Datorns klocka används till att registrera tidpunkten när du skapar eller ändrar filer på datorn. Du kan ändra tid och tidszon på klockan.

 1. Öppna Datum och tid genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan klicka på Datum och tid.

 2. Klicka på fliken Datum och tid och sedan på Ändra datum och tid. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Utför ett eller flera av följande uppgifter i dialogrutan Datum och tid:

  • Om du vill ändra inställningarna för timme dubbelklickar du på timangivelsen och klickar sedan på pilarna för att öka eller minska värdet.

  • Om du vill ändra inställningarna för minut dubbelklickar du på minutangivelsen och klickar sedan på pilarna för att öka eller minska värdet.

  • Om du vill ändra inställningarna för sekund dubbelklickar du på sekundangivelsen och klickar sedan på pilarna för att öka eller minska värdet.

 4. Klicka på OK när du är klar med dina ändringar av tidsintällningarna.

 5. Om du vill ändra tidszon klickar du på fliken Ändra tidszon.

 6. Klicka på din tidszon i listan Tidszon och klicka sedan på OK.

  Obs!

  • Om man använder sommartid i den tidszon där du bor och du vill att datorns klocka ska justeras automatiskt vid övergången till sommartid ska du markera kryssrutan Justera klockan automatiskt för sommartid.

 7. Klicka på OK.

Visa alla

Ställa in ytterligare klockor

Windows kan visa upp till tre olika klockor: en för lokal tid och två som visar tiden i andra tidszoner. När du har ställt in de andra klockorna kan du visa dem genom att klicka eller peka på klockan i Aktivitetsfältet.

 1. Öppna Datum och tid genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan klicka på Datum och tid.

 2. Klicka på fliken Ytterligare klockor.

 3. För varje klocka markerar du kryssrutan Visa den här klockan. Välj en tidszon i listrutan, ge klockan ett namn (högst 15 tecken) och klicka sedan på OK.

Synkronisera med en Internettidsserver

Du kan synkronisera din dators klocka med en tidsserver på Internet. Detta betyder att klockan på din dator uppdateras för att hålla jämn takt med tidsserverns klocka, vilket gör att klockan på din dator håller rätt tid. Normalt uppdateras klockan en gång per vecka och den måste vara ansluten till Internet för att synkroniseringen ska kunna ske.

Obs!

 • Om din dator är medlem i en domän kan du inte synkronisera den med en Internettidsserver.

 1. Öppna Datum och tid genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan klicka på Datum och tid.

 2. Klicka på fliken Internettid och sedan på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Markera kryssrutan bredvid Synkronisera med en Internettidsserver, välj en tidsserver och klicka sedan på OK.Behöver du mer hjälp?