Ska jag installera ActiveX-kontroller?


Kanske. Du bör vara försiktig när det gäller att installera ActiveX-kontroller, ibland benämnda tilläggskomponenter, på datorn, även om de har en giltig digital signatur. ActiveX-kontroller kan i och för sig förbättra din upplevelse av att surfa på Internet, men de kan även utgöra en säkerhetsrisk, och det är bäst att undvika att använda dem om webbsidan kan fungera utan dem. Emellertid är det så att vissa webbplatser eller aktiviteteter kräver att ActiveX-kontroller finns, och om innehållet eller aktiviteten är viktig för dig måste du besluta om det är värt att installera ActiveX-kontrollen.

Innan du installerar en ActiveX-kontroll bör du beakta följande:

Visa alla

Väntade du dig att behöva ta emot den här kontrollen?

Är du förvånad över att webbplatsen försöker överföra en ActiveX-kontroll? Har den här webbplatsen tidigare krävt att du använder en ActiveX-kontroll? Om händelsen är oväntad bör du vara mycket försiktig. Se till att du verkligen vet vad kontrollen är till för, och vad den kommer att göra med din dator innan du sparar eller kör filen.

Litar du på den webbplats som erbjuder kontrollen?

Installera inte en ActiveX-kontroll om du inte har absolut tillit till den webbplats som erbjuder kontrollen och den utgivare som skapade kontrollen. När du installerar ActiveX-kontrollen visas en dialogruta i Internet Explorer som identifierar utgivaren, och du blir tillfrågad om du vill köra filen. Klicka på Kör inte om du inte litar på utgivaren.

Vet du vad kontrollen är till för, och vad den kommer att göra med din dator?

Webbplatsen som tillhandahåller filen bör informera dig om vad ActiveX-kontrollen är till för, och alla specifika detaljer du kan behöva känna till innan du installerar den. Om sådan information saknas bör du inte installera kontrollen.

Obs!

  • Du kanske inte kan installera ActiveX-kontroller om systemadministratören har inaktiverat möjligheten att installera dem, eller om du använder ett vanligt användarkonto.Behöver du mer hjälp?