Ljudkort: Vanliga frågor och svar


Här är några svar på vanliga frågor om ljudkort, ljudprocessorer, test av högtalare och allmänna problem med ljud.

Obs!

 • Bärbara datorer har vanligtvis inget ljudkort. De har istället integrerade ljudprocessorer. Många av frågorna och svaren i detta avsnitt gäller dock bärbara datorer.

Visa alla

Vad är ett ljudkort?

Ett ljudkort är maskinvara som installeras på en dator och gör att du kan höra, spela in och spela av ljud. Ett ljudkort kan förbättra datorns ljudkvalitet, även på datorer som har inbyggda ljudfunktioner med integrerad ljudprocessor.

Vad gör jag om inget ljud hörs från min dator?

Här är några olika åtgärder du kan försöka med:

 • Om du har externa högtalare, se till att de är anslutna till en fungerande strömkälla och att de är påslagna.

 • Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna till datorn.

  Se till att högtalarnas kabel för anslutning till datorn är kopplad både till högtalarna och till rätt uttag på datorn (uttaget som går till ljudkortet). De flesta ljudkort har minst tre uttag. Anslut högtalarkabeln till utgången. Detta uttag har ofta en symbol som visar en pil som pekar bort från uttaget. Om uttagen inte är märkta läser du informationen som medföljde datorn för att se vad varje uttag är till för.

  Bild på uttagen för ett vanligt ljudkort
  De flesta ljudkort har minst en port för anslutning av högtalare och en ingång där du kan ansluta en ljudinspelningsenhet.
 • Kontrollera att högtalarvolymen inte är avstängd eller för lågt inställd. Detta är särskilt viktigt för bärbara datorer, som ofta har små högtalare som kan vara svåra att höra.

  1. Öppna Volymkontrollen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud, och under Ljud klicka på Justera ljudvolym.

  2. Flytta skjutreglaget uppåt för att öka volymen.

   Se till att knappen Ljud Av inte är markerad. Om knappen ser ut så här: Bild på knappen Ljud av när den är avstängd är Ljud Av avstängt. Om knappen ser ut så här:Bild på knappen Ljud av när den är avstängd klickar du på den för att stänga av Ljud Av.

  Obs!

  • Vissa bärbara datorer har en extern volymkontroll på utsidan. Om du använder en bärbar dator, kontrollera det externa volymreglaget för att se till att det inte är helt nedvridet.

 • Se till att hörlurarna inte är anslutna till utgången (hörlurar) på ljudkortet eller datorn (om du inte vill lyssna med hörlurar istället för högtalare). När du ansluter hörlurar stänger de flesta datorer av ljudet till högtalarna.

 • Om datorn borde ha ett ljudkort, se till att ljudkortet är installerat och fungerar korrekt.

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  Se till att datorn har ett ljudkort

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Enhetshanteraren under System. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter för att expandera kategorin. Om det finns ett ljudkort i listan är det installerat på datorn. Om inget ljudkort finns i listan, läs informationen som medföljde datorn för att se om det borde finnas ett ljudkort installerat. Om ett ljudkort borde vara installerat måste du installera ett. Se Installera eller ta bort ett ljudkort.

   Obs!

   • Om du tror att det finns ett ljudkort installerat men du inte ser det under Ljud-, video- och spelenheter dubbelklickar du på Andra enheter och ser efter om ljudenheter finns i listan där.

  Se till att ljudkortet fungerar korrekt

  Om det finns ett gult frågetecken bredvid ljudkortets namn kan något vara fel.

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Enhetshanteraren under System. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter för att expandera kategorin, högerklicka på ljudkortets namn och välj sedan Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Allmänt och läs informationen i rutan Enhetsstatus.

   Om något problem finns kan du behöva nya drivrutiner för ljudkortet. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt

Om det inte går att lösa problemet på det här sättet kan det finnas ett problem med maskinvaran för ljudkortet, även om ljudproblem i de flesta fall beror på att drivrutiner saknas eller är föråldrade eller på ett problem med högtalarna. Om du misstänker ett maskinvarufel, kontakta tillverkaren av datorn eller ljudkortet.

Hur aktiverar och inaktiverar jag ett ljudkort?

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Enhetshanteraren under System. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter för att expandera kategorin.

 3. Högerklicka på ljudkortet eller ljudprocessorn du vill aktivera eller inaktivera och klicka sedan på Aktivera eller Inaktivera. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Hur testar jag ljudkortet?

Med många ljudkort eller ljudprocessorer följer program som gör att du kan konfigurera och testa ljudkortsinställningarna. Läs informationen som medföljde ljudkortet eller datorn.

Hur testar jag högtalarkonfigurationen?

För att testa högtalarkonfigurationen och se till att du får bästa möjliga ljud från datorn gör du så här:

 1. Öppna Ljud genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv ljud i sökrutan och klicka på Ljud.

 2. Välj högtalare på fliken Uppspelning och klicka sedan på Konfigurera.

 3. Markera högtalarkonfigurationen och klicka sedan på Testa. Du bör höra en ton i varje högtalare.

  För att göra fler högtalartester, klicka på Nästa och följ stegen i guiden.

  Bild på guiden Högtalarkonfiguration
  Guiden Högtalarkonfiguration hjälper dig att få bästa möjliga ljud från datorn

Obs!

 • Ljudkortet eller ljudprocessorn avgör vilka alternativ du ser under konfigurationsprocessen för högtalare. Du kan se olika alternativ när du konfigurerar högtalare på olika datorer.

Kan jag uppgradera ljudet i min bärbara dator?

Ja, även om det är ganska ovanligt att göra detta. Du kan inte ta bort och byta ut ljudprocessorn i en bärbar dator på samma sätt som du kan ta bort och byta ut ljudkortet i en stationär dator. För att uppgradera ljudet i en bärbar dator måste du ansluta en extern ljudenhet till en USB-port eller extern kortplats på den bärbara datorn.Behöver du mer hjälp?