Visa textning eller undertexter i Windows Media Center


Textning för hörselskadade är textrepresentationer av ljudet i ett TV-program. Med textning för hörselskadade kan till exempel den talade dialogen i ett program visas, men även icke-verbal information som musik och ljudeffekter. Texten sänds tillsammans med TV-signalen från TV-leverantören. Du kan aktivera textning för hörselskadade i Windows Media Center om du är döv eller hörselskadad eller om du bara vill ha låg volym och läsa texten.

Textremsor är en mer allmän term som beskriver det talade ljudet i en film. Textremsorna visas ofta på ett annat språk än ljudet. Om du tittar på en DVD med alternativ för textremsor, kan du aktivera dessa i Media Center.

Som standard visas textning för hörselskadade och textremsor automatiskt i Media Center när ljudet är avstängt. Om du vill kan du ändra den här inställningen.

Visa alla

Slå på och stänga av textning för hörselskadade för TV-program

Media Center visar textning för hörselskadade som utsänds av TV-leverantören. Tala med din leverantör för att se om de sänder textning för hörselskadade för det TV-program du vill titta på.

  1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på TV och klicka sedan på Textning för hörselskadade.

  2. Under Visning av textning klickar du på plus (+) och minus (-) för att välja , Av eller På i tyst läge. Klicka sedan på Spara.

OBS

  • Standardinställningen är På i tyst läge, som visar textning för hörselskadade endast när volymen är avstängd.

Ändra utseendet på textning för hörselskadade för TV-program

Du kan ändra utseendet på textningen för hörselskadade, exempelvis storleken och färgen på texten.

  1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på TV och klicka sedan på Textning för hörselskadade.

  2. Klicka på Avancerat och sedan på Använd mina anpassade inställningar om du vill ändra inställningarna.

  3. Klicka på plus (+) och minus (-) för att ändra någon av inställningarna och klicka sedan på Spara.

OBS

  • Det kan finnas fler alternativ beroende på vilken typ av TV-signal du använder. Du kan kanske till exempel ställa in önskat språk för digitala TV-kanaler.

Aktivera och inaktivera textremsor för DVD-skivor

  1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på DVD och klicka sedan på Textning.

  2. Klicka på plus (+) och minus (-) för att välja , Av eller På i tyst läge. Klicka sedan på Spara.Behöver du mer hjälp?