Konfigurera en TV-signal i Windows Media Center


Visste du om att du både kan se på och spela in live-TV i datorn? Allt du behöver är Windows Media Center, en TV-signal och en kompatibel TV-mottagare. Information om hur TV-signaler och TV-mottagare fungerar tillsammans finns i TV på datorn: Förstå TV-signaler och TV-mottagare.

Om det är första gången du använder Media Center kan du läsa om de viktigaste funktionerna i Komma igång med Windows Media Center.

Det finns olika typer av TV-signaler i olika regioner, och det är viktigt att din TV-mottagare är kompatibel med TV-signalen som du för söker ansluta den till. Här följer några vanliga TV-signalsscenarier som hjälper dig att avgöra vilken typ av signal du har och vilken typ av mottagare du behöver. (Titta i dokumentationen som medföljde mottagaren eller besök tillverkarens webbplats för att avgöra vilka typer av signaler din mottagare kan hantera.)

Om TV-mottagaren stöder den här typen av signal
Och signalen kommer från
Det finns flera valmöjligheter

NTSC

Analog kabel

Konfigurera TV-signalen direkt från ett vägguttag för kabel-TV eller från en digitalbox med hjälp av en IR-förstärkare

ATSC

Antenn

Konfigurera signalen direkt från antennen (se avsnittet nedan om hur du söker efter signalstyrka)

ClearQAM

Digital kabel

Konfigurera TV-signalen direkt från ett vägguttag för kabel-TV eller från en digitalbox med hjälp av en IR-förstärkare

Obs! Med den här metoden blir olika kanaler tillgängliga i olika regioner, och du måste troligtvis lägga till vissa kanaler manuellt i Media Center för att kunna ställa in dem korrekt. Mer information om hur du lägger till kanaler finns i Titta på TV i Windows Media Center: vanliga frågor och svar.

Premiumkabel för högupplöst digital-TV (OCUR)

Digital kabel

Konfigurera TV-signalen direkt från ett vägguttag för kabel-TV eller från en digitalbox med hjälp av en IR-förstärkare för mottagning av vanliga digitalkabelsignaler

Konfigurera en digitalkabelsignal med en digitalkabelmottagare och ett CableCARD (finns bara i USA)

Mer detaljerad information om signaltyper finns i TV-signaler som stöds av Windows Media Center.

Om du har flera TV-mottagare anslutna till eller installerade i datorn, går det att konfigurera flera TV-signaler. Du kan då spela in TV-program på olika kanaler samtidigt. Det går också att ställa in två olika signaltyper med en hybrid-TV-mottagare. Det är dock inte säkert att Media Center kan komma åt båda signaltyperna samtidigt.

Mer information om TV-mottagare finns i TV på datorn: Förstå TV-signaler och TV-mottagare och Vad bör jag veta innan jag lägger till TV-mottagare som ska användas med Windows Media Center?

Visa alla

Så här konfigurerar du en TV-signal från ett kabel-TV-uttag eller en -TV-antenn

Om TV-signalen kommer från kabel-TV-uttaget i väggen eller en vanlig antenn, följer du nedanstående anvisningar för konfiguration i Media Center:

 1. Anslut TV-signalkabeln till TV-IN-uttaget på en kompatibel TV-mottagare i Media Center-datorn.

  Om datorn har mer än en mottagare kan du använda en kabeldelare för att dela upp TV-signalen och därefter ansluta den till varje mottagare. Du kan därefter spela in flera program samtidigt eller se ett program samtidigt som du spelar in ett annat. För att kunna ta emot en TV-signal med flera mottagare måste varje mottagare vara ansluten till en TV-signal och signalen måste vara likadan för varje mottagare.

 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV och därefter på Konfigurera TV-signal.

 3. Om ett meddelande visas om att en ändring av inställningarna kommer att påverka TV-inspelningar, innebär det att du redan har en konfigurerad signal. Om du vill konfigurera en gång till klickar du på Ja.

 4. Följ anvisningarna för att konfigurera TV-signalen. Tillvägagångssättet kan variera beroende på vilken typ av mottagare du har, samt vilken programtjänst du abonnerar på.

 5. När du ser din eller dina mottagare i listan på skärmen Resultat av identifiering av TV-signal klickar du på Ja, konfigurera TV:n med de här resultaten och därefter på Nästa.

