Det är enkelt att dela din Windows 10-dator med familjemedlemmar. Lägg till familjemedlemmar med alternativet Lägg till en familjemedlem i datorns inställningar så kan de också använda datorn. Du har alltid kontrollen över datorn. Du kan tillåta eller blockera dem från att använda en dator när som helst.

Lägg till barn i din kontofamilj så att du bättre kan skydda dem online. Vuxna i kontofamiljen kan se rapporter om barnens aktiviteter på nätet, begränsa hur länge och när de får använda sina enheter samt blockera olämpliga webbplatser, appar eller spel. Hantera familjeinställningar online på account.microsoft.com/family. Ändringarna tillämpas på alla Windows 10-enheter barnen loggar in på. Du kan även lägga till vuxna i din familj som också kan ändra inställningar för barnen i familjen.

Obs!

 • Om din dator är ansluten till en domän kanske inte familjeinställningarna är tillgängliga. Kontakta i så fall systemadministratören.

Visa alla

Så här lägger du till någon i din familj

 1. På din Windows 10-dator: Gå till Inställningar > Konton > Familj och andra användare.

 2. Klicka på Lägg till en familjemedlem.

 3. Välj Lägg till ett barn eller Lägg till en vuxen.

 4. Ange e-postadressen för den person du vill skicka en inbjudan till.

 5. Om de inte har någon e-postadress klickar du på Personen som jag vill lägga till har ingen e-postadress.

 6. När de har accepterat inbjudan ber du dem logga in på Windows 10 med den e-postadress du skickade inbjudan till.

Så här hanterar du familjeinställningar

 1. På din Windows 10-dator: Gå till Inställningar > Konton > Familj och andra användare.

 2. Klicka på Hantera familjeinställningar.

 3. Välj de inställningar du vill aktivera för dina barns konton:

  • Senaste aktivitet: Gör att du kan aktivera aktivitetsrapportering för dina barn så att du kan se vad de pysslar med på nätet. När du har aktiverat det kan du se vilka webbplatser de har besökt, vilka appar och spel de har laddat ned och spelat, och hur länge de använt sina enheter direkt på sidan Senaste aktivitet. Du kan också ange att aktivitetsrapporter ska skickas via e-post till vuxna i familjen varje vecka.

  • Webbplatser: Här kan du begränsa vilka webbplatser barnen får besöka. Du kan välja att blockera eller tillåta vissa webbplatser samt begränsa åtkomsten till webbplatser med en viss åldersklassificering. Om du har mycket små barn kan du också välja att de bara får besöka webbplatser som du anser vara säkra.

  • Appar och spel: Här kan du aktivera begränsningar för appar och spel. Du kan ange att barnen bara får ladda ned spel med en viss åldersklassificering, och du kan se vilka appar och spel som du blockerat eller tillåtit.

  • Skärmtid: Gör att du kan ange när på dagen barnen får använda sina Windows-enheter och hur länge de får använda dem per dag.

Så här tillåter eller blockerar du någon från att använda datorn

 1. På din Windows 10-dator: Gå till Inställningar > Konton > Familj och andra användare.

 2. Klicka på den familjemedlem som du vill tillåta eller blockera.

 3. Klicka på Tillåt eller blockera.

  Inställningen gäller endast för den här datorn.

Obs!

 • Du kan inte ta bort dig själv från en familj om du är den enda med vuxenkonto och det fortfarande finns barnkonton i familjen. Om du vill ta bort dig själv måste du lägga till en annan vuxen först, eller ta bort alla barnkonton.

Behöver du mer hjälp?