Konfigurera en säkerhetsnyckel för ett trådlöst nätverk


Personlig information och filer i ditt trådlösa nätverk kan under vissa omständigheter läsas av personer som fångar upp nätverkssignalen. Detta kan leda till identitetsstölder eller andra typer av dataintrång. Du kan använda en nätverkssäkerhetsnyckel eller en lösenfras för att göra nätverket säkrare och skydda informationen.

Använd guiden Konfigurera ett nätverk för att skapa en säkerhetsnyckel.

  • Öppna Konfigurera ett nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk, klickar på Nätverks- och delningscenter, klickar på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk och klickar sedan på Konfigurera ett nätverk.

Obs!

  • Vi avråder dig från att använda WEP (Wired Equivalent Privacy) som säkerhetsmetod för trådlöst nätverk. WPA och WPA2 (Wi‑Fi Protected Access) är säkrare. Om du provar WPA och WPA2 och de inte fungerar, rekommenderar vi att du uppgraderar nätverkskortet till ett som fungerar tillsammans med WPA eller WPA2. Samtliga nätverksenheter, datorer, routrar och åtkomstpunkter måste också ha stöd för WPA eller WPA2.

Krypteringsmetoder för trådlösa nätverk

För närvarande finns det tre typer av kryptering för trådlösa nätverk: WPA och WPA2 (Wi‑Fi Protected Access), WEP (Wired Equivalent Privacy), och 802.1x. I följande avsnitt får du veta mer om de första två. 802.1x används vanligen för företagsnätverk och tas inte upp här.

WPA och WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

Med WPA och WPA2 måste användaren ange en säkerhetsnyckel för att ansluta. När nyckeln har validerats krypteras alla data som överförs mellan datorn eller enheten och åtkomstpunkten.

Det finns två olika typer av WPA-autentisering: WPA och WPA2. Använd om möjligt WPA2 eftersom det är den säkraste typen. Nästan alla nyare nätverksadaptrar har stöd för WPA och WPA2, men en del äldre typer har inte det. I WPA-Personal och WPA2-Personal får alla användare samma lösenfras. Detta är det rekommenderade läget för hemnätverk. WPA-Enterprise och WPA2-Enterprise är utformade för att användas som en 802.1X-autentiseringsserver, som distribuerar olika nycklar till varje användare. Det här läget används främst för kontorsnätverk.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

WEP är en äldre säkerhetsmetod för nätverk. Den finns fortfarande för att stödja gamla enheter men rekommenderas inte längre. När du aktiverar WEP skapar du en nätverkssäkerhetsnyckel. Den här nyckeln krypterar den information som en dator skickar till en annan dator över nätverket. Det är emellertid relativt enkelt att knäcka WEP-säkerhet.

Det finns två typer av WEP: autentisering av öppet system och autentisering av delad nyckel. Ingen av typerna är särskilt säker men autentisering av nyckel är den minst säkra av de två. För de flesta trådlösa datorer och åtkomstpunkter är autentiseringsnyckeln för delad nyckel samma som den statiska WEP-krypteringsnyckeln – den nyckel du använder för att skydda nätverket. En användare som vill vålla skada kan använda analysverktyg för att avgöra autentiseringsnyckeln för delad nyckel om han eller hon fångar upp meddelanden från en utförd autentisering av delad nyckel, och på så sätt även lista ut den statiska WEP-krypteringsnyckeln. När användaren som vill våla skada har fått tag på WEP-krypteringsnyckeln har han eller hon fullständig tillgång till ditt nätverk. Därför innehåller den här versionen av Windows inte stöd för automatisk konfiguration av nätverk med WEP-autentisering av delad nyckel.

Om du trots dessa varningar fortfarande vill använda WEP-autentisering av delad nyckel gör du så här:

Så här skapar du manuellt en nätverksprofil med WEP-autentisering av delad nyckel

  1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar sedan på Nätverks- och delningscenter.

  2. Klicka på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk.

  3. Klicka på Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt och klicka på Nästa.

  4. På sidan Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till markerar du WEP under Säkerhetstyp.

  5. Fyll i resten av sidan och klicka på Nästa.

  6. Klicka på Ändra anslutningsinställningar.

  7. Klicka på fliken Säkerhet och klicka på Delad under Säkerhetstyp.

  8. Klicka på OK och sedan på Stäng.

Mer information om den övergripande processen för konfiguration av ett nätverk finns i Börja här om du vill konfigurera ett hemnätverk i Windows 7.Behöver du mer hjälp?