Komma igång med Taligenkänning


Du kan styra datorn med rösten. Du kan säga kommandon som datorn reagerar på och du kan också diktera text på datorn. Mer information om vad du kan göra med Windows Taligenkänning finns i Vad kan jag göra med taligenkänning?

Innan du kan börja använda taligenkänning måste du konfigurera datorn för Windows Taligenkänning. Du gör detta i tre steg: ställa in mikrofonen, lära dig hur du ska tala till datorn och lära datorn förstå ditt tal.

Innan du börjar ser du till att mikrofonen är ansluten till datorn.

Visa alla

Ställa in mikrofonen

 1. Öppna Taligenkänning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel och sedan på Taligenkänning.

 2. Klicka på Ställa in mikrofonen.

 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!

 • Taligenkänningskvaliteten är beroende av mikrofonens kvalitet. De vanligaste mikrofontyperna för taligenkänning är headset-mikrofoner och skrivbordsmikrofoner. Headset-mikrofoner passar bäst med taligenkänning eftersom de vanligtvis inte fångar upp lika mycket ovidkommande ljud.

Lära dig att tala till datorn

Windows innehåller en självstudie med talövningar där du lär dig vilka kommandon som används i Taligenkänning. Självstudiekursen tar cirka 30 minuter. Följ stegen nedan när du vill köra självstudien:

 1. Öppna Taligenkänning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel och sedan på Taligenkänning.

 2. Klicka på Gå igenom en talsjälvstudie.

 3. Följ anvisningarna i självstudien för Taligenkänning.

Lära datorn att känna igen din röst

Taligenkänning använder en unik röstprofil för att känna igen din röst och dina röstkommandon. Allt eftersom du använder Taligenkänning blir din röstprofil mer detaljerad, vilket bör leda till att din dator förstår dig bättre.

 1. Öppna Taligenkänning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel och sedan på Taligenkänning.

 2. Klicka på Lära datorn förstå dig.

 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!

 • Taligenkänning finns endast på engelska, franska, spanska, tyska, japanska, förenklad kinesiska och traditionell kinesiska.Behöver du mer hjälp?