Ställa in delad Internetanslutning med ICS (Internetanslutningsdelning)


Du kan använda Internetanslutningsdelning (ICS) för att dela en Internetanslutning mellan två eller flera datorer i ett nätverk. Först behöver du utse en av datorerna till värddator. Denna ansluts till Internet och har en separat anslutning till övriga datorer i nätverket. Du aktiverar ICS i Internetanslutningen. Övriga datorer i nätverket ansluts sedan till värddatorn, och därifrån till Internet via värddatorns delade Internetanslutning.

Om datorn är ansluten till ett nätverk kan nätverksprinciperna hindra att du genomför de här stegen.

På värddatorn (den dator vars Internetanslutning du vill dela):

  1. Öppna Nätverksanslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv adapter i sökrutan och klicka på Visa nätverksanslutningar under Nätverks- och delningscenter.

  2. Högerklicka på den anslutning du vill dela och klicka sedan på Egenskaper. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen..

  3. Markera kryssrutan Tillåt att andra nätverksanvändare ansluter genom Internetanslutningen på den här datorn på fliken Delning.

Obs!

  • Fliken Delning är inte tillgänglig om du har bara en nätverksanslutning.

När du följt stegen ovan för att konfigurera ICS på värddatorn gör du följande ändringar på övriga datorer (ej på värddatorn).

  1. Öppna Internetalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Nätverk och Internet och klicka på Internetalternativ.

  2. Klicka på Ring aldrig upp någon anslutning på fliken Anslutningar.

  3. Klicka på LAN-inställningar.

  4. Avmarkera kryssrutornaAutomatisk identifiering av inställningar och Använd skript för automatisk konfiguration i dialogrutan Inställningar för lokalt nätverk (LAN) under Automatisk konfiguration.

  5. Avmarkera kryssrutan Använd en proxyserver för nätverket i Proxyserver och klicka sedan på OK.Behöver du mer hjälp?