Konfigurera ett hemnätverk


Innan du börjar: Mer information om hur du väljer vilken typ av nätverk du ska konfigurera samt vilken maskinvara och vilka kablar du behöver finns i avsnittet Vad du behöver för att konfigurera ett hemnätverk. I det avsnittet finns information om de olika nätverkstyperna (eller nätverksstandarder) samt vilken maskinvara som krävs för varje typ. Mer information om den övergripande processen för konfiguration av ett nätverk finns i Börja här om du vill konfigurera ett hemnätverk i Windows 7.

När du vet vilken nätverkstyp du vill ha och du har den maskinvara du behöver kan du behöva göra följande:

 1. Installera maskinvara som behövs.

 2. Konfigurera en Internetanslutning (valfritt).

 3. Anslut datorerna.

 4. Kör guiden Konfigurera ett nätverk (endast för trådlösa nätverk).

Varje steg beskrivs mer utförligt senare i den här artikeln.

Kontrollera först att nätverket fungerar genom att konfigurera endast en dator, innan du lägger till fler datorer eller enheter.

Obs!

 • Den här informationen är avsedd för användare med en bredbandsanslutning – oftast DSL, kabel eller FiOS (Fiber Optic Service) till Internet – inte telefonmodemanslutning. Du måste dock inte ha en Internetanslutning för att konfigurera ett nätverk.

Installera maskinvaran

Installera nätverkskort på de datorer där det behövs eller anslut dem till datorerna. (Följ instruktionerna i den dokumentation som följde med korten.)

Konfigurera en Internetanslutning (valfritt)

Du behöver inte en Internetanslutning för att konfigurera ett nätverk, även om många använder nätverket för att dela på en Internetanslutning. För att konfigurera en Internetanslutning behöver du ett kabel- eller DSL-modem och ett konto hos en Internetleverantör (ISP). Mer information finns i Vad behöver jag för att ansluta till Internet?

Om du redan har en fungerande Internetanslutning behöver du bara kontrollera att den anslutningen fungerar. Gör detta genom att starta din webbläsare och gå till en webbplats du inte använder så ofta. (Om du går till en webbplats som du använder ofta kan vissa av webbsidorna ha lagrats på den lokala datorn, och visas då även om anslutningen inte fungerar.) Om webbplatsen öppnas utan felmeddelanden betyder det att anslutningen fungerar.

Dela en Internetanslutning

Du kan dela en Internetanslutning mellan två eller flera datorer i nätverket. Det gör du genom att använda en särskild mellanliggande enhet, mellan Internetanslutningen och datorn, eller genom att konfigurera Internetanslutningsdelning. Det är möjligt att Internetleverantören debiterar dig för att ansluta flera datorer samtidigt. Kontakta din leverantör för mer information.

Använda en mellanliggande enhet. Det går att använda en router eller en router och modem i kombination för att dela en Internetanslutning. Om du använder en router ansluter du den både till modemet och till datorn med Internetanslutning, och kontrollerar sedan Internetanslutningen igen. Mer information finns i dokumentationen till routern. Om du använder en enhet som både är en router och ett modem ansluter du den till datorn. Mer detaljerad information finns i dokumentationen till enheten.

OBS!

 • Routern och modemet måste vara på för att du ska kunna använda den delade Internetanslutningen från någon av datorerna i nätverket.

Konfigurera Internetanslutningsdelning. Om du vill dela en Internetanslutning utan att använda en router kan du konfigurera Internetanslutningsdelning på den dator som är ansluten till modemet. Den datorn behöver också två nätverkskort: ett kort för att ansluta till modemet och ett kort för att ansluta till den andra datorn.

Anslut datorerna

Det finns flera olika sätt att ansluta datorer. Vilken konfiguration du använder beror på nätverkskorten, modemet och den Internetanslutning du använder. Den beror också på om du vill dela en Internetanslutning mellan alla datorerna i nätverket. I följande avsnitt beskrivs några av anslutningsmetoderna kortfattat.

