I Windows 7 kan du dela enskilda filer och mappar – eller till och med hela bibliotek – med andra personer. (En översikt finns i Viktig information om fildelning.)

Menyn "Dela med"

Det snabbaste sättet att dela något är att använda den nya menyn Dela med. Alternativen som visas beror på filen du delar och typen av nätverk som din dator är ansluten till – hemgrupp , arbetsgrupp eller domän. (Mer information om de olika nätverkstyperna finns i Vad är skillnaden mellan en domän, en arbetsgrupp och en hemgrupp?)

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du använder menyn Dela med (1:17)
Visa alla

Så här delar du filer och mappar i en hemgrupp:

 1. Högerklicka på det objekt du vill dela, och klicka sedan på Dela med.

  Bild av menyn Dela med
  Dela någonting snabbt med Dela med.
 2. Välj något av följande alternativ:

  • Hemgrupp (Läs). Med det här alternativet delar du objektet med hela hemgruppen – men de andra användarna i hemgruppen kan bara öppna objektet. Hemgruppsmedlemmar kan inte ändra på eller ta bort objektet.

  • Hemgrupp (Läs/skriv). Med det här alternativet delas objektet med hela hemgruppen, och alla kan öppna, ändra eller ta bort objektet.

  • Specifika personer. Med det här alternativet öppnas guiden Fildelning där du kan välja de personer som du vill dela objekt med.

   Bild av meny för behörighetsnivå
   I guiden Fildelning kan du välja specifika användare som du vill dela filer och mappar med.

Obs!

 • Om menyn Dela med inte visas kanske du försöker dela ett objekt i ett nätverk eller på en annan plats som inte stöds. Menyn Dela visas inte heller om du väljer filer som finns utanför din personliga mapp.

 • Om du vill dela med specifika personer i din hemgrupp men inte kan se deras namn i guiden Fildelning kanske de inte har länkat sina Windows-användarkonton till ett online-ID. Du kanske också måste installera en ID-provider online på datorn. Mer information finns i Vad är fördelarna med att koppla mina onlinekonton till mitt användarkonto i Windows?

 • Om du försöker dela ett objekt i en delad mapp i Windows 7 visas alternativet Avancerade delningsinställningar i menyn Dela med. Med det här alternativet kan du öppna Kontrollpanelen och aktivera eller inaktivera den delade mappen.

 • Hemgrupper finns inte i Windows Server 2008 R2.

Så här delar du filer och mappar i en arbetsgrupp eller en domän:

 1. Högerklicka på det objekt du vill dela, klicka på Dela med och klicka sedan på Specifika personer.

 2. Gör något av följande i guiden Fildelning:

  • Om datorn tillhör en domän klickar du på pilen bredvid textrutan och sedan på Sök efter personer. Skriv ett namn i rutan i dialogrutan Välj användare eller grupper, klicka på Kontrollera namn och klicka sedan på OK.

  • Om datorn ingår i en arbetsgrupp klickar du på pilen bredvid textrutan, klicka på ett namn i listan och klicka sedan på Lägg till.

  Tips!

  • Om du redan vet namnet på den person du vill dela med skriver du bara namnet i guiden Fildelning och klickar sedan på Lägg till.

  • Markera ett av följande alternativ i rutan Behörighetsnivå:

   • Läsa. Användarna kan öppna filen, men inte redigera eller ta bort den.

   • Läsa/skriva: Användarna kan öppna, redigera och ta bort filen.

   Bild av meny för behörighetsnivå
   Välj hur mycket åtkomst du vill ge till dina filer.
 3. Klicka på Dela när du har lagt till alla användare. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. När du har fått en bekräftelse på att objektet är delat är det dags att informera användarna som du har delat det med om hur de får tillgång till det. Gör något av följande:

  • Om du har ett e-postprogram installerat klickar du på e‑post om du vill skicka en länk till dina delade filer.

  • Klicka på kopiera om du automatiskt vill kopiera den visade länken till WindowsUrklipp. Sedan kan du klistra in den i ett e-postmeddelande, ett snabbmeddelande eller ett annat program.

 5. Klicka på Klar när du är klar.

Anmärkningar

 • Om menyn Dela med inte visas kanske du försöker dela ett objekt i ett nätverk eller på en annan plats som inte stöds. Den visas inte heller om du väljer filer som finns utanför din personliga mapp.

 • Om du försöker dela ett objekt i en delad mapp i Windows 7 visas alternativet Avancerade delningsinställningar i menyn Dela med. Med det här alternativet kan du öppna Kontrollpanelen och aktivera eller inaktivera den delade mappen.

 • Om lösenordsskyddad delning är aktivt måste den person som du vill dela med ha ett användarkonto och ett lösenord på din dator för att få full åtkomst till delade objekt. Lösenordsskyddad delning finns i Kontrollpanelen under Avancerade delningsinställningar. Alternativet är aktivt som standard.