  Om det inte visas någon TV-mottagare på skärmen kontrollerar du att den är rätt ansluten till datorn och att du har rätt drivrutiner installerade. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

 6. På skärmen Leverantör av TV-signal bläddrar du genom listan och klickar på den leverantör som stämmer bäst överens med var du befinner dig och vad du behöver. Klicka därefter på Nästa.

 7. Klicka på Slutför.

Så här söker du efter fler kanaler samt kontrollerar signalstyrkan för en digital TV-mottagare

Om du konfigurerar en digital TV-mottagare kan du under konfigurationen söka efter fler kanaler som kan finnas tillgängliga. Du kan dessutom kontrollera signalstyrkan för varje kanal samt stänga av de kanaler där signalen är för svag.

 • Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV och TV-signal. Gör sedan något av följande:

  • Klicka på Sök efter fler kanaler och följ anvisningarna. Media Center letar efter fler kanaler som kan finnas tillgängliga för din TV-mottagare.

  • Klicka på Signalstyrka för digital-TV-antenn och följ anvisningarna. Media Center genomsöker en kanal i taget och visar dess signalstyrka. Om du avmarkerar kryssrutan bredvid de kanaler som har svag eller ingen signal på skärmen Justera digital-TV-antennen och välj kanaler kommer de inte att visas i programguiden.

Obs!

 • Även om Media Center verkar vara klart med genomsökningen efter fler kanaler kan det fortfarande arbeta i bakgrunden. Om du inte ser de kanaler du förväntade dig under genomsökningen kan det vara klokt att vänta i cirka en kvart innan du gör en ny sökning.

Så här konfigurerar du en TV-signal från endigitalbox med en IR-förstärkare

Många kabel- eller satellitabonnenter har en kabelbox (kallas ofta för digitalbox) eller en satellitmottagare. Du kan konfigurera TV-signalen så att den passerar genom en av dessa enheter innan den kommer till Media Center-datorn.

Kabelboxar och satellitmottagare kan ta emot kanaler som är antingen har en standard- eller en högupplöst TV-signal. I Media Center kommer en digital signal med hög upplösning som överförs genom en av boxarna att konverteras till en analog standardupplöst signal.

 1. Anslut kabeln från kabelkällan (vägguttaget) till kabelingången på kabelboxen eller satellitmottagaren.

  Om du har två kabelboxar eller satellitmottagare som du vill använda med Media Center kan du använda en kabeldelare till att dela upp TV-signalen från vägguttaget till mottagarna. Varje kabelbox eller satellitmottagare måste ha en TV-signal ansluten till kabelingången.

 2. Anslut en kabel från utgången på kabel- eller satellitmottagaren till TV-IN-uttaget på TV-mottagaren i Media Center-datorn.

  Om datorn har mer än en TV-mottagare kontrollerar du att varje mottagare har en egen TV-signal ansluten till TV-IN-uttaget. (Det innebär att du behöver en kabel- eller satellitmottagare för varje TV-mottagare på Media Center-datorn.)

 3. Anslut en IR-förstärkare till datorn och digitalboxen. (En IR-förstärkare är en liten infraröd enhet som levereras tillsammans med många Media Center-fjärrkontroller och TV-mottagare. Mer information finns i den dokumentation som medföljde IR-förstärkaren.)

 4. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV och därefter på Konfigurera TV-signal.

 5. Följ anvisningarna för att ansluta en TV-signal, beroende på vilken typ av mottagare kabeln är ansluten till, samt vilken typ av programtjänster som du abonnerar på.

Så här konfigurerar du en digital kabel-TV-signal med en digitalmottagare (endast USA)

Om du har en digitalkabeltjänst från din lokala kabel-TV-leverantör och en särskild dator som är märkt Digital Cable Ready, kan du se och spela in digital kabel-TV i Media Center. För att kunna göra detta behöver du: en digitalmottagare, vilket är den enhet som levereras med de flesta Digital Cable Ready-datorer, samt ett CableCARD, vilket är den enhet som måste finnas i din digitalmottagare för att den ska kunna ta emot digitalkabelsignaler. Ett CableCARD används i stället för en digitalbox och kan bara erhållas från vissa leverantörer av digital kabel-TV. När ett CableCARD har satts in i en kompatibel digitalmottagare kan du se de digitala kabelkanalerna (både standard- och högupplösta) som du abonnerar på från kabel-TV-leverantören.

Mer information om digitalmottagare, till exempel hur du kör Digital Cable Advisor för att kontrollera om datorn uppfyller minimikraven för digital kabel-TV, finns i Digitalmottagare: vanliga frågor och svar.