Visa alla

Ethernet-nätverk

Du behöver ett nav, en växel eller en router om du vill ansluta datorer till varandra via en Ethernet-anslutning. (Information om respektive typ av maskinvara finns i Hur skiljer sig olika nav, växlar, routrar och åtkomstpunkter åt?)

Om du vill dela en Internetanslutning behöver du en router. Anslut routern till den dator som är ansluten till modemet (om du inte redan har gjort detta).

Illustration av ett Ethernet-nätverk med en kabelansluten router och en delad Internetanslutning
Ethernet-nätverk med fast router och en delad Internetanslutning

Om du har färdiga nätverksuttag för Ethernet-anslutning i ditt hem eller på kontoret ställer du datorerna i de rum som har Ethernet-uttag och ansluter dem till uttagen.

Illustration av ett Ethernet-nätverk i ett hem med inbyggt Ethernet
Ethernet-nätverk med inbyggda Ethernet-kablar

Trådlösa nätverk

Om du använder ett trådlöst nätverk kör du guiden Konfigurera nätverk (se nedan) på den dator som är ansluten till routern. Guiden hjälper dig att lägga till andra datorer och enheter till nätverket.

Illustration av ett trådlöst nätverk med en delad Internetanslutning
Trådlöst nätverk med en delad Internetanslutning

HomePNA-nätverk

Om du använder ett HomePNA-nätverk behöver du ett HomePNA-nätverkskort (oftast externt) för varje dator och ett telefonjack i varje rum där det finns en dator. Följ instruktionerna till HomePNA-korten.

Powerline-nätverk

Om du använder ett Powerline-nätverk behöver du ett Powerline-nätverkskort (oftast externt) för varje dator och ett elektriskt uttag i varje rum där det finns en dator. Följ instruktionerna till Powerline-korten.

Sätt på alla datorer eller enheter (till exempel skrivare) som ska ingå i nätverket. Om nätverket är kabelanslutet (Ethernet, HomePNA eller Powerline) bör det vara konfigurerat och klart att användas. Testa nätverket (se nedan) för att kontrollera att alla datorer och enheter är korrekt anslutna.

Kör guiden Konfigurera nätverk

Om nätverket är kabelanslutet ansluts du omedelbart när du kopplar in Ethernet-kablarna. Om du har ett trådlöst nätverk kör du guiden Konfigurera nätverk på den dator som är ansluten till routern.

 • Öppna Konfigurera ett nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk, klickar på Nätverks- och delningscenter, klickar på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk och klickar sedan på Konfigurera ett nätverk.

  Guiden hjälper dig att lägga till andra datorer och enheter till nätverket. Mer information finns i Lägga till en enhet eller dator i ett nätverk.

Aktivera delning i nätverket

Om du vill dela filer och skrivare i nätverket kontrollerar du att nätverksplatsens typ är Hem eller Arbete och att funktionerna för nätverksidentifiering och fildelning är aktiverade. Mer information finns i avsnitten Välja en nätverksplats och Aktivera eller inaktivera nätverksidentifiering.

Testa nätverket

Du bör testa nätverket för att se till att alla datorerna och enheterna är korrekt anslutna och att de fungerar. Gör så här på varje dator i nätverket:

 • Klicka på StartBild av knappen Start, klicka på ditt användarnamn och klicka sedan i rutan till vänster på Nätverk.

Det bör visas ikoner för den dator du använder och alla andra datorer och enheter som du har lagt till i nätverket.

OBS!

 • Om ikonerna inte visas i nätverksmappen kanske funktionerna för nätverksidentifiering och fildelning är inaktiverade. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera nätverksidentifiering.

 • Det kan ta flera minuter innan datorer med tidigare versioner av Windows visas i mappen Nätverk.

Ändra TCP/IP-inställningar

Om du behöver ändra nätverkets inställningar för TCP/IP använder du instruktionerna i avsnittet Ändra TCP/IP-inställningar.

Ansluta en bärbar dator från arbetsplatsen till hemnätverket

Information om hur du använder din bärbara arbetsdator i hemnätverket finns i Växla mellan hemnätverket och nätverket på arbetsplatsen.Behöver du mer hjälp?