Ändra standardprogram med Ange programåtkomst och standardvärden


Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

I Ange programåtkomst och standardvärden kan du ange vilka standardprogram som ska användas i Windows för olika aktiviteter, t.ex. att visa webbsidor och skicka e-post. Du kan också ange vilka program som ska vara tillgängliga på Start-menyn, skrivbordet och andra platser. Mer information finns i Vad är Ange programåtkomst och standardvärden?

Inställningarna i Ange programåtkomst och standardvärden gäller för alla som använder datorn. Information om hur du anger olika standardprogram för olika användare finns i Ändra standardprogrammen i Windows.

  1. Öppna Ange programåtkomst och standardvärden genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Standardprogram och sedan på Ange programåtkomst och standardvärden. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Om du vill ange standardprogram för olika aktiviteter, till exempel att visa webbsidor och skicka e-post från datorn, väljer du någon av följande konfigurationer, expanderar konfigurationen och väljer bland eventuella alternativ och klickar sedan på OK.

Välj För att
Välj

Datortillverkare

För att

Återställa datorns inställningar till dem som angavs av datortillverkaren. Det här alternativet är endast tillgängligt om datortillverkaren har installerat den här versionen av Windows på datorn och angett inställningar för funktionen Ange programåtkomst och standardvärden.

Välj

Microsoft‌ Windows

För att

Använda de program som ingår i Windows som standardprogram. Microsoft-program används som standard, men du har ändå tillgång till alla program som har installerats på datorn.

Välj

Andra programvarutillverkare än Microsoft

För att

Använda program från andra programvarutillverkare än Microsoft som standard på datorn. Om du väljer det här alternativet, har du inte längre tillgång till de angivna programmen i Microsoft‌ Windows. Du kan dock få tillgång till Microsoft-program när som helst genom att ändra inställningen till Egen.

Välj

Egen

För att

Använda en kombination av program som ingår i MicrosoftWindows och program från andra programvarutillverkare än Microsoft‌ som standardprogram. Med en egen konfiguration kan du ange standardprogram för de olika aktiviteterna var för sig. Om du inte vill att ett program ska visas på Start-menyn, skrivbordet eller andra platser där program brukar visas, avmarkerar du kryssrutan Aktivera åtkomst till detta program bredvid programnamnet.

Obs!

  • Alternativet Egen är som standard alltid markerat. Alla alternativ i konfigurationerna Datortillverkare (om den är tillgänglig), Microsoft‌ Windows och Program från andra programvarutillverkare än Microsoft är tillgängliga under Egen.

  • Om du väljer Använd min nuvarande under Egen används det aktuella standardprogrammet för kategorin även i fortsättningen.

  • Programvarutillverkare avgör själva hur deras produkter ska fungera tillsammans med den här funktionen. Ikoner för en del program från andra programvarutillverkare än Microsoft kanske visas på Start-menyn och andra platser trots att du har avmarkerat kryssrutan Aktivera åtkomst till detta program.

Mer information finns i Ange programåtkomst och standardvärden: vanliga frågor och svar.