Konfigurera hårddisken för BitLocker-diskkryptering


Om du vill kryptera den enhet som Windows är installerad på måste datorn ha två partitioner: en systempartition (med de filer som behövs för att starta datorn) och en operativsystemspartition (med Windows). Operativsystemspartitionen kommer att krypteras och systempartitionen kommer att vara okrypterad så att datorn kan starta.

I tidigare versioner av Windows kunde dessa partitioner behöva skapas manuellt. I den här versionen av Windows skapas partitionerna automatiskt. Om datorn inte har någon systempartition kommer BitLocker-guiden att skapa en åt dig med 200 MB av det lediga hårddiskutrymmet. Systempartitionen kommer inte att tilldelas någon enhetsbokstav och visas inte i mappen Dator.Behöver du mer hjälp?