Starta datorn i felsäkert läge


I felsäkert läge startas Windows med en begränsad uppsättning filer och drivrutiner. Startprogram körs inte i felsäkert läge och endast de grundläggande drivrutiner som behövs för att starta Windows installeras. Mer information finns i Vad är felsäkert läge?

Det felsäkra läget används för felsökning av program och drivrutiner som inte startas korrekt eller som hindrar Windows från att starta korrekt. Om ett symptom inte återkommer när du startar i felsäkert läge kan du utgå från att standardinställningarna och -drivrutinerna inte orsakade problemen. Om ett program, en enhet eller en drivrutin som installerats nyligen hindrar Windows från att köras korrekt, kan du starta datorn i felsäkert läge och därefter ta bort det program som orsakar problemet. Mer information om hur du felsöker problem i felsäkert läge finns i Diagnostiska verktyg som används i felsäkert läge.

  1. Ta bort alla disketter, CD- och DVD-skivor från datorn och starta därefter om datorn.

    Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, klicka på pilen bredvid Stäng avBild av knappen Stäng av och klicka sedan på Starta om.
  2. Gör något av följande:

    • Om det bara finns ett operativsystem installerat på datorn håller du ned F8-tangenten när datorn startar om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas försöker du igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och stänger sedan av och startar om datorn.

    • Om det finns fler än ett operativsystem på datorn använder du piltangenterna och markerar det operativsystem som du vill starta i felsäkert läge och trycker därefter på F8.

  3. På skärmen Avancerade startalternativ använder du piltangenterna och markerar det felsäkra alternativ du vill använda. Tryck sedan på Retur. Mer information om alternativen finns i Avancerade startalternativ (inklusive felsäkert läge).

  4. Logga in på datorn med ett användarkonto med administratörsrättigheter.

När datorn körs i felsäkert läge visas orden Felsäkert läge i bildskärmens hörn. Avsluta det felsäkra läget genom att starta om datorn och låta Windows starta på vanligt sätt.Behöver du mer hjälp?