Konfigurera ett dator-till-datornätverk (ad hoc)


Ett ad hoc-nätverk är en tillfällig anslutning mellan datorer och enheter som används till ett specifikt ändamål, som t.ex. att dela på dokument under ett möte eller att spela datorspel med flera deltagare. Du kan även tillfälligt dela en Internetanslutning med andra personer i ad hoc-nätverket, så att de personerna inte behöver konfigurera sina egna Internetanslutningar. Ad hoc-nätverk kan endast vara trådlösa så du måste ha ett trådlöst nätverkskort i datorn för att kunna konfigurera eller ansluta till ett ad hoc-nätverk.

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar sedan på Nätverks- och delningscenter.

 2. Klicka på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk.

 3. Klicka på Skapa ett trådlöst ad hoc-nätverk (dator-till-dator), klicka på Nästa och följ sedan stegen i guiden.

Obs!

 • Om en eller flera av datorerna i nätverket är anslutna till en domän behöver varje användare i nätverket ett användarkonto på datorn för att kunna visa och öppna delade objekt på den.

 • Om datorerna i nätverket inte ingår i någon domän, men du vill att användare ska ha ett användarkonto på din dator för att komma åt delade objekt, aktiverar du lösenordsskyddad delning i inställningarna för avancerad delning.

  Aktivera lösenordsskyddad delning

  1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

  2. Klicka på ikonen Bild på ikonen med dubbla vinklar för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
  3. Om lösenordsskyddad delning är inaktiverad klickar du på Aktivera lösenordsskyddad delning och klicka sedan på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 • Ett ad hoc-nätverk tas automatiskt bort sedan alla användare har kopplats bort från nätverket eller när personen som konfigurerade nätverket kopplar ifrån och går utanför räckhåll för de andra användarna av nätverket, såvitt du inte väljer att göra det till ett permanent nätverk.

 • Om du delar din Internetanslutning kommer ICS (Internet connection sharing) att inaktiveras om du kopplar från ad hoc-nätverket, du skapar ett nytt ad hoc-nätverk utan att koppla från det gamla ad hoc-nätverket där du aktiverade ICS eller om du loggar ur och sedan loggar in igen (utan att koppla från ad hoc-nätverket).

 • Om du konfigurerar ett ad hoc-nätverk och delar ut Internetanslutningen och någon sedan loggar in på samma dator med Snabbt användarbyte fortsätter anslutningen att vara delad, även om du inte hade tänkt dela med den personen.Behöver du mer hjälp?