Blanda och upprepa objekt i Windows Media Player


I Windows Media Player visas objekt som spelas upp i listvyn i uppspelningsläget och i biblioteket. Du kan ändra ordningen som objekten spelas upp i genom att aktivera blandad uppspelning, vilket innebär att objekten spelas upp i slumpvis ordning. Du kan även välja upprepad uppspelning av objekten. När du aktiverar upprepad uppspelning spelas alla objekt i listvyn upp en gång och sedan börjar uppspelningen om från början av listan igen. Du kan dessutom använda blandad och upprepad uppspelning samtidigt. Det går inte att använda varken blandad eller upprepad uppspelning för DVD-skivor.

Visningsordningen för objekten i listvyn ändras inte av att du aktiverar blandad eller upprepad uppspelning. Om du bara vill upprepa uppspelningen av en fil, rensar du listvyn och lämnar bara det objekt som du vill spela upp.

I uppspelningsläget högerklickar du på ett tomt utrymme i spelaren och klickar på Visa lista för att visa listvyn. I biblioteket i Windows Media Player klickar du på fliken Spela upp för att visa listvyn.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du använder blandad och upprepad uppspelning i Windows Media Player (0:53)

Blanda och upprepa objekt i Windows Media Player

  • Välj ett eller båda av följande alternativ när du vill aktivera blandad eller upprepad uppspelning:

    • Om du vill blanda objekt klickar du på Aktivera blandningBild av knappen Aktivera blandning.
    • Om du vill upprepa objekt klickar du på Aktivera upprepningBild av knappen Aktivera upprepning.

    Blandad och upprepad uppspelning är aktiverad tills du klickar på knapparna igen.

Obs!

  • I uppspelningsläge kan du behöva ändra storlek på fönstret för att knapparna Aktivera blandning och Aktivera upprepning ska visas.

Information om de olika lägena och funktionerna i Windows Media Player finns i Komma igång med Windows Media Player. Information om hur du redigerar en spelningslista genom att använda kommandot Blanda listan finns i Skapa eller ändra en vanlig spelningslista i Windows Media Player.Behöver du mer hjälp?