Harpan: Så här spelar du


Windows Harpan är ett av världens populäraste datorspel. Spelet är baserat på den populära patiensen Klondike.

Visa alla

Starta ett parti

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Harpan.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Du spelar genom att klicka på ett kort och dra det till en ny plats enligt reglerna nedan.

Spara ett parti

 • Om du vill avbryta spelet och avsluta det senare stänger du det och klickar på Spara. Nästa gång du spelar blir du tillfrågad om du vill fortsätta med det sparade partiet. Om du vill göra det klickar du på Ja.

Ändra spelalternativ

Du kan ändra antalet kort som dras ur talongen, poängsystemet och andra spelalternativ.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Harpan.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Klicka på AlternativSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Ändra spelets utseende

Du kan ändra kortlek och bakgrundsfärg.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Harpan.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Välj Ändra utseendeSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Bild på spelet Harpan
Harpan

Harpan: regler och grunder

Mål

Du ska bygga fyra korthögar, en för varje färg, i stigande ordning (från ess till kung).

Spelbordet

I Hjärter i Windows används en kortlek med 52 kort. Spelet inleds med 28 kort ordnade i sju kolumner. Den första kolumnen innehåller ett kort, den andra två kort o.s.v. Det översta kortet i varje hög är uppvänt. Övriga kort är nedvända.

Det finns fyra svithögar längst upp till höger. Du vinner spelet genom att lägga alla kort i dessa högar.

Spelregler

Det första kortet du lägger i en svithög måste vara ett ess. Om du inte kan lägga något ess måste du flytta kort mellan kolumnerna tills du frigör ett.

Men du kan inte flytta korten hur som helst mellan kolumnerna. Du måste lägga korten i fallande ordning, från kung till ess. Du kan alltså placera en tia på en knekt, men inte på en trea.

Dessutom måste korten i kolumnerna vara vartannat rött och vartannat svart.

Du är inte begränsad till att flytta ett kort åt gången. Du kan flytta sekvenser av kort mellan kolumner. Klicka på det högsta kortet i sekvensen och dra hela kortsekvensen till en annan kolumn.

Om du får slut på drag måste du vända upp fler kort genom att klicka på talongen (den nedvända högen längst upp till vänster). När korten i talongen tar slut klickar du på dess kontur på spelbordet så blandas den om.

Du kan flytta ett kort till en svithög genom att dra kortet eller dubbelklicka på det.

Poängräkning

Om Standard har valts som resultat får du fem poäng när du flyttar ett kort från talongen till en kolumn och tio poäng för varje kort du lägger i en svithög.

Om ett parti tar mer än 30 sekunder får du bonuspoäng baserat på tiden det tar att slutföra partiet. Bonusberäkning: 700 000 delat med den totala speltiden i sekunder. Den högsta möjliga poängen i Standard-läget blir därmed 24 113!

(Om du vill ändra poängsystemet klickar du på AlternativSpel-menyn.)

Tips!

Be om ledtrådar. Har du fastnat? När du trycker på H får du en ledtråd av Windows genom att två kort börjar lysa i den ordning du kan lägga dem. För nybörjare är det här ett bra sätt att lära sig spela.

Håll raderna jämna. Rader (eller sekvenser) är de högar med synliga kort som du skapar i kolumnerna. Försök undvika att bygga en rad som är mycket längre än de andra. Om du har en särskilt lång rad blir det svårt att göra övriga flyttningar.

Vänd upp alla kort. Ju fler nedvända kort det finns i en kolumn, desto viktigare är det att försöka vända upp dessa kort först. Det ger dig fler förflyttningsmöjligheter.