Så här slutar du dela en fil eller mapp:

 • Högerklicka på det objekt du vill sluta dela, klicka på Dela med och klicka sedan på Ingen.

Så här kommer du åt filer, mappar och bibliotek på andra hemgruppsdatorer:

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen och sedan på ditt användarnamn.
 2. Klicka på användarkontot för den person vars filer du vill komma åt i navigeringsfönstret (till vänster) under Hemgrupp.

 3. Dubbelklicka på det bibliotek du vill komma åt i fillistan och dubbelklicka sedan på det objekt som du vill använda.

  Bild av fönstret Bibliotek
  Hemgrupp

Obs!

 • Datorer som är avstängda, i viloläge eller i strömsparläge visas inte i navigeringsfönstret.

Delade mappar

Du kan även dela filer och mappar genom att kopiera eller flytta dem till någon av de delade mapparna i Windows 7, till exempel Delad musik eller Delade bilder. Du hittar dem genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på ditt användarkontonamn och klicka sedan på pilen bredvid Bibliotek för att utöka mapparna.

Alternativet Delade mappar är inaktivt som standard (förutom för hemgrupper).

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du aktiverar och inaktiverar delning av delade mappar (1:13)

Aktivera eller inaktivera delning av delade mappar

När Delade mappar är aktiverat kan alla på datorn eller nätverket få tillgång till mapparna. När det är inaktivt har bara personer med användarkonto och lösenord på datorn åtkomst.

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild på ikonen med dubbla vinklar för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Gör något av följande under Delning av delade mappar:

  • Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan läsa eller skriva filer i delade mappar

  • Inaktivera delning (användare som har loggat in på datorn kan ändå komma åt de här mapparna)

 4. Klicka på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Anmärkningar

 • När du delar den delade mappen på datorn med andra, kan de öppna och visa filerna i mappen precis som om den fanns på deras egna datorer. Om du ger dem behörighet att ändra filer, kommer alla ändringar de gör att ändra filerna på din dator.

 • Om du klickar på en delad mapp eller dess innehåll visas Avancerade delningsinställningar i menyn Dela med. Med det här alternativet kan du öppna Kontrollpanelen och aktivera eller inaktivera den delade mappen.

Genom att aktivera lösenordsskyddad delning i Kontrollpanelen kan du begränsa åtkomsten till delade mappar så att bara personer som har ett användarkonto och lösenord på din dator kommer åt dem. Det här alternativet är inte tillgängligt på en domän.

Aktivera eller inaktivera lösenordsskyddad delning

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild på ikonen med dubbla vinklar för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Gör något av följande under Lösenordsskyddad delning:

  • Aktivera lösenordsskyddad delning

  • Inaktivera lösenordsskyddad delning

 4. Klicka på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Bild av Delade mappar
Delade mappar ingår i Windows-bibliotek.

Avancerad delning

Det finns vissa platser i Windows som inte kan delas direkt genom menyn Dela med av säkerhetsskäl. Ett exempel är om du försöker dela en hel enhet, som C-enheten (kallas ibland för roten i en enhet), eller systemmappar (innefattar användar- och Windows-mappar).

För att kunna dela de här platserna måste du i stället använda Avancerad delning. Vanligtvis rekommenderar vi dock inte att du delar hela enheten eller Windows-systemmapparna.

Så här delar du med Avancerad delning:

 1. Högerklicka på en enhet eller mapp, klicka på Dela med och klicka sedan på Avancerad delning.

 2. Klicka på Avancerad delning i dialogrutan som visas. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 3. Markera kryssrutan Dela ut den här mappen i dialogrutan Avancerad delning.

 4. Klicka på Behörigheter om du vill ange användare eller ändra behörigheter.

 5. Klicka på Lägg till eller Ta bort för att lägga till eller ta bort användare eller grupper.

 6. Välj varje användare eller grupp genom att markera kryssrutorna för de behörigheter du vill tilldela användaren eller gruppen och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på OK när du är klar.

Obs!

 • Det går inte att dela en enhets rotkatalog med ett dollartecken efter enhetsbokstaven som i versioner av Windows före Windows Vista. Du kan till exempel inte dela ut rotkatalogen på enhet C: som "C$", men du kan dela ut den med namnet "C" eller ett annat valfritt namn.

Felsökaren för delade mappar

Om delningsproblemen kvarstår kan du försöka med att använda Felsökaren för delade mappar, som kan hitta och åtgärda vissa vanliga problem.

Öppna felsökaren för delade mappar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Under Nätverk och Internet klickar du på Använd delade filer och mappar på andra datorer.Behöver du mer hjälp?