Om datorn är ansluten till en domän är Barnspärr inte tillgängligt.

Du kan använda funktionen Barnspärr för att styra hur dina barn får använda datorn. Du kan t.ex. begränsa antalet timmar som dina barn kan använda datorn, typer av spel de kan spela och vilka program de får köra.

Om Barnspärr blockerar ett spel eller ett program, visas ett meddelande om att programmet har blockerats. Barnet kan klicka i meddelandet för att begära åtkomst till spelet eller programmet. Du kan bevilja åtkomst genom att ange din kontoinformation.

Om du vill konfigurera Barnspärr för ett barn måste du använda ett administratörskonto. Innan du börjar måste du kontrollera att det finns ett användarkonto för varje barn som du vill konfigurera Barnspärr för. Barnspärr kan bara tillämpas på standardanvändarkonton. Mer information om användarkonton och hur du konfigurerar dem finns i Vad är ett användarkonto?

Förutom kontrollerna i Windows kan du installera ytterligare kontroller, till exempel webbfiltrering och aktivitetsrapporter från andra tjänstleverantörer. Mer information finns i Hur lägger jag till ytterligare föräldrakontrollfunktioner?

Så här aktiverar du Barnspärr för ett standardanvändarkonto

  1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och klicka på Konfigurera Föräldrakontroll för en användare under Användarkonton och Säkerhet för familjen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på det användarkonto som du vill aktivera Barnspärr för. Klicka på Skapa ett nytt standardanvändarkonto om standardanvändarkontot inte har konfigurerats än och du vill ha ett nytt konto.

  3. Klicka på På, använd aktuella inställningar under Barnspärr.

  4. När du har aktiverat Barnspärr för barnets konto kan du justera följande individuella inställningar:

    • Tidsbegränsningar. Du kan ange tidsbegränsningar som styr när barnet får logga in på datorn. Tidsbegränsningar gör att ditt barn inte kan logga in vissa tider på dygnet. Du kan ange olika inloggningstimmar för varje dag i veckan. Om ditt barn är inloggat när den tilldelade tiden upphör loggas han eller hon ut automatiskt. Mer information finns i Kontrollera när barn kan använda datorn.

    • Spel. Du kan styra åtkomst till spel, välja en åldersgräns, välja vilka typer av innehåll som ska spärras och ange om du vill tillåta eller spärra icke-klassificerade eller särskilda spel. Mer information finns i Bestäm vilka spel barnen får spela.

    • Tillåt eller blockera specifika program. Du kan förhindra att dina barn kör program som du inte vill att de ska köra. Mer information finns i Förhindra att barn använder vissa program.Behöver du mer hjälp?