Det finns fyra huvudsteg när du konfigurerar en trådlös router:

Visa alla

1. Skaffa rätt maskinvara

Du behöver följande maskinvara när du konfigurerar ett trådlöst nätverk och ansluter det till Internet:

 • En trådlös router.

 • En dator med ett trådlöst nätverkskort.

 • En dator med ett kabelanslutet nätverkskort. (Det kabelanslutna nätverkskortet används endast under installationen och det kan finnas i samma dator som det trådlösa nätverkskortet sitter i.)

 • En nätverkskabel (Ethernet).

2. Konfigurera routern

Om Windows-logotypen eller texten "Kompatibel med Windows" visas på routern kan du konfigurera den automatiskt med den senaste versionen av Windows Connect Now (WCN) i Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 7 eller Windows Vista Service Pack 2.

Så här konfigurerar du en router automatiskt

 1. Packa upp routern och anslut den till en strömkälla. Eftersom du använder WCN behöver du inte ansluta routern fysiskt till datorn.

 2. Anslut till ett nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant och trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och tryck eller klicka sedan på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk). Tryck eller klicka på det nätverk du vill ansluta till och sedan på Anslut.

 3. Tryck eller klicka på standardnätverket för routern, som du kan identifiera med hjälp av tillverkarens namn.

 4. Tryck eller klicka på det nätverk som du vill ansluta till, tryck eller klicka på Anslut och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Även om WCN inte är tillgängligt levereras de flesta routrar med en installations-CD som hjälper dig att konfigurera det trådlösa nätverket. Läs informationen som medföljde routern.

Om WCN inte är tillgängligt och du inte fått med en installations-CD kan du konfigurera routern manuellt.

Så här konfigurerar du en router manuellt

 1. Packa upp routern och anslut den till en strömkälla.

 2. Anslut en ände av nätverkskabeln till datorns kabelanslutna nätverkskort och sätt in den andra änden i en LAN-port på den trådlösa routern (en port som inte är märkt med "Internet", "WAN" eller "uplink").

  Bild av portarna på baksidan av en router
  Portarna på baksidan av en router
 3. Öppna webbläsaren och skriv in adressen till konfigurationswebbsidan för routern. För de flesta routrar är adressen till konfigurationswebbsidan antingen http://192.168.0.1 eller http://192.168.1.1.

  Logga in på konfigurationswebbsidan med det användarnamn och lösenord som finns i dokumentationen för routern. Om du inte hittar användarnamnet och lösenordet och du har en Internetanslutning på en annan dator kan du söka efter mer information på routertillverkarens webbplats.

 4. Konfigurera följande inställningar genom att följa informationen som medföljde routern.

  • Välj ett namn på det trådlösa nätverket.

  • Välj den typ av kryptering (WPA, WPA2 eller WEP) du vill använda för säkerhet och aktivera den.

   Det är bra att använda WPA2. Vi rekommenderar att du inte använder WEP, som är en äldre form av kryptering. WPA och WPA2 är mer säkert. Om du provar WPA och WPA2 och det inte fungerar rekommenderar vi att du uppgraderar nätverkskortet till ett som fungerar tillsammans med WPA eller WPA2.

  • Välj en säkerhetsnyckel eller en lösenfras som ska användas för anslutning till det trådlösa nätverket.

  • Ändra routerns administrativa standardlösenord till ett nytt lösenord, så att ingen annan kan ansluta till ditt nätverk.

3. Anslut routern till Internet

När du ansluter routern till Internet får alla i nätverket Internetanslutning.

Beroende på vilka enheter du har kan de här stegen variera.

Visa alla

Så här ansluter du en enhet (modem och router i ett)

Bild av ansluten enhet (modem och router i ett)
En ansluten enhet (modem och router i ett)
 1. Anslut enhetens strömkabel till ett eluttag.

 2. Sätt in ena änden av telefonsladden eller kabeln i enhetens WAN-port (Wide Area Network) och andra änden i vägguttaget. (DSL-användare: Använd inte ett DSL-filter på telefonlinjen.)

 3. Sätt in ena änden av en nätverkskabel i enhetens LAN-port och andra änden i datorns nätverkskontakt. (Om du använder trådlös anslutning hoppar du över det här steget.)

 4. Starta (eller starta om) datorn.

Så här ansluter du två enheter (ett separat modem och en separat router)

Bild av anslutet modem och router
Modem och router som är anslutna
 1. Sätt in modemets strömkabel i ett eluttag.

 2. Sätt in ena änden av telefonsladden eller kabeln i modemet, och sätt den andra änden i vägguttaget. (DSL-användare: Använd inte ett DSL-filter på telefonlinjen.)

 3. Sätt in ena änden av en nätverkskabel i modemet och andra änden i routerns WAN-port (Wide Area Network).

 4. Anslut routern till elnätet.

 5. Sätt in ena änden av en nätverkskabel i routerns LAN-port och andra änden i nätverkskontakt på den dator som du vill ansluta till Internet. (Om du använder trådlös anslutning hoppar du över det här steget.)

 6. Starta (eller starta om) datorn.

4. Anslut datorer till nätverket

Du kan låta den första datorn vara ansluten till routern permanent med en fast anslutning, eller så kan du växla till en trådlös anslutning. Här förklarar vi hur du ansluter andra datorer till nätverket.

Så här ansluter du andra datorer till nätverket

 1. Logga in på den dator du vill ansluta till nätverket.

 2. Anslut till ett nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant och trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar) och tryck eller klicka sedan på nätverksikonen (Ikon för trådlöst nätverk eller Ikon för kabelanslutet nätverk). Tryck eller klicka på det nätverk du vill ansluta till och sedan på Anslut.

 3. Välj det trådlösa nätverket i listan som visas och tryck eller klicka sedan på Anslut.

  Varning

  • När det går bör du endast ansluta till trådlösa nätverk med aktiverade säkerhetsfunktioner. Om du ansluter till ett nätverk som inte är säkert kan någon med rätt verktyg se allting du gör, till exempel vilka webbplatser du besöker, vilka dokument du arbetar med och de användarnamn och lösenord som du använder.

 4. Gör något av följande:

  • Om routern stöder Windows Connect Now (WCN), eller WPS (Wi-Fi Protected Setup), och det finns en knapp på routern trycker du på knappen och väntar sedan några sekunder medan datorn läggs till automatiskt i nätverket av routern. I det här fallet behöver du inte ange en säkerhetsnyckel eller lösenfras.

  • Ange säkerhetsnyckeln eller lösenfrasen om du uppmanas att göra det och tryck eller klicka sedan på OK.
Behöver du mer hjälp?