Vi rekommenderar att du anlitar en kabel-TV-tekniker från leverantören när du vill konfigurera digitalmottagaren och signalen. Många av stegen nedan bör utföras av teknikern.

 1. Om du har en Digital Cable Ready-dator konfigurerar du digitalmottagaren genom att följa instruktionerna från datortillverkaren.

 2. Skriv ner enhetsadressen och serienumret på ditt CableCARD (finns på kortets utsida). (Du behöver dessa vid aktiveringen i steg 7.)

 3. Sätt i ditt CableCARD i digitalmottagaren. (Detta steg utförs vanligtvis av en tekniker från kabel-TV-leverantören.)

 4. Anslut kabeln från kabelkällan (vägguttaget) till TV-IN-uttaget på digitalmottagaren. (Detta steg utförs vanligtvis av en tekniker från kabel-TV-leverantören.)

 5. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV och Konfigurera TV-signal. Följ sedan anvisningarna för att konfigurera signalen.

 6. Kontakta leverantören för att para ihop ditt CableCARD med digitalmottagaren. Båda måste aktiveras för att du ska kunna ta emot digital-TV-innehållet. Du måste kunna ge följande information till leverantören:

  • CableCARD-ID: Detta nummer ska anges i Windows Media Center på sidan Ring kabel-TV-leverantören. (Exempel: 000-298-933-268-5)

  • Värd-ID: Detta nummer ska anges i Windows Media Center på sidan Ring kabel-TV-leverantören. (Exempel: 029-000-000-104-7)

  • Data-ID: Detta nummer ska anges i Windows Media Center på sidan Ring kabel-TV-leverantören. (Exempel: 132-028-947-08)

  • Enhetsadress: Detta nummer finns på utsidan av CableCARD-enheten. (Exempel: 000-02989-33268-246)

  • Serienumret på CableCARD: Detta nummer finns på utsidan av CableCARD-enheten. (Exempel: NG3549TA0113)

Obs!

 • Om du har en digitalmottagare av något slag, men ingen digital-TV-tjänst kan du kanske använda en antenn för att se och spela in högupplöst TV (HDTV) (kallas ibland ATSC), standardupplöst TV och digitalkabelkanaler som inte är krypterade (som t.ex. ”clear QAM”-kanaler).

 • En del premiumkanaler kan innehålla skyddat innehåll som inte går att spela in.

Så här behåller du dina befintliga TV-signalinställningar från Windows Vista

Om du har uppgraderat datorn till Windows 7 från Windows Vista, kan du kanske behålla TV-signalinställningarna som du använde före uppgraderingen.

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Om Media Center upptäcker äldre TV-signalinställningar visas ett välkomstmeddelande där du tillfrågas om du vill konfigurera TV:n med samma inställningar. Klicka på Ja, använd mina tidigare TV-inställningar och klicka sedan på OK.

 3. När Media Center har tillämpat de tidigare TV-inställningarna klickar du på Slutför.

Anmärkningar

 • Om ett meddelande visas om att TV-konfigurationen misslyckades ska du kontrollera att du har installerat den senaste drivrutinen för TV-mottagaren. Information om hur du hämtar och installerar den senaste drivrutinen finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

 • Om du har installerat de senaste drivrutinerna för TV-mottagaren och Media Center ändå inte kan konfigurera signalen med den här metoden, kan du prova att konfigurera TV-signalen utan att behålla dina inställningar från Windows Vista.

Så här öppnar du felsökaren för TV-mottagare i Windows

Om du har problem med att konfigurera TV-signalen kan du prova med att använda felsökaren för konfiguration av TV-mottagare, som automatiskt söker efter och åtgärdar vissa vanliga problem.

 • Öppna Felsökaren för TV-mottagare genom att klicka på Start-knappen Bild på knappen Start och sedan på Kontrollpanelen. Ange felsökare i sökrutan och klicka sedan på Felsökning. I den vänstra rutan klickar du på Visa alla och sedan på Konfigurera TV-mottagare.

Anmärkningar

 • Under installationen kan du tillfrågas om du vill installera ett program som heter PlayReady. PlayReady gör att du kan spela upp skyddat, förstklassigt TV-innehåll från din tjänstleverantör i Media Center.

 • Om ett felmeddelande visas medan du konfigurerar TV-mottagaren, till exempel ett hämtningsfel eller ett fel vid installationen av PlayReady, måste du kanske göra om installationsprocessen från början för att TV-signalen ska fungera felfritt.Behöver du mer hjälp?