläggen .exe, .bat och .reg) som skulle kunna utgöra skadlig programvara. Om du har problem med att skicka någon av dessa filtyper kan du först komprimera filerna till en zip-fil som du sedan skickar via e-post. Mer information finns i Komprimera och expandera filer (ZIP-filer).Behöver du mer hjälp?