Start-menyn är nyckeln till alla program, mappar och inställningar på datorn. Den kallas en meny eftersom den innehåller en lista med val, ungefär som en meny på en restaurang. Som framgår av namnet är det den plats du går till när du vill starta eller öppna något.

Bild av Start-menyn
Start-menyn

Använd Start-menyn när du vill utföra följande vanliga aktiviteter:

 • Starta program

 • Öppna mappar som ofta används

 • Söka efter filer, mappar och program

 • Justera datorns inställningar

 • Få hjälp med operativsystemet Windows

 • Stänga av datorn

 • Logga ut från Windows och växla till ett annat användarkonto

Komma igång med Start-menyn

Du öppnar Start-menyn genom att klicka på knappen StartBild av Start-knappen i skärmens nedre vänstra hörn. Eller tryck på tangenten med Windows-logotypen Bild av Windows-tangenten på tangentbordet.

Start-menyn består av tre huvuddelar:

 • Den vänstra delen innehåller en kort lista över olika program på datorn. Datortillverkaren kan anpassa listan så det exakta utseendet kan variera. Om du klickar på Alla program visas en komplett lista över programmen (mer om det längre fram).

 • I det nedre vänstra hörnet finns sökrutan som du använder när du vill söka efter program och filer på datorn, genom att skriva in sökvillkor.

 • Den högra delen ger åtkomst till mappar, filer, inställningar och funktioner som ofta används. Det är också hit du går när du vill logga ut från Windows eller stänga av datorn.

Öppna program från Start-menyn

Ett av de vanligaste användningsområdena för Start-menyn är att öppna installerade program. Klicka på ett program som visas till vänster på Start-menyn om du vill öppna det. Programmet öppnas och Start-menyn stängs.

Om du inte ser programmet du vill öppna klickar du på Alla program längst ned i den vänstra delen av Start-menyn. I det vänstra fönstret visas en lång lista över programmen i alfabetisk ordning, följt av en lista över mappar.

Om du klickar på en av programikonerna startas det aktuella programmet och Start-menyn stängs. Vad finns det i mapparna? Fler program. Klicka t.ex. på Tillbehör så visas en lista över de program som finns i den aktuella mappen. Klicka på ett program om du vill öppna det. Klicka på Bakåt i menyns nedre del om du vill gå tillbaka till programmen du såg när du först öppnade Start-menyn.

Om du är osäker på vad ett program gör placerar du pekaren över programmets ikon eller namn. En ruta visas där du normalt hittar en kort beskrivning av programmet. Om du t.ex. pekar på Kalkylatorn visas följande meddelande: "Utför aritmetiska operationer med en skärmminiräknare." Det här fungerar även på objekt i den högra delen av Start-menyn.

Med tiden märker du att listorna med program på Start-menyn ändras. Det sker av två orsaker. För det första läggs nya program som installeras på datorn till i listan Alla program. För det andra identifierar Start-menyn vilka program du använder mest och placerar dessa i den vänstra delen så att du enkelt kommer åt dem.

Sökrutan

Sökrutan är ett av de enklaste sätten att hitta det du söker på datorn. Den exakta platsen för objekten spelar ingen roll. Sökrutan hittar programmen och alla mappar i din personliga mapp (som innehåller dokument, bilder, musik, skrivbordet och andra vanliga platser). Dessutom genomsöks dina e-postmeddelanden, sparade snabbmeddelanden, avtalade tider och kontakter.

Bild på sökrutan i Start-menyn
Sökrutan på Start-menyn

Öppna Start-menyn och börja skriva i sökrutan. Du behöver inte klicka i rutan. När du skriver visas sökresultaten ovanför sökrutan, till vänster på Start-menyn.

Ett program, en fil eller en mapp visas som ett sökresultat om:

 • Ett ord i titeln matchar eller börjar med sökvillkoret.

 • Texten i filens innehåll, t.ex. texten i ett ordbehandlingsdokument, matchar eller börjar med sökvillkoret.

 • Ett ord i filens egenskaper, t.ex. författarens namn, matchar eller börjar med sökvillkoret. (Mer information om filegenskaper finns i Ändra egenskaperna för en fil.)

Klicka på ett sökresultat om du vill öppna det. Eller klicka på knappen Rensa Bild på knappen Rensa i sökrutan på Start-menyn om du vill rensa sökresultaten och gå tillbaka till huvudlistan över program. Du kan också klicka på Visa fler resultat och söka igenom hela datorn.

Förutom program, filer, mappar och kommunikationsinformation söks även Internetfavoriter och tidigare besökta webbplatser igenom. Om någon av webbplatserna innehåller sökordet visas de under rubriken "Filer".

Vad finns i den högra delen av Start-menyn?

Den högra delen av Start-menyn innehåller länkar till de delar av Windows som du använder ofta. Här är allihop, uppifrån och ned:

 • Dina personliga mappar. Öppnar dina personliga mappar, med samma namn som det användarnamn du använde när du loggade in på Windows. Om det aktuella användarnamnet t.ex. är Molly Clark, heter mappen Molly Clark. Den här mappen innehåller användarspecifika filer, till exempel mapparna Mina dokument, Min musik, Mina bilder och Mina filmer.

 • Dokument. Öppnar dokumentbiblioteket, där du kan få tillgång till och öppna textfiler, kalkylblad, presentationer och andra typer av dokument.

 • Bilder. Öppnar bildbiblioteket, där du kan få tillgång till och visa digitala bilder och grafikfiler.

 • Musik. Öppnar musikbiblioteket, där du kan få tillgång till och spela upp musik och andra ljudfiler.

 • Spel. Öppnar mappen Spel där du kan komma åt installerade spel.

 • Dator. Öppnar ett fönster där du kommer åt diskenheter, kameror, skrivare, skannrar och annan maskinvara som är ansluten till datorn.

 • Kontrollpanelen. Öppnar Kontrollpanelen där du kan anpassa datorns utseende och funktioner, installera och avinstallera program, konfigurera nätverksanslutningar och hantera användarkonton.

 • Enheter och skrivare. Öppnar ett fönster där du kan visa information om skrivaren, musen och andra enheter som är installerade på datorn.

 • Standardprogram.Öppnar ett fönster där du kan välja vilket program du vill använda för att t.ex. surfa på nätet i Windows.

 • Hjälp och support. Öppnar Hjälp och support i Windows där du kan bläddra bland hjälpavsnitt och söka hjälp om hur du använder Windows och datorn. Se Få hjälp.

Längst ned till höger hittar du knappen Stäng av. Klicka på Stäng av när du vill stänga av datorn.

Om du klickar på pilen bredvid knappen Stäng av visas en meny med fler alternativ, t.ex. för att byta användare, logga ut, starta om och stänga av. Mer information finns i Logga ut från och Stänga av en dator: vanliga frågor.

Bild av knappen Stäng av med menyn expanderad
Klicka på knappen Stäng av om du vill stänga av datorn eller klicka på pilen om du vill ha fler alternativ.

Anpassa Start-menyn

Du kan kontrollera vilka objekt som visas på Start-menyn. Du kan t.ex. lägga till ikoner till favoritprogram på Start-menyn så att du enkelt kommer åt dem eller ta bort program från listan. Du kan också dölja eller visa vissa objekt i det högra fönstret. Mer information finns i Anpassa Start-menyn.Behöver du mer hjälp?